Executivul a aprobat marti proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, de baza si minimal, si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015.

“Este o masura importanta pentru sistemul de sanatate si pentru toti romanii. Putem acum vorbi de o redefinire a pachetului minimal de servicii si a pachetului de servicii de baza in interesul pacientului. Pachetul de baza aduce ca noutate  preventia, care va fi efectuata prin completarea unei riscograme. Vom putea astfel face preventie, lucru care va ajuta atat starea de sanatate a cetatenilor acestei tari, dar si intreg sistemul de sanatate”, a declarat marti ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu.

Prin acest proiect de act normativ, in conformitate cu angajamentele asumate prin Programul de Guvernare si in cadrul acordului cu institutiile financiare internationale, se propune redefinirea pachetului minimal de servicii medicale si pachetului de servicii de baza.

“Principiile care au stat la baza procesului de redefinire a pachetului minimal de servicii si a pachetului de servicii de baza sunt reprezentate de imbunatatirea accesului pacientilor la serviciile medicale furnizate de catre medicii de familie si medicii din ambulatoriul de specialitate si dezvoltarea serviciilor de preventie acordate in segmentul de asistenta medicala primara”, a explicat ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu.

Pentru asigurarea sustenabilitatii implementarii pachetelor de servicii medicale a crescut finantarea pentru segmentul de asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice si paraclinice, astfel incat acestea sa furnizeze servicii medicale in regim ambulatoriu, la costuri reduse fata de cele acordate in regim de spitalizare, concomitent cu degrevarea spitalelor prin reducerea internarilor.

“Punem un accent important, in premiera, pe preventie. Introducem pentru pacientii asimptomatici pana la 39 de ani o vizita obligatorie la medicul de familie, cel putin o data la trei ani, iar pentru cei dupa 40 de ani – prezenta anuala la medicul de familie”, a mai spus ministrul Sanatatii.

 

Contractul-cadru va aduce modificari importante

 

In primul rand, reducerea birocratieiprin introducerea reglementarilor privind utilizarea biletelor de trimitere in format electronic, de la data implementarii acestora,  introducere afacturii electronice si utilizarea dosarului electronic de sanatate al pacientului, de la data implementarii acestuia.

De asemenea, contractul introduce obligatia, la nivelul furnizorilor – de a  nu  incasa sume de la pacienti  pentru  serviciile medicale prevazute in pachetele de servicii.

In ceea ce priveste asistenta medicala primara, atat in pachetul minimal cat si in pachetul de baza, in cazul supravegherii gravidei s-a introdus si testarea pentru hepatita de etiologie virala cu virus B si C, in plus fata de testarea HIV.

De asemenea, in pachetul de baza au fost introduse consultatii de monitorizare activa prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii imbolnavirilor privind: riscul cardiovascular inalt – HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2; astm bronsic; boala cronica respiratorie obstructiva; boala cronica de rinichi.

Importante de mentionat sunt consultatiile preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic – fara semne de boala – finalizate prin completarea riscogramei pentru grupa de varsta si sex corespunzatoare se va realiza astfel: toate persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 si 39 ani – o data la 3 ani(pentru persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 si 39 de ani depistate cu risc inalt, consultatiile preventive de evaluare se vor acorda anual) toate persoanele asimptomatice cu varsta mai mare de 40ani – anual.

Pentru cresterea accesului asiguratilor internati la medicamente si cresterea eficientei in utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurari de sanatate,  fost creata posibilitatea ca medicii de familie si medicii specialisti din specialitatile clinice sa poata elibera pentru pacientii internati cu boala cronica confirmata, prescriptie medicala pentru medicamentele si materialele sanitare.

In ceea ce priveste asistenta medicala ambulatorie de specialitate, afost revizuita lista procedurilor diagnostice si terapeutice, astfel incat pacientul sa beneficieze de o serie de investigatii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea in spital.

Nu se mai regasesc in pachetul de baza serviciile de  homeopatie si fitoterapie, aceste servicii  pot face obiectul asigurarilor private.

Pentru protectia si asigurarea accesului la servicii medicale in ambulatoriu pentru asigurati, a fost revizuita lista  investigatiilor medicale paraclinice din pachetul de baza, au fost introduse o serie de investigatii noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferina, angiografie RMN/segment, testosteron etc.

Noul contract-cadru prevede si noi masuri la asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicina dentara – au fost redefinite atat pachet minimal cat si pachet de baza de servicii de medicina dentara.

In pachetul de servicii de baza se regasesc consultatii, servicii profilactice, tratamente protetice si ortodontice precum si alte tratamente, inclusiv serviciile de medicina dentara de urgenta.

 

In pachetul minimal se regasesc serviciile de medicina dentara de urgenta

 

Referitor la Asistenta medicala spitaliceasca au fost evidentiati factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua si au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi.

In vederea scaderii numarului de internari, au fost precizate afectiunile care pot fi diagnosticate si tratate in regim de spitalizare de zi:  afectiunile care vor fi prevazute in norme, afectiuni pentru care se acorda servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotritie, implant de cristalin, intrerupere de sarcina cu recomandare medicala, amniocenteza, biopsie de vilozitati coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afectiuni care necesita administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul CNAS, HIV/SIDA care necesita monitorizarea bolnavilor.

Pentru completarea finantarii spitalelor, acestea pot contracta servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, finantate din fondul alocat pentru servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;

Spitalele sunt obligate sa suporte pentru asiguratii internati in regim de spitalizare continua si in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente.

La capitolul dispozitive medicale a fost revizuita lista dispozitivelor medicale acordate in ambulatoriu, astfel: a fost introdus in lista dispozitivul necesar pentru copii pana la 18 ani cu mucoviscidoza (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen), a fost introdus in lista dispozitivul pentru protezarea femeilor cu mastectomie totala, incepand cu anul 2015.

 

Contractul-cadru aduce si prevederi noi pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu si fara contributie personala pentru sublistele A si B – o prescriptie/mai multe prescriptii lunar, cu maximum 7 medicamente (in prezent o singura prescriptie).

Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de specialitate din specialitatile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale.

Totodata, a fost majorata de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afectiunile acute.

Contractul prevede sanctionarea producatorilor de medicamente care nu asigura prezenta medicamentelor pe piata conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea accesului asiguratilor la medicamente, a fost introdusa prescriptia fractionata atat pentru numarul de medicamente cat si pentru cantitatile din fiecare medicament.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro