Norme Coca 2023 - 2024

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Hotărârea nr. 153/2016 elaborata de Guvernul României privind aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă.

 

Documente în baza carora se elibereaza certificatele de conformitate si respectiv de experienta profesionala necesare recunoasterii calificarilor de medic,obtinute în România

CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MOASA

   Aceste documente se elibereaza numai medicilor,medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.

In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copie act de identitate;

-          copie legalizata dupa atestatul de echivalare;

-          copie legalizata dupa diploma echivalata;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;

-          copie dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii  .

Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:

   MEDICI

   Certificate care atesta formarea in profesia de medic conforma DC 2005/36/CE si/sau asimilarea denumilor titlurilor de calificare cu cel prevazut pentru Romania de aceasta norma.

Se elibereaza titularilor:

1.    Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara medicina generala/medicina,

2.    Diplomei de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina,

3.    Certificatului de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  care atesta formarea conforma in una din specialitatile listate pentru Romania de DC/2005/36CE,

4.    Certificatului de medic specialist - care atesta formarea conforma in specialitatile:

Hematologie si hemobiologie; Pneumoftiziologie; Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala; Balneoclimatologie si Recuperare medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala; Alergologie si imunologie; Imunologie clinica si alergologie; Medicina Generala Radiodiagnostic Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie; Chirurgie plastica si reparatorie; Chirurgie cardiovasculara pentru care se aplica asimilarea de denumire a specialitatii dupa cum urmeaza:

-Hematologie si hemobiologie - cu Hematologie;

-Pneumoftiziologie - cu Pneumologie;

-Balneofizioterapie; Balneolo- - cu Recuperare, Medicina Fizica si Recuperare medicala ;

-Balneologie;

-Balneoclimatologie si Recuperare Medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala;

-Alergologie si imunologie; - cu Alergologie si Imunologie clinica;

Imunologie clinica si alergologie

- Medicina Generala - cu Medicina de Familie;

-Radiodiagnostic - cu Radiologie- imagistica medicala;

-Laborator clinic,biochimie, - cu Medicina de Laborator;

microbiologie, parazitologie

hematologie

-Chirurgie plastica si reparatorie - cu Chirurgie Plastica Microchi-

rurgie Reconstructiva;

- Chirurgie cardiovasculara - cu Chirurgie vasculara.

5.    Certificatului de medic specialist medicina generala/medicina de familie , in cazul medicilor confirmati rezidenti medicina generala/medicina de familie in urma concursurilor de rezidentiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995.

  Documente necesare

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia actului de identitate;

-          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-          copie legalizata dupa Diploma de medic;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

Medicii specialisti vor prezenta suplimentar :

-          copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format nou incepand cu luna mai 2007 si

-          adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti in care se precizeaza ordinul ministrului de confirmare ca rezident si perioada in care s-a efectuat pregatirea prin rezidentiat sau copia legalizata a carnetului de rezident.

Certificat care atesta drepturi castigate generale in profesia de medic

Se elibereaza medicilor care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat si sunt titulari ai:

Diplomei de Doctor –medic specializarea universitara pediatrie

Certificatului de medic specialist care atesta o formare mai mica decat cea prevazuta pentru specialitatea respectiva de DC/ 2005/36/CE.

Documente necesare:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia actului de identitate;

-          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;

-          copie legalizata dupa diploma de medic;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-          dupa caz copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format nou incepand cu luna mai 2007;

-          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

- in cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie si Ortopedie infantila , se poate elibera un certificat care atesta drepturi castigate generale, numai daca titularul face dovada ca a exercitat efectiv si legal activitatile de medic specialist chirurgie pediatrica in Romania pe o durata de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

 

Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic:

Se elibereaza

medicilor de Medicina Generala cu drept de libera practica precum si in cazul medicilor specialisti/primari Medicina de Familie care nu se incadreaza in prevederile de la punctul 1(E);

Documente necesare:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia actului de identitate;

-          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-          copie legalizata dupa diploma de medic;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-          adeverinta eliberata de casele de asigurari de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti in care se precizeaza ca la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea;

-          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

 

la autenticitatea si legalitatea acestora revine în exclusivitate unitatii de încadrare emitenta.

  M O D E L

Antetul unitatii (Logo)

Nr.de înregistrare, data

  A D E V E R I N T A

  Se adevereste prin prezenta ca doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar in specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrica-ginecologie este/a fost încadrat/a în unitatea noastra în functia de…….. de la data de (zi, luna, an) pâna la data de…. (zi, luna, an), exercitând efectiv, legal si neântrerupt* activitatile profesionale pe aceasta durata.

 

Functia,

nume prenume persoana abilitata,

semnatura, stampila unitatii

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro