Ordinul 1246 din 12 iulie 2007 (Ordinul 1246/2007)

privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

 

Publicat in Monitorul Oficial 618 din 6 septembrie 2007 (M. Of. 618/2007)

 

 Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 7.483/2007,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. -

(1) Se aproba Lista bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone, prevazuta in anexa nr. 1, si formularul Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav, prevazut in anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatul medical de scutire pe motiv medical grav se elibereaza intr-un exemplar, la cerere, de catre medicii din orice unitate sanitara in evidenta careia se afla persoana care solicita acest act.

Art. 3. - Medicul care a eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav nu este raspunzator pentru consecintele neutilizarii centurii de siguranta.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin transpun art. 5 al Directivei Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu o capacitate mai mica de 3,5 tone (91/671/CEE).

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 1.246.

 

ANEXA  Nr. 1

 

LISTA

bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta

ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone

 

1. Sindroame hemoragipare

2. Sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive)

3. Leucemii acute si cronice

4. Mielom multiplu

5. Limfoame maligne

6. Ciroza hepatica si cancerul hepatic cu ascita voluminoasa

7. Status posttoracotomie si sternotomie pentru diferite operatii toracice, 3 luni postoperator

8. By-pass extraanatomic axilo-femural

9. Pace-maker cardiac recent montat

10. Afectiuni acute ale sanului

11. Obezitate care impiedica inchiderea centurii de siguranta

 

ANEXA  Nr. 2

 

FORMULARUL

Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

___________

*)Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------+

| Judetul ...............................                                                     |

| Localitatea ...........................                                               |

| Unitatea sanitara .....................                                                     |

| Conform art. 5 al Directivei 91/671/CEE                                                     |

|                                                                                             |

|                     CERTIFICAT MEDICAL DE SCUTIRE PE MOTIV MEDICAL GRAV                     |

|                                Nr. ........................                                 |

|                                                                                             |

| Eliberat: anul ................. luna .................. ziua .......                       |

| Valabil pana la: anul .............. luna .............. ziua .......                       |

| In baza referatului Dr. ................................................................... |

|                                                  numele si prenumele                        |

| in calitate de ............................................................................ |

| Se certifica de noi ca: ................................................................... |

|                                                 numele si prenumele                         |

|   Codul numeric personal                                                                    |

| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ in varsta de ....... ani; sexul M/F,                            |

| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                                                                 |

| Domiciliat in: jud./sect. ............................. loc. .............................. |

| str. ........................... nr. ........ cu B.I./C.I. seria ...... nr. ............... |

| avand ocupatia de: ........................................................................ |

| la ........................................................................................ |

| ------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Este suferind de: ......................................................................... |

| ........................................................................................... |

| ........................................................................................... |

| ........................................................................................... |

| ------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S-a eliberat prezentul act spre a-i servi la justificarea neutilizarii centurii de          |

| siguranta in transportul auto                                                               |

| ------------------------------------------------------------------------------------------- |

|                                                                 Medic director,             |

|                                 L.S.                ........................................|

|                                                                                             |

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro