"Conform prevederilor art.5, ( 3)-Anexa 30 din Ordinului nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 - "medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. 

În cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea în vedere efectele secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI şi pentru care medicul prescriptor a întocmit fişă de farmacovigilenţă ( formular - aici ) pe care a înaintat-o Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale."

Noi formulare de reteta din februarie

MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE SI DECONTARE

a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

ART. 2

(1)  Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile în afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.

(2)  Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate ai cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile inclusiv pentru bolnavii care sunt inclusi in "Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei pe luna", medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale, pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale si mentionata pe prescriptie sub rubrica aferenta CNP-ului/codului unic de asigurare. Asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva pentru perioada acoperita de prescriptia medicala.

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro