Norme Coca 2023 - 2024

CMI …………………………………..                                                        Viza primar

Localitatea…………………………..

Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfãsoarã activitatea 
1. Conditiile de desfãsurare a activitãtii medicului în cabinetul medical:

 

a) alimentarea cu apã potabilã:
(i) din izvoare sau fântâni aflate pânã la 100 m de cabinetul medical           2 puncte

(ii) din izvoare sau fântâni aflate la peste 100 m de cabinetul medical         4 puncte

-Observatii- ……………………………………. …………………………………………..
b) încãlzirea cu combustibil solid (lemne sau cãrbuni)                                      2 puncte

c) distanta fatã de cea mai apropiatã localitate urbanã:

 

(i) 20-40 km                                                                                                    2 puncte

(ii) peste 40 km                                                                                                4 puncte

(iii) în cazul în care drumul de legãturã cu localitatea urbanã nu este asfaltat în proportie de peste 50%                                                                                       2 puncte.
Localit. urbana……………………………… nr. Km……………km asfaltati………………
2. Conditiile în care se acordã asistenta medicalã primarã:
a) dispersia populatiei din zona în care se desfãsoarã activitatea:
(i) densitatea populatiei 75-150 locuitori/km2                                                 2 puncte

(ii) densitatea populatiei sub 75 locuitori/km2                                                  4 puncte

b) distanta dintre punctele extreme ale zonei deservite:
(i) 3-6 km                                                                                                         2 puncte

(ii) peste 6 km                                                                                                   4 puncte

Nr. sate comuna……………………… distante extreme……………………….

 

c) deplasarea la domiciliul asiguratilor:
(i) dificilã (drumuri în pantã, drumuri de calitate proastã - peste 50%  neasfaltate/nepietruite)                                                                                         2 puncte

(ii) foarte dificilã (drumuri impracticabile în timpul ploios, drumuri blocate în timpul iernii, drumuri cu diferentã de nivel mare,)                                                           4 puncte

3. Posibilitãti de sprijin în furnizarea de servicii medicale

Distanta dintre localitatea unde se aflã cabinetul medical si localitatea cea mai apropiatã unde se aflã o structurã de primire a urgentelor, care respectã criteriile

stabilite prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitãtilor si compartimentelor de primire a urgentelor, sau centrul

de permanenta ( Saveni, Trusesti, Darabani, Dorohoi, Flamanzi):

a) 10-20 km                                                                                            2 puncte

b) 21-40 km                                                                                            4 puncte

c) peste 40 km                                                                                        6 puncte

În cazul în care drumurile de legãturã sunt neasfaltate în proportie de peste 50% se acordã  suplimentar                                                                                          1 punct.
Obs.  Localitatea………………………………nr km…………………..Km asfaltati…………

4. Nivelul socioeconomic al populatiei deservite

 

Numãr de asigurati înscrisi în lista proprie pentru care contributia de asigurãri de sãnãtate se suportã de la bugetele locale în baza art. 213 alin. (2) lit. g) din

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare:

a) de la 25 pânã la 100 de persoane                                                           2 puncte

b) 101-200 de persoane                                                                               4 puncte

c) peste 200 de persoane                                                                             6 puncte
TOTAL puncte obtinute………………………
Data completarii      ………….martie.2009

Medic titular lista,

Dr. ……………………………

Semnatura, stampila, parafa

                                                                                    descarca documentul pentru printare

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro