Lista medicamentelor 2014Previous Article
Vaccinul antigripal este mai putin eficace in general in cazul barbatilor decat in cazul femeilorNext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

 Proiect de HOTARARE privind aprobarea pachetului programelor nationale de sanatate

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
 Proiect de HOTARARE privind aprobarea pachetului programelor nationale de sanatate

23.12.2011 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al … din OUG nr. …

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă pachetul programelor naţionale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Includerea pacienților în programele naționale de sănătate se realizează pe baza unor criterii care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

ART. 3

Includerea unităților de specialitate în programele naționale de sănătate, se realizează în baza unor criterii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

ART. 4

Derularea serviciilor din cadrul programelor naționale de sănătate se realizează conform calendarului de implementare care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

ART. 5

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2014. 2

 

ANEXA

Pachetul programelor naţionale de sănătate

1. Programul naţional de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

Servicii medicale:

– efectuarea imunizărilor obligatorii conform Calendarului de vaccinări din România;

– efectuarea imunizărilor opţionale pentru grupele de risc.

 

2. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control ale infecţiei HIV

Obiective:

a) reducerea transmiterii verticale (de la mama HIV la făt) a infecției HIV – ţintă 2%;

b) reducerea incidenței și prevalenței infecției HIV în grupurile de risc și în populația generală;

c) îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu infecție HIV/SIDA, reducerea mortalității acestora prin asigurarea accesului universal la tratament și monitorizarea răspunsului terapeutic

 

Servicii medicale:

– testarea gravidelor și a grupelor la risc pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA;

– testarea în vederea confirmării/infirmării diagnosticului la persoanele cu rezultate pozitive la testele specifice pentru HIV;

– tratamentul pre- si postexpunere cu medicație specifică antiretrovirală pentru profilaxia infecţiei HIV;

– tratamentul bolnavilor HIV/SIDA cu medicație specifică antiretrovirală și antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor/complicațiilor metabolice asociate;

– monitorizarea răspunsului la terapia antiretrovirală a bolnavilor HIV/SIDA.

 

3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

Obiective:

a) creşterea calității diagnosticului tuberculozei;

b) tratarea corectă a tuturor cazurilor de tuberculoză în scopul reducerii incidenței și prevalenţei infecției TB;

 

Servicii medicale:

– controlul contacților bolnavilor TB şi altor grupuri cu risc crescut;

– diagnosticul și confirmarea cazurilor de tuberculoză pulmonară și extrapulmonară;

 

– efectuarea testelor de sensibilitate (antibiogramă) la toate cazurile de tuberculoză confirmată bacteriologic;

– tratamentul tuturor bolnavilor cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară;

– monitorizarea răspunsului terapeutic;

– efectuarea chimioprofilaxiei la contacții cazurilor contagioase.

 

4. Programul național de tratament al infecției cronice cu virusuri hepatitice B, C și D

Obiectiv:

Reducerea morbidității și mortalității prin hepatită cronică de etiologie virală B, C și D prin asigurarea tratamentului specific

Servicii medicale:

– efectuarea testării serologice pentru diagnosticul hepatitei B, C și D la grupele de risc;

– efectuarea testării virusologice la bolnavii cu hepatită cronică de etiologie virală B și D, după caz, în vederea inițierii terapiei antivirale;

– tratamentul bolnavilor cu hepatită cronică de etiologie virală B și D, după caz;

– determinarea încărcăturii virale la bolnavii cu hepatită cronică de etiologie virală C în vederea inițierii terapiei antivirale;

– tratamentul bolnavilor cu hepatită cronică de etiologie virală C;

– monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu hepatită cronică de etiologie virală B, C și D.

 

5. Programul naţional de oncologie

Obiective:

a) reducerea incidenței și prevalenţei afecțiunilor oncologice;

b) îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu afecțiuni oncologice și reducerea mortalității acestora prin asigurarea accesului la tratament specific și paliativ

Structură:

1. Subprogramul de depistare precoce a afecțiunilor oncologice

Servicii medicale:

– efectuarea testelor de screening pentru depistarea precoce a afecțiunilor oncologice

 

2. Subprogramul de diagnostic și monitorizare al afecțiunilor oncologice

Servicii medicale:

– efectuarea unor investigații paraclinice pentru stabilirea diagnosticului oncologic, stadializarea și monitorizarea evoluției afecțiunilor oncologice

 

3. Subprogramul de tratament al afecțiunilor oncologice

Servicii medicale:

– oncologie medicală: chimioterapie, hormonoterapie și terapie biologică a cancerului;

 

– radioterapie;

– terapie oncohematologică;

 

6. Programul național de diabet zaharat

Obiective:

a) reducerea incidenței și prevalenţei diabetului zaharat;

b) îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu diabet zaharat și reducerea incidenței complicațiilor și a mortalității cauzate de diabet prin asigurarea accesului la tratament și monitorizarea răspunsului terapeutic

 

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat;

– automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi, a femeilor cu diabet gestațional, precum și a bolnavilor diagnosticați cu diabet neonatal permanent monogenic în tratament cu antidiabetice orale;

– monitorizarea răspunsului terapeutic prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)

 

7. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

Obiective:

a) îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea calității vieții bolnavilor cronici cu indicație terapeutică pentru transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

b) menținerea stării de sănătate a bolnavilor în status posttransplant prin asigurarea accesului acestora la servicii medicale și tratament.

 

Structură:

1. Subprogramul de prelevare și transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

Servicii medicale:

– testarea imunologică şi virusologică a donatorilor;

– testarea imunologică şi virusologică a receptorilor;

– îngrijirea intensivă a donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi a donatorilor fără activitate cardiacă;

– prelevarea de organe, țesuturi sau celule de la donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de la donatori fără activitate cardiacă;

– transportul organelor, țesuturilor și celulelor, precum și a echipelor operatorii;

– efectuarea procedurilor de transplant de organe, țesuturi sau celule;

– coordonarea procedurilor de transplant;

 

2. Subprogramul de tratament și monitorizare al stării posttransplant.

Servicii medicale:

– evaluarea periodică a pacienților transplantați;

 

– tratamentul stării posttransplant;

– tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatic B la pacienţii cu transplant hepatic

 

8. Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

Obiectiv:

a) reducerea progresiei bolii și a invalidității bolnavilor cu scleroză multiplă prin asigurarea tratamentului imunomodulator;

b) scăderea mortalității la bolnavii cu boli neurologice imune și inflamatorii acute și reducerea progresiei bolii și a invalidității bolnavilor cu boli neurologice imune și inflamatorii cronice prin asigurarea tratamentului imunomodulator cu imunoglobuline umane administrate intrevenos.

 

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă cu forme clinico-evolutive care au indicații de terapie imunomodulatoare;

– tratamentul bolnavilor cu boli neurologice imune și inflamatorii acute și cronice prin asigurarea tratamentului imunomodulator cu imunoglobuline umane administrate intrevenos.

 

9. Programul naţional de diagnostic și tratament al bolilor rare

Obiective:

a) diagnosticarea precoce a bolilor rare;

b) îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței complicațiilor la bolnavii cu unele boli rare prin asigurarea tratamentului specific

Servicii medicale:

– efectuarea investigațiilor paraclinice pentru diagnosticul antenatal și postnatal al unor boli rare;

– tratamentul bolnavilor cu unele boli rare

 

10. Programul naţional de tratament al hemofiliei

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței complicațiilor și a co-morbidităților asociate, precum și a mortalității specifice la bolnavii cu hemofilie prin asigurarea tratamentului specific

Servicii medicale:

– tratamentul profilactic al copiilor cu forme severe de hemofilie;

– tratamentul substitutiv ,,on demand’’ al sângerărilor;

– tratament substitutiv pentru accidente hemoragice ale bolnavilor cu inhibitori;

– tratament substitutiv pentru intervenții chirurgicale majore;

– tratament substitutiv pentru activitatea de recuperare fizică a bolnavilor cu artropatii severe.

 

11. Programul naţional de diagnostic și tratament al talasemiei

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței complicațiilor și a co-morbidităților asociate, precum și a mortalității specifice la bolnavii cu talasemie

Servicii medicale:

– screening pentru depistarea precoce a purtătorilor mutațiilor genetice;

– tratamentul specific al talasemiei.

 

12. Programul naţional de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică şi a adicţiilor

Obiective:

a) îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări psihice prin asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice;

b) depistarea consumului de substanţe psihoactive;

c) asigurarea şi monitorizarea tratamentului de substituţie la bolnavii cu toxicodependenţă;

d) acordarea terapiei specifice prin renunţarea la fumat.

 

Structură:

1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică

Servicii medicale:

– intervenții psihologice: terapia ocupațională, terapia cognitiv – comportamentală și consiliere psihologică.

 

2. Subprogramul de tratament al adicţiilor

Servicii medicale:

– tratamentul substitutiv al bolnavilor cu toxicodependență;

– testarea metaboliților stupefiantelor;

– acordarea seringilor de unică folosință pentru reducerea riscului de transmitere a infecției HIV la consumatorii de droguri;

– asigurarea tratamentului medicamentos necesar terapiei în vederea renunțării la fumat.

 

13. Programul naţional de boli cardiovasculare adulți

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții bolnavilor adulți cu afecțiuni cardiovasculare și reducerea incidenței complicațiilor și a mortalității specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic și tratament în domeniul cardiologiei intervenţionale, chirurgiei cardiovasculare și chirurgiei vasculare.

Structură:

1. Subprogramul de tratament prin proceduri de cardiologie intervenţională

Servicii medicale:

 

– efectuarea angiografiei la bolnavii cu stenoze arteriale severe;

– efectuarea explorării electrofiziologice intracardiace la bolnavii cu aritmii;

– tratamentul bolnavilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană;

– tratamentul bolnavilor cu aritmii rezistente la tratament convenţional prin proceduri de electrofiziologie;

– tratamentul bolnavilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace;

– tratamentul bolnavilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convenţional prin implantarea de defibrilatoare interne;

– tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă.

 

3. Subprogramul de tratament prin chirurgie cardiovasculară adulți

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor adulți cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară.

 

4. Subprogramul de tratament prin chirurgie vasculară

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu patologie vasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară

– realizarea abordului vascular pentru bolnavii cu hemodializă cronică

 

14. Programul naţional de tratament prin chirurgie cardiovasculară pediatrică

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții copiilor cu afecțiuni cardiovasculare și reducerea incidenței complicațiilor și a mortalității specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic și tratament în domeniul chirurgiei cardiovasculare.

Servicii medicale:

– tratamentul copiilor cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară

 

15. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile chirurgical

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu surditate prin proteze auditive implantabile chirurgical

Servicii medicale:

 

– tratamentul bolnavilor cu surditate prin proteze auditive implantabile chirurgical (implant cohlear şi proteze implantabile în urechea medie, proteze implantabile cu ancoraj osos sau tehnologii similare)

 

16. Programul naţional de ortopedie

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței complicațiilor și a co-morbidităților asociate la bolnavii cu patologia aparatului locomotor, congenitală sau dobândită, de cauză degenerativă sau traumatică, tumorală sau netumorală prin asigurarea tratamentelor specifice

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare;

– tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale;

– tratamentul bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană;

– tratamentul bolnavilor cu patologie tumorală, degenerativă sau traumatică prin chirurgie spinală.

 

17. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

Obiective:

a) asigurarea procedurilor de diagnostic şi tratament cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă pentru bolnavii cu afecţiuni complexe;

b) tratamentul bolnavilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos prin proceduri microchirurgicale sau prin implantarea unui stimulator al nervului vag;

c) tratamentul bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal;

d) tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular.

 

Structură:

1. Subprogramul de radiologie intervenţională

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu afecțiuni cerebrovasculare prin proceduri de radiologie intervențională

– tratamentul Gamma-Knife al bolnavilor cu afecțiuni cerebrale inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau morbiditate neurologică gravă postoperator;

– tratamentul bolnavilor cu boală Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare profundă

 

– tratamentul bolnavilor prin implantarea unor pompe (intratecal subdural lombar) tratamentul bolnavilor cu afecțiuni vasculare periferice prin proceduri de radiologie intervențională

– tratamentul bolnavilor cu afecțiuni ale coloanei vertebrale prin proceduri de radiologie intervențională

– tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice prin proceduri de radiologie intervențională

– tratamentul bolnavilor cu hemoragii acute sau cronice posttraumatice sau asociate unor afecțiuni sau intervenții terapeutice prin proceduri de radiologie intervențională

 

2. Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

Servicii medicale:

– efectuarea investigațiilor paraclinice și evaluarea psihocomportamentală pentru aprecierea capacității şi rezervei funcţionale cerebrale;

– tratamentul epilepsiei rezistentă la tratament medicamentos prin proceduri de microchirurgie neurochirurgicală;

– tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag

 

3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal

 

4. Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

Servicii medicale:

– tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

 

18. Programul național de sănătate a femeii și copilului

Obiective:

a) creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;

b) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului;

c) ameliorarea stării de nutriţie a copilului;

d) depistarea precoce a unor boli cronice ale copilului şi prevenirea complicaţiilor secundare ale acestora.

 

Structură:

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului

 

Servicii medicale:

– tratamentul medical și dietetic pentru copiii cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale a acestora şi prevenirii malnutriţiei protein-calorice;

2. Subprogramul de sănătate a copilului

 

Servicii medicale:

– efectuarea testelor de screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital;

– efectuarea testelor specifice în vederea confirmării / infirmării diagnosticului de fenilcetonurie la copii;

– efectuarea testelor specifice în vederea confirmării / infirmării diagnosticului de hipotiroidism congenital la copii

– tratamentul specific al bolnavilor cu fenilcetonurie;

– tratamentul specific al bolnavilor cu hipotiroidism congenital;

– tratamentul dietetic al copiilor diagnosticaţi cu boli înnăscute de metabolism;

– efectuarea testelor de screening pentru depistarea precoce a surdităţii la nou-născut;

– efectuarea testelor de screening pentru depistarea riscului de cecitate prin retinopatie de prematuritate;

– tratamentul prin laserterapie la copiii diagnosticaţi cu retinopatie de prematuritate;

– tratamentul specific dietetic pentru copiii cu afecţiuni generatoare de malabsorbţie;

– tratament specific la copiii cu afecţiuni neuropsihice cronice;

– tratamentul profilactic al infecţiei cu virus respirator sinciţial;

– screening pentru depistarea precoce a scoliozei.

3. Subprogramul de sănătate a femeii

 

Servicii medicale:

– administrarea de produse contraceptive, pentru populația din grupele de risc;

– efectuarea investigațiilor paraclinice pentru depistarea precoce a malformaţiilor congenitale în perioada pre- şi postnatală, inclusiv evaluarea genetică complexă, prin metode de ultimă generație (array CGH), a sarcinilor cu feți cu anomalii structurale cu posibila etiologie genetică;

– sfat genetic pentru cuplurile cu risc familial de malformații;

– tratamentul specific al femeilor RH negative cu risc de izoimunizare în status postabortum sau postpartum.

 

19. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

Obiectiv:

Îmbunătățirea calității vieții și reducerea mortalității la bolnavi cu insuficiență renală cronică prin asigurarea accesului la servicii de substituție renală

Servicii medicale:

 

– tratamentul bolnavilor cu insuficiență renală cronică prin hemodializă convențională;

– tratamentul bolnavilor cu insuficiență renală cronică prin hemodiafiltrare online;

– tratamentul bolnavilor cu insuficiență renală cronică prin dializă peritoneală continuă;

– tratamentul bolnavilor cu insuficiență renală cronică prin dializă peritoneală automată.

 

20. Programul naţional de terapie suportivă prin epurare extracorporeală

Obiectiv:

Reducerea mortalității la bolnavii cu insuficiență hepatică prin asigurarea accesului la terapie suportivă prin epurare extracorporeală

Servicii medicale:

– tratamentul bolnavilor cu insuficiență hepatică epurare extrahepatică

 

21. Programul naţional de boli endocrine

Obiective:

a) prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, în scopul reducerii morbidităţii prin guşă datorată carenţei de iod şi complicaţiilor sale;

b) îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței complicațiilor la bolnavii cu osteoporoză și guşă datorată carenţei de iod.

 

Servicii medicale:

– efectuarea testelor de screening pentru depistarea activă a patologiei induse de carenţa iodată (guşa);

– tratamentul bolnavilor cu osteoporoză;

– tratamentul guşei prin tireomegalie datorată carenţei de iod;

– tratamentul gușei prin tireomegalie datorată proliferării maligne.

Contact: Mihaela Bardoş
Afisat de la 22-12-2013 pana la 22-01-2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

2 Comments

Leave Your Comment

<

*

Pregatirea cabinetelor pentru COVID 19

 

OMS România: Material – personalul medical.  Descarca documentul

OMS România: Materiale informative pentru locul de muncă:  Descarca documentele

Ministerul Sănătății: Măsuri  recomandate pentru populație (12 martie) – link

 

 

 

Video confecționare mască și vizor de protecție

Banner

Adio durere

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Statul schimbă regulile pacienții vindecați de covid care vor să doneze plasmă

Statul schimbă regulile pacienții vindecați de covid care vor să doneze plasmă   0

read more
Când crede medicul Virgil Musta că vom avea o reducere a cazurilor Covid-19: Dacă luăm măsuri bune, cam în două săptămâni

Când crede medicul Virgil Musta că vom avea o reducere a cazurilor Covid-19: Dacă luăm măsuri bune, cam în două săptămâni   0

read more
Cum îi împiedică statul pe donatorii de plasmă, extrem de folositoare în tratamentul împotriva COVID-19

Cum îi împiedică statul pe donatorii de plasmă, extrem de folositoare în tratamentul împotriva COVID-19   0

read more
Neglijenţa costă:
experienţa unui pacient operat de cancer la colon

Neglijenţa costă: experienţa unui pacient operat de cancer la colon   0

read more
Acuzații la Spitalul de Urgenţă Arad. Un avocat susține că tatăl său a fost ignorat 8 ore de medici: „Este inuman”

Acuzații la Spitalul de Urgenţă Arad. Un avocat susține că tatăl său a fost ignorat 8 ore de medici: „Este inuman”   0

read more
Cum se depistează
cancerul de colon

Cum se depistează cancerul de colon   0

read more
Încă un spital s-a umplut: fără paturi libere la ATI în Sibiu. Celelalte spitale ar putea deveni unități de suport COVID

Încă un spital s-a umplut: fără paturi libere la ATI în Sibiu. Celelalte spitale ar putea deveni unități de suport COVID   0

read more
Asistentă medicală de la UPU Craiova, fără mască în spital

Asistentă medicală de la UPU Craiova, fără mască în spital   0

read more
Situație îngrijorătoare la ATI: Câteva zeci de paturi s-au ocupat în câteva ore. Capacitatea va fi crescută la peste 900 de locuri

Situație îngrijorătoare la ATI: Câteva zeci de paturi s-au ocupat în câteva ore. Capacitatea va fi crescută la peste 900 de locuri   0

read more
DSP București: Patru medici epidemiologi și-au dat demisia. Raed Arafat: E ca soldatul care ar spune în război că e prea greu

DSP București: Patru medici epidemiologi și-au dat demisia. Raed Arafat: E ca soldatul care ar spune în război că e prea greu   0

read more
Experiment Digi24, în prezența lui Raed Arafat: La niciun telefon de la DSP nu a răspuns nimeni timp de 30 de minute

Experiment Digi24, în prezența lui Raed Arafat: La niciun telefon de la DSP nu a răspuns nimeni timp de 30 de minute   0

read more
Virgil Musta: Unde nu se respectă regulile, acolo trebuie luate măsuri drastice. În caz contrar, sistemul medical va fi copleșit

Virgil Musta: Unde nu se respectă regulile, acolo trebuie luate măsuri drastice. În caz contrar, sistemul medical va fi copleșit   0

read more
Aradul se alătură județelor care au decis să impună purtarea măştii în spaţiile deschise aglomerate

Aradul se alătură județelor care au decis să impună purtarea măştii în spaţiile deschise aglomerate   0

read more
Comitetul de urgenţă OMS se reuneşte din nou, pentru a evalua pandemia de coronavirus

Comitetul de urgenţă OMS se reuneşte din nou, pentru a evalua pandemia de coronavirus   0

read more
Prof. Dr. Ciprian Duţă, medic primar chirurgie generală:„Chirurgia oncologică nu înseamnă scoaterea organului afectat“

Prof. Dr. Ciprian Duţă, medic primar chirurgie generală:„Chirurgia oncologică nu înseamnă scoaterea organului afectat“   0

read more
Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj devine unitate medicală COVID-19. Câți pacienți poate trata

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj devine unitate medicală COVID-19. Câți pacienți poate trata   0

read more
Cum se tratează cancerul la Viena
şi de ce are mai multe şanse de vindecare

Cum se tratează cancerul la Viena şi de ce are mai multe şanse de vindecare   0

read more
Johnson & Johnson a început studiile clinice de siguranţă pe oameni pentru vaccinul său împotriva COVID-19

Johnson & Johnson a început studiile clinice de siguranţă pe oameni pentru vaccinul său împotriva COVID-19   0

read more
Ce trebuie să faci dacă ai fost testat pozitiv pentru coronavirus sau bănuiești că ești contaminat

Ce trebuie să faci dacă ai fost testat pozitiv pentru coronavirus sau bănuiești că ești contaminat   0

read more
Cazul gravidei moarte în timpul transferului între spitale. Manager: „Azi am avut un caz halucinant”

Cazul gravidei moarte în timpul transferului între spitale. Manager: „Azi am avut un caz halucinant”   0

read more
Canicula, un coșmar în plus pentru medicii care luptă cu noul coronavirus îmbrăcați în combinezoane: „Pe scurt, e groaznic!”

Canicula, un coșmar în plus pentru medicii care luptă cu noul coronavirus îmbrăcați în combinezoane: „Pe scurt, e groaznic!”   0

read more
Masca obligatorie în lege, opțională pe stradă: „Cine ești tu să mă întrebi de mască? Du-te, băi, de aici!”

Masca obligatorie în lege, opțională pe stradă: „Cine ești tu să mă întrebi de mască? Du-te, băi, de aici!”   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.