INTERVIU IN EXCLUSIVITATE: Licitatie pentru contract de mentenanta a sistemului unic integrat al CNAS-Reteta electronicaPrevious Article
CNAS - ANUNT - offline din 14 februarie pana la remediereNext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

Anunt angajare consilieri medici – angajati permanenti la Avocatul Poporului

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Anunt angajare consilieri medici – angajati permanenti la Avocatul Poporului

AVOCATUL   POPORULUI

ANUNT,

Institutia   Avocatul   Poporului   organizeaza    concurs   pentru   ocuparea

a 4 posturi   vacante   de consilier  (specialisti  –  medici)

la Domeniul   privind   prevenirea    torturii   in locurile  de detentie:

 

 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la sediul  central   din Bucuresti);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Alba);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Bacau);
 1. consilier  (1 post  – nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Craiova).

 

 1. Documentele solicitate candidatilor:
 2. a) cerere de inscriere la concurs  adresata  A vocatului  Poporului  in care  se va

preciza   centrul   zonal   In  care   va   activa   candidatul,    respectiv:    Centrul   zonal Bucuresti   (cuprinde  judetele:   Buzau,   Calarasi,   Constanta,   Dambovita,   Ialornita, Ilfov,   Giurgiu,   Prahova,   Teleorman    si  Tulcea),   Centrul   zonal   Alba   (cuprinde judetele:     Alba,    Bihor,    Bistrita    Nasaud,    Brasov,    Cluj,    Covasna,    Harghita, Hunedoara,   Maramures,   Mures,  Salaj,  Satu-Mare   si Sibiu),  Centrul  zonal  Bacdu (cuprinde judetele:  Bacau,  Botosani,  Braila,  Galati, Iasi, Neamt,  Suceava,  Vaslui  si Vrancea)  si Centrul zonal  Craiova  (cuprinde judetele:  Arad,  Arges,  Caras-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinti,  Olt, Timi~ si Valcea);

 1. b) copia actului de identitate  sau orice  alt document  care  atesta  identitatea, potrivit  legii, dupa caz;
 2. c) copiile documentelor  care  sa ateste  nivelul  studiilor  si ale altor  acte  care atesta  efectuarea   unor  specializari,   precum   si  copiile   documentelor    care  atesta indeplinirea  conditiilor  specifice  ale postului;
 3. d) carnetul  de munca  sau,  dupa  caz,  adeverintele   care  atesta  vechimea   In munca si/sau in specialitatea  studiilor,  in copie;
 4. e) cazierul   judiciar    sau  0  declaratie   pe  propria   raspundere    ca   nu   are antecedente  penale  care sa-l faca incompatibil  cu functia pentru  care candideaza;
 5. f) adeverinta  medicala   care  sa  ateste  starea   de  sanatate   corespunzatoare eliberata   cu  eel  mult  6  luni  anterior   derularii   concursului   de  catre  medicul   de familie  al candidatului  sau de catre unitatile  sanitare  abilitate;
 6. g) curriculum

 

 1. cazul documentului  prevazut    la  lit.  e), candidatul    declarat    admis   la selectia  dosarelor,    care  a depus  la inscriere   0 declaratie   pe propria   raspundere ca nu  are  antecedente    penale,   are  obligatia   de a completa   dosarul   de concurs cu  originalul    cazierului    judiciar,    eel tarziu   pana   la  data   desfasurarii     primei probe  a concursului.

 

Candidatii  vor depune  la sediul  institutiei  Avocatul  Poporului,  pana  eel mai tarziu  la  data  de 7 martie   2016,  ora  16:00,  dosarele   cuprinzand     documentele enumerate    la punctol   I. Actele  prevazute   la lit. b), c), d) si f) vor  fi prezentate in original  in vederea   veriflcarii   conforrnitatii    copiilor  cu acestea.

Relatii    suplimentare     pot  fi  obtinute   de  la  sediul   institutiei   Avocatul

Poporului  sau la telefon:  021/312.71.27,021/312.49.23.

 

 1. Candidatii trebuie   sa indepllneasca    urmatoarele    conditii:

 

1)  Conditii   generale:

 1. a) au cetatenia   romana,   cetatenie   a  altor   state   membre   ale   Uniunii Europene  sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic  European  si domiciliul  in Romania;
 2. b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
 3. c) au varsta minima reglementata de prevederile  legale;
 4. d) au capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) au 0 stare de sanatate corespunzatoare  postului  pentru  care  candideaza, atestata  pe  baza  adeverintei   medicale   eliberate  de  medicul   de  familie   sau  de unitatile  sanitare  abilitate;
 6. f) indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime  sau alte conditii specifice  potrivit  cerintelor  postului  scos la examen;
 7. g) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra

umanitatii,   contra  statului  ori  contra  autoritatii,   de  serviciu  sau In  legatura  cu serviciul,  care impiedica  infaptuirea  justitiei,  de fals ori a unor  fapte de coruptie sau  a  unei   infractiuni   savarsite   cu  intentie,   care  i-ar  face  incompatibili    cu exercitarea  functiei,  cu exceptia  situatiei In care a intervenit  reabilitarea.

 

2) Conditii   specifice  pentru   posturile   de consilieri   (specialisti   – medici):

 

 1. a) Medic primar sau medic specialist, In activitate  sau pensionar;
 2. b) Certificat profesional  curent (rara sanctiuni);
 3. c) Certificat de membru  

 

Institutia      Avocatul     Poporului      nu    asigura     cheltuieli     de    cazare, transport     sau  de  alta  natura    pentru    candidatii    care   participa    la  concurs.

Pentru    candidatii     declarati    admisi   in  urma    concursului,     institutia Avocatul   Poporului    nu  poate  deconta   cheltuielile   de  cazare   ~i transport    de la localitatea   de domiciliu   pana  la sediul  centrului   zonal.

 

Candidatii     declarati    admisi   in  urma   promovarii     concursului    isi vor desfasura    activitatea    in  centrul   zonal  pentru    care   au  optat   in  cere rea  de inscriere   la concurs.

 

ill. Concursul    se va desfasura  la sediul institutiei  Avocatul  Poporului  din Bucuresti,   Str.  Eugeniu   Carada  nr.  3,  sector  3 si va  consta  in  sustinerea   unei probe  scrise  si a unui  interviu.

 

Proba   scrisa  de specialitate   se va desfasura   la data  de 16 martie   2016, ora  10:00,  la sediul  institutlei   Avocatul   Poporului.

Interviul    se va sustine  in  data  de 22 martie   2016,  ora  10:00,  la sediul institutiei   Avocatul   Poporului.

 

Dupa   afisarea   rezultatelor    obtinute   la selectia  dosarelor,    proba   scrisa de  specialitate    ~i interviu,    dupa   caz,  candidatii    nemultumiti     pot   depune contestati,e    in   termen    de   eel   mult   0  zi  lucratoare     de   la   data    afisarii rezultatului     selectiei   dosarelor,     respectiv    de  la  data   afisari!    rezultatului probei   scrise  ~i a interviului,    sub sanctiunea   decaderii   din acest  drept.

 

Afisarea   rezultatelor    finale  va avea  loc dupa  sustinerea    ultimei  probe, respectiv   dupa  solutionarea    contestatiilor  formulate.

 

 1. Bibliografia  pentru  participare   la  concurs  face  parte  integranta   din prezentul  anunt.

 

Avocatul   Poporului, Victor  Ciorbea

Bucuresti,   12 februarie   2016

 

Anunt Medici

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Cum pot fi deschise arterele îngustate
sau blocate care hrănesc muşchiul inimii. Angioplastia coronariană percutană,
pas cu pas

Cum pot fi deschise arterele îngustate sau blocate care hrănesc muşchiul inimii. Angioplastia coronariană percutană, pas cu pas   0

read more
Paradoxul sistemului sanitar românesc. Majorarea salariilor a dus la o criză de asistenți medicali

Paradoxul sistemului sanitar românesc. Majorarea salariilor a dus la o criză de asistenți medicali   0

read more
„Nu
expunerea la soare este periculoasă, ci faptul că aceasta se face la
ore când ultravioletele sunt prea puternice“. Top 10 categorii la risc în cancerul
de piele

„Nu expunerea la soare este periculoasă, ci faptul că aceasta se face la ore când ultravioletele sunt prea puternice“. Top 10 categorii la risc în cancerul de piele   0

read more
#Ro2019Eu. România a predat Finlandei conducerea Consiliului UE pe Sănătate. Sorina Pintea: Am dovedit că am avut o preşedinţie de succes

#Ro2019Eu. România a predat Finlandei conducerea Consiliului UE pe Sănătate. Sorina Pintea: Am dovedit că am avut o preşedinţie de succes   0

read more
Grupul Digi | RCS&RDS sare în ajutorul pacienților. Sute de angajați au donat sânge în cadrul campaniei „Digi donează viață”

Grupul Digi | RCS&RDS sare în ajutorul pacienților. Sute de angajați au donat sânge în cadrul campaniei „Digi donează viață”   0

read more
IT-iştii CNAS, “motivaţi” să repare sistemele informatice din sănătate cu venituri medii de 6.400 de lei.

IT-iştii CNAS, “motivaţi” să repare sistemele informatice din sănătate cu venituri medii de 6.400 de lei.   0

read more
Cauzele hipertensiunii: ce putem influenţa şi ce nu

Cauzele hipertensiunii: ce putem influenţa şi ce nu   0

read more
Alergia solară – cum o ţii sub control

Alergia solară – cum o ţii sub control   0

read more
Persoanele care manifestă creşteri ale tensiunii arteriale în cabinetul medicului, dar nu şi acasă, au un risc de două ori mai mare să moară de boli de inimă

Persoanele care manifestă creşteri ale tensiunii arteriale în cabinetul medicului, dar nu şi acasă, au un risc de două ori mai mare să moară de boli de inimă   0

read more
Cum s-au împărţit 6 miliarde de lei în sănătate: 80% pentru salarii, 20% pentru bolnavi

Cum s-au împărţit 6 miliarde de lei în sănătate: 80% pentru salarii, 20% pentru bolnavi   0

read more
Bolnavii din sate izolate din județul Botoșani vor fi consultați printr-un sistem de telemedicină

Bolnavii din sate izolate din județul Botoșani vor fi consultați printr-un sistem de telemedicină   0

read more
Coxartroza se poate rezolva şi minim-invaziv. Dr. Apostolescu: „Prin această tehnică se pierde puţin sânge
şi se conservă ţesuturile“

Coxartroza se poate rezolva şi minim-invaziv. Dr. Apostolescu: „Prin această tehnică se pierde puţin sânge şi se conservă ţesuturile“   0

read more
Soia reduce riscul de cancer mamar? Ce spun
specialiştii

Soia reduce riscul de cancer mamar? Ce spun specialiştii   0

read more
Virginel Iordache face public diagnosticul care i-a fost pus. “Senatorul nu reprezintă sursă de contaminare a celor din jur”

Virginel Iordache face public diagnosticul care i-a fost pus. “Senatorul nu reprezintă sursă de contaminare a celor din jur”   0

read more
Vasi Rădulescu, mesaj emoţionant pentru părinţi, în preajma examenelor şcolare. “Vacanța aia a fost o porcărie, am căzut psihic”

Vasi Rădulescu, mesaj emoţionant pentru părinţi, în preajma examenelor şcolare. “Vacanța aia a fost o porcărie, am căzut psihic”   0

read more
Medicii de familie: Sistemul informatic e în colaps total. Doctorii validează noaptea actele

Medicii de familie: Sistemul informatic e în colaps total. Doctorii validează noaptea actele   0

read more

CNAS finanțează influențele financiare determinate de creșterea salariilor personalului auxiliar din spitale   0

read more
Boala care se tratează cu două cești de cafea esspreso pe zi. Este recomandată și copiilor afectați

Boala care se tratează cu două cești de cafea esspreso pe zi. Este recomandată și copiilor afectați   0

read more
Despre pericolele implanturilor dentare ieftine şi ale conceptelor „dinţi într-o zi“, la Adevărul Live de la ora 14.00

Despre pericolele implanturilor dentare ieftine şi ale conceptelor „dinţi într-o zi“, la Adevărul Live de la ora 14.00   0

read more
Oncolog: „Înainte de iniţierea
oricărui tratament în cancerul pulmonar este recomandată testarea biomarkerilor“.
Ce indică aceştia

Oncolog: „Înainte de iniţierea oricărui tratament în cancerul pulmonar este recomandată testarea biomarkerilor“. Ce indică aceştia   0

read more
În România muncești până mori! 1.280 LEI/LUNĂ, PREŢUL VIEŢII UNUI MEDIC DE ELITĂ

În România muncești până mori! 1.280 LEI/LUNĂ, PREŢUL VIEŢII UNUI MEDIC DE ELITĂ   0

read more
Persoanele nocturne sunt somnoroase în timpul zilei, au o alimentație dezechilibrată şi sunt afectate de depresie și stres. Studiu: Ceasul biologic se poate reeduca în trei săptămâni

Persoanele nocturne sunt somnoroase în timpul zilei, au o alimentație dezechilibrată şi sunt afectate de depresie și stres. Studiu: Ceasul biologic se poate reeduca în trei săptămâni   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
cheap jordanscheap yeezysua yeezyjordans cheapjordan pas cherair jordan pas cherJordan scarpe