Povestea tinerei care a renuntat la Romania pentru a face medicina de varf in Germania: rezidentiatul este o lupta cu viata de pe azi pe mainePrevious Article
CATRE MEDICII PRESCRIPTORI DE CONCEDII MEDICALENext Article

Termenele de acordare a concediilor medicale. Atentie la exceptiile prevazute in legislatie!

Article   0 Comments
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Termenele de acordare a concediilor medicale. Atentie la exceptiile prevazute in legislatie!

Persoanele asigurate in sistemul public de sanatate trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a avea dreptul si la plata indemnizatiei pentru concediile medicale. Mai mult decat atat, trebuie respectate si cateva reguli de acordare a concediilor medicale pentru a fi in concordanta cu cerintele legislative.

 

Articol scris de Ana-Maria Vicol, Payroll Accountant 

Potrivit OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate au dreptul la concedii medicale si la plata indemnizatiei, daca :

 • sunt incadrate in munca, desfasoara activitati dependente sau independente,
 • desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului,
 • se afla in perioada in care beneficiaza de plati din bugetul asigurarilor pentru somaj,
 • sunt asociati, comanditari sau actionari,
 • incheie contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile indeplinirii unui stagiu de cotizare.

 

 

Dreptul asiguratilor la concedii medicale este conditionat si de plata contributiei aferente de catre persoanele juridice sau fizice, in cota de 0,85% aplicata la fondul de salarii realizat.

Tipurile concediilor medicale care pot fi acordate salariatilor, precizate la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005, sunt:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

 

Potrivit legii, stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, insa exista si exceptii de la aceasta regula, printre ele fiind cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, cand dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu sunt conditionate de realizarea stagiului de cotizare.

 

De asemenea, concediul si indemnizatia pentru risc maternal nu sunt conditionate de stagiu de cotizare.

 

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile mentionate, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

 

Certificatele medicale sunt emise de medicul curant,  acesta fiind orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate.

 

Termenele de acordare

 

Conform legii, certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.

 

Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005 prevad ca d”ata de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical <<in continuare>>”.

 

In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical curetroactivitate de 24 de ore.

 

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

 • concediu medical pentru sarcina si lauzie;
 • pentru perioada de internare in spital, dar procedura este diferita:
 • eliberarea certificatelor se va face doar la externare, iar ca exceptie sunt situatiile in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, iar certificatul medical va fi eliberat lunar ;
 • dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, medicul de familie, la recomandarea medicului curant, poate prelungi concediul medical cu maxim 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate ;
 • pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
 • cand este necesar avizul medicului expert, la certificatele medicale cu durata peste 90 de zile.

 

De asemenea, potrivit art. 31 din Normele de aplicare, “in caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriu de specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege”.

In cazul in care persoanele asigurate sunt diagnosticate cu anumite boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii, TBC, acestea beneficiaza de certificate de concediu medical eliberate pentru perioade de maxim 30 de zile calendaristice emise lunar numai de medicul curant.

 

Prin exceptie, conform art. 20 din Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005, stabilesc ca, daca certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medicalpentru intreaga luna, chiar daca aceasta depaseste maximul de 30 de zile.

 

Certificatele medicale se mai pot emite retroactiv si pentru situatiile in care persoanele asigurate au urmat un tratament in strainatate (in termen de maxim 15 zile de la data revenirii in tara, pe baza actelor justificative avizate), precum si in cazul in care asiguratii s-au aflat in incapacacitate de munca temporara in strainatate, in baza documentelor justificative avizate (in termen de maxim cinci zile de la data obtinerii avizelor necesare conform legii).

 

Practica medicala insa a demonstrat de multe ori ca aceste conditii ce trebuie indeplinite cumulativ nu sunt respectate, angajatorii aflandu-se deseori in situatia de a solicita modificari pe certificatele de concedii medicale prezentate de salariati. In anul 2010, datorita necesitatii controlului asupra volumului mare de certificate medicale acordate, s-a modificat legea, astfel incat sa fie dovedita veridicitatea motivelor pentru care s-a acordat efectiv concediul medical, respectiv prin verificarea la domiciliu a persoanei asigurate, pentru a se stabili daca aceasta este intr-adevar bolnava.

 

Important! Eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare, constituie contraventie.

 

Insa, din nou practica nu a coincis cu prevederile legii destul de permisive in acest sens, iar eliberarea certificatelor medicale a continuat fara a da posibilitatea angajatorului de a refuza la plata indemnizatia sau de a o opri in momentul constatarii vreunei neconcordante.

Durata concediilor medicale si plata indemnizatiei

 

Persoanele asigurate sunt obligate sa anunte platitorul despre acordarea concediului medical si sa prezinte certificatul de concediu medical pentru plata indemnizatiei pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a  acordat concediul.

 

Ca o exceptie de la regula sus-mentionata, legea permite solicitarea platii indemnizatiei pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

 

Perioada pentru care medicul de familie poate acorda concediu medical pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca este de maxim 45 de zile calendaristice in ultimul an, iar dupa aceasta perioada eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

 

Numarul maxim de zile remunerate pentru incapacitate temporara de munca este de 183 de zile in interval de un an.

 

O alta exceptie prevazuta de Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005 este durata maxima de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor boli speciale, perioada ce poate ajunge pana la 1 an si 6 luni, in conditiile legii.

La certificatele medicale cu durata peste 90 de zile, prelungirea trebuie aprobata de medicul expert al asigurarilor sociale, iar plata indemnizatiei se va face pana la implinirea termenului de 183 de zile. Insa, medicul expert poate emite avizul de pensionare de invaliditate dupa implinirea termenului de 90 de zile a concediului medical, caz in care plata indemnizatiei aferente se va face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, respectand durata maxima de acordare a concediului.

Plata indemnizatiei pentru concediul medical pentru ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la varsta de 18 ani se efectueaza pentru o perioada maxima de 45 de zile calendaristice, in interval de un an pentru fiecare copil. Ca exceptie de la aceasta regula, perioada concediului medical poate fi prelungita pana la 90 de zile, in cazul in care copilul este diagnosticat cu  boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale, urmand ca prelungirea sa fie acordata in conditiile legii cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Trebuie mentionat si retinut faptul ca perioadele in care persoanele asigurate beneficiaza de indemnizatiile prevazute de lege constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.

Article   0 Comments

Pregatirea cabinetelor pentru COVID 19

 

OMS România: Material – personalul medical.  Descarca documentul

OMS România: Materiale informative pentru locul de muncă:  Descarca documentele

Ministerul Sănătății: Măsuri  recomandate pentru populație (12 martie) – link

 

 

 

Video confecționare mască și vizor de protecție

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Răzvan Cherecheș la Garantat 100%: Vom plăti cu morți. Modelul indian e cel pe care mergem ca urmare a selecției făcute de politicieni. Suntem precum gospodarul care a aprins lumina în beci și a văzut dezastrul

Răzvan Cherecheș la Garantat 100%: Vom plăti cu morți. Modelul indian e cel pe care mergem ca urmare a selecției făcute de politicieni. Suntem precum gospodarul care a aprins lumina în beci și a văzut dezastrul   0

read more
DOCUMENT. Noile restricții impuse persoanelor care sosesc în România. Ce excepții sunt la carantină

DOCUMENT. Noile restricții impuse persoanelor care sosesc în România. Ce excepții sunt la carantină   0

read more
Surse: Noile restricții se vor aplica din data de 10 decembrie

Surse: Noile restricții se vor aplica din data de 10 decembrie   0

read more
Medicament împotriva artritei, autorizat pentru tratarea cazurilor severe de COVID

Medicament împotriva artritei, autorizat pentru tratarea cazurilor severe de COVID   0

read more
Ce arată primele studii despre efectele Omicron. Epidemiolog: Niciun virus nu are „interesul” să-și omoare gazda unde supraviețuiește

Ce arată primele studii despre efectele Omicron. Epidemiolog: Niciun virus nu are „interesul” să-și omoare gazda unde supraviețuiește   0

read more
Puțin peste 10.500 de români s-au vaccinat cu prima doză în ultimele 24 de ore

Puțin peste 10.500 de români s-au vaccinat cu prima doză în ultimele 24 de ore   0

read more
Consiliul Concurenţei a declanşat o nouă investigaţie pe piaţa medicamentelor

Consiliul Concurenţei a declanşat o nouă investigaţie pe piaţa medicamentelor   0

read more
Cât de sănătoasă este friptura viitorului, „carnea” vegetală printată 3D?

Cât de sănătoasă este friptura viitorului, „carnea” vegetală printată 3D?   0

read more
Medic, despre iminența valului 5 al pandemiei: „Numai o minune ne mai poate salva”

Medic, despre iminența valului 5 al pandemiei: „Numai o minune ne mai poate salva”   0

read more
Rafila: Trebuie să luăm măsuri care pot fi temporare pentru limitarea răspândirii Omicron. Probabil că mai sunt și alte cazuri

Rafila: Trebuie să luăm măsuri care pot fi temporare pentru limitarea răspândirii Omicron. Probabil că mai sunt și alte cazuri   0

read more
Medicii, după confirmarea primelor cazuri de Omicron în România: E nevoie de responsabilitate, masca rămâne o măsură de siguranță

Medicii, după confirmarea primelor cazuri de Omicron în România: E nevoie de responsabilitate, masca rămâne o măsură de siguranță   0

read more
Studiu: Tulpina Omicron infectează oamenii mai ușor folosind material genetic de la om și de la virusul răcelii

Studiu: Tulpina Omicron infectează oamenii mai ușor folosind material genetic de la om și de la virusul răcelii   0

read more
Omicron, o combinaţie între coronavirus şi virusul răcelii. De ce e nevoie de vaccin anti-Covid

Omicron, o combinaţie între coronavirus şi virusul răcelii. De ce e nevoie de vaccin anti-Covid   0

read more
Raed Arafat: Valul 5 va fi „amestecat”. Tulpina Omicron este mult mai contagioasă decât Delta, cu siguranță ajunge în România

Raed Arafat: Valul 5 va fi „amestecat”. Tulpina Omicron este mult mai contagioasă decât Delta, cu siguranță ajunge în România   0

read more
Patriarhia cere autorităților să nu introducă obligativitatea certificatului COVID pentru clerici și credincioși

Patriarhia cere autorităților să nu introducă obligativitatea certificatului COVID pentru clerici și credincioși   0

read more
Testarea pacienților suspecți de COVID-19 ar putea fi făcută și în cabinetele medicilor de familie

Testarea pacienților suspecți de COVID-19 ar putea fi făcută și în cabinetele medicilor de familie   0

read more
Unul dintre pasagerii repatriați din Maroc are COVID-19. Primele indicii confirmă tulpina Delta

Unul dintre pasagerii repatriați din Maroc are COVID-19. Primele indicii confirmă tulpina Delta   0

read more
Peste 55.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore în România

Peste 55.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore în România   0

read more
Studiu: Dozele booster împotriva COVID-19 oferă protecția necesară pentru a preveni spitalizarea și decesul

Studiu: Dozele booster împotriva COVID-19 oferă protecția necesară pentru a preveni spitalizarea și decesul   0

read more
Dr. Gina Ciolan, pneumolog: „Chiar dacă este o boală cronică, pacienţii care suferă de astm sever pot avea perioade lungi de timp fără simptomatologie“

Dr. Gina Ciolan, pneumolog: „Chiar dacă este o boală cronică, pacienţii care suferă de astm sever pot avea perioade lungi de timp fără simptomatologie“   0

read more
Oamenii de ştiinţă sud-africani au concluzionat că vaccinurile împiedică omicron să provoace o formă gravă de Covid-19

Oamenii de ştiinţă sud-africani au concluzionat că vaccinurile împiedică omicron să provoace o formă gravă de Covid-19   0

read more
Numărul cazurilor de COVID în Africa de Sud a fost mai mult decât dublu în doar trei zile. Varianta Omicron a devenit dominantă

Numărul cazurilor de COVID în Africa de Sud a fost mai mult decât dublu în doar trei zile. Varianta Omicron a devenit dominantă   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.