STIMATI PACIENTI

STIMATI PACIENTI

Va rugam sa solicitati la finalul consultatiei medicale din ambulatoriul de specialitate si la externarea din spital:

 

…pacientul trebuie sa primeasca reteta compensata la externarea din spital si nu este obligatia medicului de familie sa-i transcrie reteta compensata dupa biletul de iesire

Art.6,lit.v din contractul de acordare de servicii spitalicesti(obligatiile unitatilor spitalicesti-Norme Co-Ca 2013):

v) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital, cu obligatia ca acesta sa contina explicit toate elementele prevazute în scrisoarea medicala, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si cu privire la alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului; scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital, sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii într-un singur exemplar, care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin intermediul asiguratului; sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, în situatia în care concluziile examenului medical impun acest lucru;

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.