Norme Coca 2023 - 2024

Descarca CEREREA TIP PENTRU A PUTEA SOLICITA Cardul de sanatate click pe link

Cardurile de sanatate vor putea fi folosite de catre asigurati si vor deveni obligatorii doar dupa ce se finalizeaza distribuirea acestora si dupa ce vor fi achizitionate cititoarele de carduri de catre furnizorii de servicii medicale, a confirmat marti Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru AvocatNet.ro. Pana atunci, insa, pentru a  beneficia in continuare de servicii medicale gratuite, romanii trebuie sa demonstreze ca sunt asigurati in sistemul national de sanatate. Cum se face acest lucru daca sunteti salariat, PFA, pensionar, student sau somer?

Daca sunteti salariati, pentru a va demonstra calitatea de asigurati, este nevoie ca angajatorul sa va elibereze o adeverinta din care sa reiasa ca vi se retine si vireaza contributia la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Adeverinta se elibereaza pe propria raspundere a angajatorului, insa modelul acesteia este stabilit de autoritati prin Ordinul nr. 903/2007 si folosirea acestui format este obligatorie. (Puteti consulta un model al documentului in fisierul atasat acestui articol)

Adeverinta eliberata de angajator are o valabilitate de 3 luni.

 Persoanele fizice autorizate, in schimb, trebuie sa isi demonstreze calitatea de asigurat printr-o adeverinta de asigurat, eliberata pe baza urmatoarelor documente, dupa cum informeaza Casa de Asigurari a Municipiului Bucuresti pe site-ul sau:

> act de identitate;

> dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

> Adeverinta de asigurat va fi valabila timp de valabila 3 luni de la momentul emiterii.

Tot de adeverinta de asigurat au nevoie si celelalte categorii de persoane care sunt asigurate in sistemul national de sanatate pentru a-si dovedi aceasta calitate. Adeverinta de asigurat se elibereaza de Casa de Asigurari de Sanatate, pe baza anumitor documente, reglementate de Ordinul nr. 617/2007. Documentele solicitate difera in functie de categoria din care fac parte persoanele respective (sunt someri, pensionari, elevi, etc.). Concret, iata care sunt aceste documente.

Pensionarii au nevoie de:

> actul de identitate,

> cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara.

In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei. Adeverinta de asigurat eliberata pentru pensionari arevalabilitate 2 ani.

 Somerii trebuie sa pregateasca:

> actul de identitate;

> carnetul si/sau adeverinta de somaj.

In cazul somerilor, adeverinta de asigurat eliberata este valabila 6 luni.

Copiii in varsta de pana la 18 ani au nevoie de actul de identitate sau certificatul de nastere, dupa caz. Adeverinta de asigurat le va fi valabila pana cand implinesc 18 ani.

Adeverinta pentru elevii sau studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:

> act de identitate;

> document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;

> declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca.

> Adeverinta de asigurat eliberata pentru acestia este valabila pe durata anului scolar/universitar.

 Parintii aflati in concediu pentru cresterea copilului au nevoie de:

> actul de identitate

> decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

> In acest caz, adeverinta de asigurat va avea o valabilitate de 2 ani, calculati de la data emiterii.

Femeile insarcinate sau lauze care solicita eliberarea adeverintei de asigurat trebuie sa prezinte:

> actul de identitate;

> adeverinta medicala;

> certificatul de nastere a copilului - pentru lauze;

> un document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile

> o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative din care sa rezulte ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

> Adeverinta de asigurat eliberata va fi valabila valabila 1 an de la data emiterii.

> Dosarul persoanelor cu handicap trebuie sa cuprinda:

> actul de identitate;

> certificatul de incadrare intr-un grad de handicap;

> un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile,

> declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate.

> Adeverinta de asigurat va fi valabila 1 an.

Pentru un coasigurat aflat in intretinerea unui asigurat, documentele necesare la eliberarea adeverintei de asigurat sunt:

> actul de identitate;

> documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;

> documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;

> declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;

> declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Adeverinta de asigurat, in acest caz, va fi valabila 3 luni de la data emiterii.

 > Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului au nevoie de:

> act de identitate;

> document care sa ateste ca au fost inclusi itr-un sistem de protectie a copilului;

> document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;

> declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca.

 

Adeverinta de asigurat eliberata acestor tineri are o valabilitate de 1 an.

 Pentru eliberarea adeverintei de asigurat in cazul bolnavilor cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate sunt necesare:

actul de identitate;

o adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;

un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;

o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse.

 

Adeverinta de asigurat pentru aceste persoane are valabilitate 1 an.

 

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit legii nr.416/2001, trebuie sa prezinte:

actul de identitate;

adeverinta eliberata de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

Adeverinta are valabilitate 1 an.

 

Beneficiarii de legi speciale (veterani de razboi , vaduve de razboi, persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale, revolutionari) pot obtine adeverinta de asigurat daca prezinta:

actul de identitate,

documentele doveditoare ca se incadreaza In una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;

documentul eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii;

declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii.

 

In cazul acestora, adeverinta are valabilitate 1 an.

 

Cardurile de sanatate vor inlocui adeverintele de asigurat

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cardul national de asigurari sociale de sanatate va inlocui documentele care atesta calitatea de asigurat, adica adeverinta de asigurat, eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul, sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.

 

Conform prevederilor legale, cardul se va emite pentru asiguratii cu varsta peste 18 ani, se va folosi doar pe teritoriul Romaniei si va cuprinde urmatoarele informatii:

numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului;

codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;

numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate;

diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice;

grupa sanguina si Rh;

acceptul exprimat, in timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, dupa deces;

data expirarii cardului national;

medic de familie: nume, prenume, date de contact.

 

In HG nr. 900/2012, actul normativ care aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate, se mai precizeaza ca doar medicul de familie va avea acces la citirea si editarea datelor inscrise pe card, in timp ce medicii specialisti, altii decat medicii de familie, vor putea doar citi informatiile.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro