Profesor doctor general (r) Constantin Chira: Ulcerul nu mai apare doar primavara si toamnaPrevious Article
Este nevoie ca VACCINAREA sa devina PRIORITATE DE SANATATE PUBLICA.Next Article
amfms banner 2017

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

PROTOCOALE selectate si explicate

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article

UPDATE 25 mai 2015 

Lista protocoalelor terapeutice_25-05-2016

Ordin_1301_2008_Protocoale terapeutice

Ordin_1379_1023_2015_11_04_modificare_protocoale

………..

 

Protocol L075T PROGRAF Transplantul de organe click aici pentru citit si descarcat Extras din Anexa 184_423 ( se poate descarca de mai jos).

Protocol acid ibandronicum  protocol ac ibandronicum

 

extras din Anexa 184_423_anexa1 descarca AICI( click pe textul in rosu pentru descarcare) 184_423_anexa1

Lista medicamente A B C1 C3 D cu stelute – valabila cu 01.01.2016.xls

Sublista C SECTIUNEA C2 cu stelute – valabila de la 01.01.2016.xls

 

Regula PHM 238  –  “codurile  de diagnostic  nu corespund  acestui  cod de medicament”

Adica :    In cadrul regulii PHM 238, se verifica atat la prescriere, cat si la eliberare concordanta  cod de diagnostic, sex, cantitate  maxima ce se poate prescrie pentru anumite  DCI-uri,  in conformitate  cu prevederile  protocoalelor  terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008,  cu modificaril;e  si completarile  ulterioare.

Va reamintim ca, furnizorii aflati in relatie contractuala cu CJAS au obligatia de a prescrie si elibera corect medicamentele adnotate cu * *,

in concordanta cu prevederile protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizarea altui cod de diagnostic, prescrierea pentru alte categorii de persoane sau pentru un alt numar de zile fata de cele inscrise in protocoalele terapeutice va conduce la imposibilitatea medicului prescriptor de a valida formularul de prescriptie medicala eleetronica in SIPE, a farmaciei de a elibera medicamentele prescrise cu consecinte asupra funetionarii optime a sistemului.

*** TERIPARATIDUM; ACIDUM ALENDRONICUM; ACIDUM IBANDRONICUM;

 

B008D – PROTOCOL PENTRU PROFILAXIA SI TRATAMENTUL TROMBOEMBOLISMULUI VENOS IN AMBULATOR

Ultima actualizare: 15/01/2016

Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Tromboembolismul venos (TEV), cu cele 2 forme clinice, tromboză venoasă profundă (TVP) şi embolie pulmonară (EP), reprezintă o complicaţie frecventă atât la pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale majore (orice intervenţie chirurgicală cu durata de peste 30 minute) cât şi la cei cu afecţiuni medicale cu un grad redus de imobilizare.
I.    Pacienţii eligibili pentru profilaxia şi tratamentul TEV sunt:
1.    Pacienţii cu chirurgie ortopedică majoră
Chirurgia ortopedică majoră (artroplastiile de şold şi de genunchi, chirurgia fracturilor şoldului, chirurgia tumorală, politraumatismele, intervenţiile prelungite cu bandă hemostatică, imobilizările ghipsate ale membrelor inferioare etc.) este grevată de un risc important de complicaţii tromboembolice.
Profilaxia complicaţiilor tromboembolice este obligatorie:
a.    după artroplastia de şold;
b.    după artroplastia de genunchi;
c.    după fracturi de şold (de col femural, pertrohanteriene, subtrohanteriene etc.) operate;
d.    după chirurgia spinală în cazul utilizării abordului anterior sau a coexistenţei altor factori de risc (vârstă, neoplazie, deficite neurologice, tromboembolism în antecedente etc.) stabiliţi de medicul specialist;
e.    în leziunile traumatice izolate ale membrelor, mai ales a celor inferioare, imobilizate, dacă coexistă alţi factori de risc (evaluare individuală);
f.    în chirurgia artroscopică, la pacienţi cu factori de risc suplimentari sau după intervenţii prelungite sau complicate;
g.    în chirurgia tumorală.
2.    Pacienţii oncologici supuşi intervenţiilor chirurgicale, cu risc foarte mare după chirurgie abdominală/pelvină majoră, în perioada de după externare (volum tumoral rezidual mare, istoric de tromboembolism în antecedente, obezitate), precum şi pacienţii neoplazici care au recurenţă de tromboembolie  venoasă.
3.    Pacienţii cu boli neurologice care asociază paralizii la membrele inferioare sau imobilizare cu durată prelungită reprezintă (accidentul vascular ischemic acut este principala afecţiune neurologică care produce deficite motorii prelungite), faza de recuperare după traumatisme medulare acute.
4.    Alte situaţii: gravide cu trombofilii şi istoric de TEV, sindrom antifosfolipidic şi antecedente de avort recurent-patologie ginecologică, contraindicaţii la anticoagulante orale, tratament TEV ambulator etc.

 1.  Tratament (doze, perioada de tratament):

 

Tip HGMM Indicaţii autorizate în trombo-profilaxie Doze recomandate Durata
Dalteparinum Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala 2500 UI/zi – risc moderat;
5000 UI/zi – risc mare
Durata medie e de 5-7 zile;
până când pacientul se poate mobiliza
Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica 5000 UI/zi Durata medie e de 5-7 zile;
Profilaxia trombozelor la pacienţii constrânşi la limitarea mobilizării datorită unor afecţiuni medicale acute 5000 UI/zi Durata medie este de 12 până la 14 zile în cazul pacienţilor cu mobilitate restricţionată
Enoxaparinum Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala 20 mg/zi – risc moderat; 40 mg/zi – risc mare Durata medie e de 7-10 zile;
Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica 40 mg/zi Durata medie e de 7-10 zile;
Profilaxia tromboembolismului venos la pacienţii imobilizati la pat datorita unor afecţiuni medicale acute, inclusiv insuficienta cardiaca, insuficienta respiratorie, infectiile severe şi bolile reumatismale 40 mg/zi Minimum 6 zile şi va fi continuat pana la mobilizarea completa a pacientului
Nadroparinum Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala 0,3 ml/zi Durata medie e de 7-10 zile;
Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica 0,3 ml şi/sau 0,4 ml şi/sau 0,6 ml/zi în functie
de greutatea pacientului şi de momentul operator
Durata medie e de 7-10 zile;
Reviparinum Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala 0,25 ml/zi – risc moderat; Durata medie e de 7-14 zile;
Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica 0,6 ml/zi Durata medie e de 7-14 zile;
Tinzaparinum Profilaxia bolii tromboembolice venoase în 3500 UI/zi Durata medie 7-10 zile

Durata tromboprofilaxiei prelungite este următoarea:
1.    Pacienţii cu chirurgie ortopedică majoră
Pentru pacienţii la care s-a efectuat o artroplastie de şold, de genunchi sau o intervenţie pentru o fractură de şold se recomandă continuarea profilaxiei ambulator (profilaxie prelungită), până la 28-35 zile. Tratamentul profilactic început postoperator în spital, trebuie continuat şi ambulatoriu, după externarea pacientului, până la 35 de zile de la operaţie. De asemenea, în toate cazurile cu indicaţie de profilaxie a complicaţiilor tromboembolice, chiar dacă se internează o zi sau nu se internează, se va face tratamentul profilactic ambulator.
2.    Pacienţii oncologici:
a.    La pacienţii cu risc foarte înalt, tromboprofilaxia cu HGMM se poate prelungi până la 40 de zile după operaţie;
b.    În  tratamentul  pacienţilor  cu  TEV  confirmat  pentru  a  preveni  recurenţa,  se  preferă  HGMM anticoagulantelor orale, pentru minim 6 luni.
3.    Pacienţii cu boli neurologice imobilizaţi
a.    La pacienţii cu factori de risc pentru TEV şi mobilitate restricţionată se recomandă doze profilactice de HGMM atâta timp cât riscul persistă;
b.    În timpul fazei de recuperare după traumatismele medulare acute se recomandă profilaxie prelungită cu HGMM (2-4 săptămâni minim).
4.    Alte situaţii:
a.    gravide cu trombofilii şi istoric de TEV, sindrom antifosfolipidic şi antecedente de avort recurentpatologie ginecologică – vezi Boala tromboembolica în sarcina şi lehuzie (www.ghiduriclinice.ro)
b.    Pentru pacienţii cu tromboză venoasă profundă ghidurile recomandă tratament cu HGMM în ambulator (5 zile), urmat de tratament anticoagulant oral.

III.    Monitorizarea  tratamentului
Heparinele cu greutate moleculară mică nu au nevoie de monitorizarea factorilor de coagulare în cursul tratamentului. În caz de complicaţie hemoragică medicul de familie va întrerupe tratamentul şi va trimite de urgenţă pacientul la medicul specialist.

 1.  Criterii de excludere din tratament:
  a.    stări hemoragice;
  b.    insuficienţă renală severă, definită printr-un clearance al creatininei < 20 ml/min.
 2.  Reluarea  tratamentului
  Dacă în cursul tratamentului sau după oprirea lui apar semne clinice de tromboflebită profundă sau de embolie pulmonară tratamentul va fi reluat de urgenţă, în spital, cu doze terapeutice (nu profilactice).
 3.  Prescriptori
  Medicamentele  vor fi prescrise  initial  de catre medicul  specialist,  urmand  ca acolo unde este cazul prescrierea sa fie continuata de catre medicul de familie.

 

 

Ordin_MS_CNAS_1379_1023_nov_2015_protocoale intra APIXABAN ELIQUIS

Protocoale terapeutice-modificari 21.10.2015.docx

Protocoale terapeutice-modificari prin ORDINUL Nr 1379 din 04.11.2015.doc

Protocoale actualizate valabile din 01 oct 2015 click si descarca sau vizualizeaza online

ORDIN   Nr. 968/524 din 30 iulie 2015

ORDINUL_MS-CNAS_nr._1301-500-2008_protocoale_terapeutice.

ORDINUL_MS-CNAS_275-162_12_mar_2015_modificari_protocoale_terapeutice

.

 ACTUALIZARE  CE SE VA APLICA DIN 1 OCT 2015 

 ( extrase din HG-791_2015.pdf-citeste de aici )

Art. 145.

(1) Modalităţile de prescriere, de eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale – DCI, iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale – DCI corespunzătoare.

Cu excepţia cazurilor în care medicul recomandă o anumită denumire comercială,recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face în ordinea crescătoare a preţului, începând cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI respective.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) pentru sublistele A, B şi D – o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună;”.

 (5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:

a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;

b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;

c) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de card european;

d) medicamentele din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;

e) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene.”

(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.

Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi cu asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.

Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat este de până la 30-31 zile.”

 

Art. 1722.

Furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate, serviciile medicale/dispozitivele medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate/eliberate – altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile art. 3 lit. aq), art. 24 lit. am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit. ş), în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale/eliberării dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea, în condiţiile prevăzute în norme; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale şi dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.  

 

Inregistrare Reactii Adverse

 

In cazul produselor biologice (vezi documentul in atasament) trebuie adaugat in campul „justificare medicala prescriere denumire comerciala” textul ”PRODUS BIOLOGIC”.

Aici este lista cu produsele bilogice : 64 List Biological products

 

 

Protocol Tromboembolismului Venos În Ambulator

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Banner
Banner

Facebook

Banner

Aboneaza-te aici

Contract CADRU 2016-2017 PROTOCOALE, EXPLICATII , DOCUMENTE UTILE

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Spitalele de stat, „căpușate“ de interese și clinicile private

Spitalele de stat, „căpușate“ de interese și clinicile private   0

read more
7 reacții adverse la vaccin înregistrate anul acesta în Mureș

7 reacții adverse la vaccin înregistrate anul acesta în Mureș   0

read more
Medicii de familie din toată ţara au început să primească dozele necesare de vaccin împotriva rujeolei

Medicii de familie din toată ţara au început să primească dozele necesare de vaccin împotriva rujeolei   0

read more
Centre de vaccinare antirujeolică, în cinci comune sucevene

Centre de vaccinare antirujeolică, în cinci comune sucevene   0

read more
Prefectul apasă pe acceleraţie. Au fost abordate mai multe probleme ieri, la Colegiul prefectural

Prefectul apasă pe acceleraţie. Au fost abordate mai multe probleme ieri, la Colegiul prefectural   0

read more
ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății

ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății   0

read more
Alexandru Rafila: Lipsa de informare, refuzul unora dintre părinţi sau dezinteresul medicilor, principalele cauze ale ratei scăzute de imunizare

Alexandru Rafila: Lipsa de informare, refuzul unora dintre părinţi sau dezinteresul medicilor, principalele cauze ale ratei scăzute de imunizare   0

read more
Gindrovel Dumitra: vaccinurile de-a lungul timpului si-au dovedit eficienta

Gindrovel Dumitra: vaccinurile de-a lungul timpului si-au dovedit eficienta   0

read more
EXPLOZIV! ȚARA ARDE, la SĂNĂTATE se ÎNFIINȚEAZĂ COMISII

EXPLOZIV! ȚARA ARDE, la SĂNĂTATE se ÎNFIINȚEAZĂ COMISII   0

read more
În plină epidemie de rujeolă, romii nomazi tranzitează nestingheriţi Bistriţa

În plină epidemie de rujeolă, romii nomazi tranzitează nestingheriţi Bistriţa   0

read more
În judeţul Botoşani, o parte dintre părinţi refuză să-şi vaccineze copii

În judeţul Botoşani, o parte dintre părinţi refuză să-şi vaccineze copii   0

read more

CNAS: Valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate   0

read more
Tulcea – singurul județ unde nu s-a înregistrat nici un caz de rujeolă

Tulcea – singurul județ unde nu s-a înregistrat nici un caz de rujeolă   0

read more
Ultimele concluzii ale judecătorilor la epopeea mitei doctorului Botez de la Recuperare

Ultimele concluzii ale judecătorilor la epopeea mitei doctorului Botez de la Recuperare   0

read more

Ultimele concluzii ale judecătorilor la epopeea mitei doctorului Botez de la Recuperare   0

read more
Cum lucrează mafia sângelui în România. Falsurile aiuritoare care au băgat un spital în faliment. „Sunt 40 de spitale în care se întâmplă aceeaşi nenorocire“

Cum lucrează mafia sângelui în România. Falsurile aiuritoare care au băgat un spital în faliment. „Sunt 40 de spitale în care se întâmplă aceeaşi nenorocire“   0

read more
Vopseaua de par in nuate inchise ar putea creste riscul declansarii cancerului mamar

Vopseaua de par in nuate inchise ar putea creste riscul declansarii cancerului mamar   0

read more
Un medic de origine indiană face minuni într-un un spital din vestul țării!

Un medic de origine indiană face minuni într-un un spital din vestul țării!   0

read more

Robot medical făcut la Oradea   0

read more
Dr. Daniela Ștefănescu: Cum ar putea mai exact să se implice autoritățile locale în imunizarea copiilor și cu ce posibile efecte?

Dr. Daniela Ștefănescu: Cum ar putea mai exact să se implice autoritățile locale în imunizarea copiilor și cu ce posibile efecte?   0

read more
Ministrul Sănătăţii trimite primarii să-i găsească pe copiii nevaccinaţi

Ministrul Sănătăţii trimite primarii să-i găsească pe copiii nevaccinaţi   0

read more
Ministrul Sănătăţii: În campania pro-vaccinare vor fi implicate şi autorităţile locale

Ministrul Sănătăţii: În campania pro-vaccinare vor fi implicate şi autorităţile locale   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.