Norme Coca 2023 - 2024

Recomandare-ID-2013  click pe link si descarca

RECOMANDARE **PRIVIND ACORDAREA DISPOZITIVELOR  MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE  click pe link si descarca    recomandare dm

Ingrijiri medicale la domiciliu click si descarca INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ANEXA 25

 

In atentia medicilor care emit prescriptii medicale pentru procurarea dispozitivelor medicale si recomandari pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu

Avand in vedere Ordinul MS/CNAS nr.587/229/2013 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr.423/191/2013 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, se modifica

FORMULARUL DE RECOMANDARE conform modelului anexat.

 

RECOMANDARE  pentru îngrijiri medicale la domiciliu

Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate inclusiv medicul de familie, unitatea sanitara cu paturi (spitalul) ...................... C.U.I…………...

Nr. contract ............. încheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ..............

1. Numele si prenumele asiguratului ......................................

2. Domiciliul ............................................................

3. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare................................

NR.FO/NR.REGISTRUCONSULTATIE......................................................................................

4. Diagnosticul medical si diagnostic boli asociate:Cod dg ****..................................................

5. Statusul de performanta ECOG*) ................................................

6. Servicii de îngrijiri recomandate:

(cu denumirea  din anexa nr. 24     periodicitate/ritmicitate

la ordin***1))

a) ...........................     .........................

b) ...........................     .........................

c) ...........................     .........................

d) ...........................     .........................

7. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu**)

..........................................................................

8. Codul medicului .......................................................

Stampila sectiei din care se       Stampila furnizorului de servicii

externeaza asiguratul si           medicale din ambulatoriul de

semnatura sefului de sectie        specialitate/asistenta medicala primara

Data .......................       Data ..........................

Semnatura si parafa medicului      Semnatura si parafa medicului din

care a avut în îngrijire           ambulatoriul de specialitate/medicului

asiguratul internat                de familie

.............................      ......................................

------------

*) statusul de performanta ECOG:

 

- statusul de performanta ECOG 3 - pacientul este incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru îngrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare);

 

- statusul de performanta ECOG 4 - pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru îngrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare).

 

**) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri.

 

) Recomandarile care nu contin toate datele prevazute în prezentul model nu se vor lua în considerare.

 

***1) Ordinul MS/CNAS nr.423/191 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 – 2014;

**** Codul de diagnostic conform clasificatiei internationale a maladiilor CIM,revizia a 10-a OMS

 

Nota:

Termenul de valabilitate a recomandarii pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro