INTERVIU IN EXCLUSIVITATE: Licitatie pentru contract de mentenanta a sistemului unic integrat al CNAS-Reteta electronicaPrevious Article
CNAS - ANUNT - offline din 14 februarie pana la remediereNext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

Anunt angajare consilieri medici – angajati permanenti la Avocatul Poporului

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Anunt angajare consilieri medici – angajati permanenti la Avocatul Poporului

AVOCATUL   POPORULUI

ANUNT,

Institutia   Avocatul   Poporului   organizeaza    concurs   pentru   ocuparea

a 4 posturi   vacante   de consilier  (specialisti  –  medici)

la Domeniul   privind   prevenirea    torturii   in locurile  de detentie:

 

 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la sediul  central   din Bucuresti);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Alba);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Bacau);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Craiova).

 

 1. Documentele solicitate candidatilor:
 2. a) cerere de inscriere la concurs  adresata  A vocatului  Poporului  in care  se va

preciza   centrul   zonal   In  care   va   activa   candidatul,    respectiv:    Centrul   zonal Bucuresti   (cuprinde  judetele:   Buzau,   Calarasi,   Constanta,   Dambovita,   Ialornita, Ilfov,   Giurgiu,   Prahova,   Teleorman    si  Tulcea),   Centrul   zonal   Alba   (cuprinde judetele:     Alba,    Bihor,    Bistrita    Nasaud,    Brasov,    Cluj,    Covasna,    Harghita, Hunedoara,   Maramures,   Mures,  Salaj,  Satu-Mare   si Sibiu),  Centrul  zonal  Bacdu (cuprinde judetele:  Bacau,  Botosani,  Braila,  Galati, Iasi, Neamt,  Suceava,  Vaslui  si Vrancea)  si Centrul zonal  Craiova  (cuprinde judetele:  Arad,  Arges,  Caras-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinti,  Olt, Timi~ si Valcea);

 1. b) copia actului de identitate  sau orice  alt document  care  atesta  identitatea, potrivit  legii, dupa caz;
 2. c) copiile documentelor  care  sa ateste  nivelul  studiilor  si ale altor  acte  care atesta  efectuarea   unor  specializari,   precum   si  copiile   documentelor    care  atesta indeplinirea  conditiilor  specifice  ale postului;
 3. d) carnetul  de munca  sau,  dupa  caz,  adeverintele   care  atesta  vechimea   In munca si/sau in specialitatea  studiilor,  in copie;
 4. e) cazierul   judiciar    sau  0  declaratie   pe  propria   raspundere    ca   nu   are antecedente  penale  care sa-l faca incompatibil  cu functia pentru  care candideaza;
 5. f) adeverinta  medicala   care  sa  ateste  starea   de  sanatate   corespunzatoare eliberata   cu  eel  mult  6  luni  anterior   derularii   concursului   de  catre  medicul   de familie  al candidatului  sau de catre unitatile  sanitare  abilitate;
 6. g) curriculum

 

 1. cazul documentului  prevazut    la  lit.  e), candidatul    declarat    admis   la selectia  dosarelor,    care  a depus  la inscriere   0 declaratie   pe propria   raspundere ca nu  are  antecedente    penale,   are  obligatia   de a completa   dosarul   de concurs cu  originalul    cazierului    judiciar,    eel tarziu   pana   la  data   desfasurarii     primei probe  a concursului.

 

Candidatii  vor depune  la sediul  institutiei  Avocatul  Poporului,  pana  eel mai tarziu  la  data  de 7 martie   2016,  ora  16:00,  dosarele   cuprinzand     documentele enumerate    la punctol   I. Actele  prevazute   la lit. b), c), d) si f) vor  fi prezentate in original  in vederea   veriflcarii   conforrnitatii    copiilor  cu acestea.

Relatii    suplimentare     pot  fi  obtinute   de  la  sediul   institutiei   Avocatul

Poporului  sau la telefon:  021/312.71.27,021/312.49.23.

 

 1. Candidatii trebuie   sa indepllneasca    urmatoarele    conditii:

 

1)  Conditii   generale:

 1. a) au cetatenia   romana,   cetatenie   a  altor   state   membre   ale   Uniunii Europene  sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic  European  si domiciliul  in Romania;
 2. b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
 3. c) au varsta minima reglementata de prevederile  legale;
 4. d) au capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) au 0 stare de sanatate corespunzatoare  postului  pentru  care  candideaza, atestata  pe  baza  adeverintei   medicale   eliberate  de  medicul   de  familie   sau  de unitatile  sanitare  abilitate;
 6. f) indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime  sau alte conditii specifice  potrivit  cerintelor  postului  scos la examen;
 7. g) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra

umanitatii,   contra  statului  ori  contra  autoritatii,   de  serviciu  sau In  legatura  cu serviciul,  care impiedica  infaptuirea  justitiei,  de fals ori a unor  fapte de coruptie sau  a  unei   infractiuni   savarsite   cu  intentie,   care  i-ar  face  incompatibili    cu exercitarea  functiei,  cu exceptia  situatiei In care a intervenit  reabilitarea.

 

2) Conditii   specifice  pentru   posturile   de consilieri   (specialisti   – medici):

 

 1. a) Medic primar sau medic specialist, In activitate  sau pensionar;
 2. b) Certificat profesional  curent (rara sanctiuni);
 3. c) Certificat de membru  

 

Institutia      Avocatul     Poporului      nu    asigura     cheltuieli     de    cazare, transport     sau  de  alta  natura    pentru    candidatii    care   participa    la  concurs.

Pentru    candidatii     declarati    admisi   in  urma    concursului,     institutia Avocatul   Poporului    nu  poate  deconta   cheltuielile   de  cazare   ~i transport    de la localitatea   de domiciliu   pana  la sediul  centrului   zonal.

 

Candidatii     declarati    admisi   in  urma   promovarii     concursului    isi vor desfasura    activitatea    in  centrul   zonal  pentru    care   au  optat   in  cere rea  de inscriere   la concurs.

 

ill. Concursul    se va desfasura  la sediul institutiei  Avocatul  Poporului  din Bucuresti,   Str.  Eugeniu   Carada  nr.  3,  sector  3 si va  consta  in  sustinerea   unei probe  scrise  si a unui  interviu.

 

Proba   scrisa  de specialitate   se va desfasura   la data  de 16 martie   2016, ora  10:00,  la sediul  institutlei   Avocatul   Poporului.

Interviul    se va sustine  in  data  de 22 martie   2016,  ora  10:00,  la sediul institutiei   Avocatul   Poporului.

 

Dupa   afisarea   rezultatelor    obtinute   la selectia  dosarelor,    proba   scrisa de  specialitate    ~i interviu,    dupa   caz,  candidatii    nemultumiti     pot   depune contestati,e    in   termen    de   eel   mult   0  zi  lucratoare     de   la   data    afisarii rezultatului     selectiei   dosarelor,     respectiv    de  la  data   afisari!    rezultatului probei   scrise  ~i a interviului,    sub sanctiunea   decaderii   din acest  drept.

 

Afisarea   rezultatelor    finale  va avea  loc dupa  sustinerea    ultimei  probe, respectiv   dupa  solutionarea    contestatiilor  formulate.

 

 1. Bibliografia  pentru  participare   la  concurs  face  parte  integranta   din prezentul  anunt.

 

Avocatul   Poporului, Victor  Ciorbea

Bucuresti,   12 februarie   2016

 

Anunt Medici

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONFERINTE NATIONALE

CONFERINȚA NAȚIONALĂ : “COLABORAREA  INTERDISCIPLINARĂ PENTRU VIITORUL  SĂNĂTOS  AL POPULAȚIEI” – 20 ANI  DE REFORMĂ  SANITARĂ –

CONFERINȚA NAȚIONALĂ : “COLABORAREA  INTERDISCIPLINARĂ PENTRU VIITORUL  SĂNĂTOS  AL POPULAȚIEI” – 20 ANI  DE REFORMĂ  SANITARĂ –   0

Societatea Națională                           Asociația Medicilor de Medicina Familiei                             de Familie Argeș ORGANIZEAZĂ  CONFERINȚA NAȚIONALĂ  CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 23.10.2019 – 27.10.2019 “COLABORAREA  INTERDISCIPLINARĂ PENTRU VIITORUL  SĂNĂTOS  AL POPULAȚIEI” - 20 ANI  DE REFORMĂ  SANITARĂ -   UNIVERSITATEA  CONSTANTIN   BRÂNCOVEANU PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ VA ASTEPTAM CU DRAG!   ► TAXĂ PARTICIPARE INSCRIERE [...]

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Toți răniții atacului de la Spitalul Săpoca au fost aduși la București. Care este starea lor

Toți răniții atacului de la Spitalul Săpoca au fost aduși la București. Care este starea lor   0

read more
Putea fi prevăzută criza violentă a pacientului de la Săpoca? Ce spun specialiștii

Putea fi prevăzută criza violentă a pacientului de la Săpoca? Ce spun specialiștii   0

read more
13 victime, după atacul unui pacient la Săpoca. Unde era personalul medical? Ministrul sănătății trimite Corpul de control

13 victime, după atacul unui pacient la Săpoca. Unde era personalul medical? Ministrul sănătății trimite Corpul de control   0

read more
Revolta unui medic de la urgență, din Argeș: 5-6 minute pe pacient afectează decizia medicală. Nu am salariu de 4.000 de euro

Revolta unui medic de la urgență, din Argeș: 5-6 minute pe pacient afectează decizia medicală. Nu am salariu de 4.000 de euro   0

read more
Afecţiuni depistate
printr-o radiografie cu bariu. În ce constă investigaţia

Afecţiuni depistate printr-o radiografie cu bariu. În ce constă investigaţia   0

read more
Oamenii de ştiinţă testează
un vaccin împotriva infecţiei cu Chlamydia. Studiu

Oamenii de ştiinţă testează un vaccin împotriva infecţiei cu Chlamydia. Studiu   0

read more
Au fost descoperite medicamentele care ar putea trata Ebola. Testele au arătat o eficiență de peste 90%

Au fost descoperite medicamentele care ar putea trata Ebola. Testele au arătat o eficiență de peste 90%   0

read more
Expunerea
la soare poate agrava varicele şi venele sparte de pe picioare. Ce trebuie
făcut

Expunerea la soare poate agrava varicele şi venele sparte de pe picioare. Ce trebuie făcut   0

read more
Arnica montana, povestea unei margarete-minune în
numeroase tratamente

Arnica montana, povestea unei margarete-minune în numeroase tratamente   0

read more
Ebola poate fi vindecată, spun oamenii de ştiinţă

Ebola poate fi vindecată, spun oamenii de ştiinţă   0

read more
„Regula cea mai importantă este
extirparea tumorilor cu margini bune de siguranţă“. Tratamente ortopedice în cancere

„Regula cea mai importantă este extirparea tumorilor cu margini bune de siguranţă“. Tratamente ortopedice în cancere   0

read more
Managerul de la Fundeni pleacă la un spital privat: “Nu poţi remunera corect un medic care practică o activitate medicală deosebită”

Managerul de la Fundeni pleacă la un spital privat: “Nu poţi remunera corect un medic care practică o activitate medicală deosebită”   0

read more
Dr. Robert Apostolescu, chirurg ortoped: „În operaţia minim invazivă de protezare a şoldului, nu tăiem muşchiul şi nu
stricăm nimic“

Dr. Robert Apostolescu, chirurg ortoped: „În operaţia minim invazivă de protezare a şoldului, nu tăiem muşchiul şi nu stricăm nimic“   0

read more
Vești de la Guvern despre Spitalul Regional de Urgență din Cluj

Vești de la Guvern despre Spitalul Regional de Urgență din Cluj   0

read more

COMUNICAT – Serviciile medicale acordate de furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS în luna iulie au fost în mare parte raportate   0

read more
Ardeiul iute te ajută să slăbeşti

Ardeiul iute te ajută să slăbeşti   0

read more
Cum să te fereşti de caniculă – Cele mai bune alimente

Cum să te fereşti de caniculă – Cele mai bune alimente   0

read more
Se caută soluţii pentru Spitalul din Săveni, unde niciun medic nu vrea să se angajeze. Un primar a murit aici din lipsă de personal

Se caută soluţii pentru Spitalul din Săveni, unde niciun medic nu vrea să se angajeze. Un primar a murit aici din lipsă de personal   0

read more
Cum a fost posibil ca un tânăr să moară la 12 ore după ce a mâncat la fast-food. Cazul este o enigmă şi pentru medici

Cum a fost posibil ca un tânăr să moară la 12 ore după ce a mâncat la fast-food. Cazul este o enigmă şi pentru medici   0

read more
Injecţie cu
hormoni pentru tratarea obezităţii şi a diabetului. Studiu

Injecţie cu hormoni pentru tratarea obezităţii şi a diabetului. Studiu   0

read more
Plante care ajută la creşterea părului şi la îndesirea lui

Plante care ajută la creşterea părului şi la îndesirea lui   0

read more
Prof. dr. Călin Tătaru: „Operaţia de cataractă a devenit
din ce în ce mai simplă. În România, are un prognostic foarte bun“

Prof. dr. Călin Tătaru: „Operaţia de cataractă a devenit din ce în ce mai simplă. În România, are un prognostic foarte bun“   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.