Admiterea Medicină 2014: vezi câteva detalii despre opțiuni, proba scrisă – în funcție de programele de studiu, clasificarea candidaților, calendarul de concurs, pe care Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș le pune la dispoziția candidaților.

concurs

Admitere Medicină 2014 :  Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș organizează examen de admitere conform propriului regulament - candidaţii la concursul din sesiunea iulie 2014, indiferent de programul de studiu la care doresc să se înscrie, pot face opţiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-au înscris.

Admitere Medicină 2014 la Târgu Mureș: clasificarea candidaţilor şi ocuparea locurilor se va face în baza primei opţiuni. Opţiunea a doua va fi luată în calcul doar după finalizarea ocupării locurilor în funcţie de prima opţiune. Nota obţinută la proba scrisă de la specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opţiune de la specializările de 3-4 ani. Pentru admiterea la aceste specializări se va susţine o nouă probă scrisă.

Admitere Medicină 2014 – la programele de studii Medicină, Medicină dentară si Farmacie. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la proba scrisă, iar 10% media de la bacalaureat.

Admitere Medicină 2014 - Proba scrisă la programele de studii Medicină și Medicină dentară constă dintr-un test grilă, la una din următoarele discipline: Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere. La Biologie, testul grilă va consta din 100 întrebări. La Chimie organică și Fizică se menţine metodologia de admitere din anul 2013, constând dintr-un test grilă constituit astfel: 75% de întrebări extrase din caietele cu întrebări elaborate de universitate şi vândute prin Biblioteca UMF; 25% de întrebări “la prima vedere”, din bibliografia indicată de UMF.  Pentru Chimie organică testul grilă va consta din 100 de întrebări. Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de întrebări, păstrându-se însă proporţia de 25% de întrebări la prima vedere.

Admitere Medicină 2014 – proba de concurs la programul de studiu Farmacie constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică, format din 100 de întrebări, astfel: 75 de întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate și vândute prin Biblioteca UMF. 25 de întrebări “la prima vedere” din bibliografia indicată de UMF.

Admitere Medicină 2014 - Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie si dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală, tehnologia produsului cosmetic, concursul de admitere din sesiunea iulie 2014 constă dintr-o probă scrisă (test grilă), a cărui pondere este de 50% din media finală de admitere, restul de iar 50% fiind constituită din media de bacalaureat. Proba scrisă va consta dintr-un test grilă cu 25 de întrebări care vor fi extrase din caietul cu 113 întrebări publicat ca bibliografie.

Mai multe detalii AICI despre admiterea la Medicină 2014, la Medicină dentară, Farmacie și celelalte programe de studii de la UMF Târgu Mureș, inclusiv bibliografia. Instituția recomandă consultarea periodică a secţiunii Admitere 2014 de pe site-ul universităţii  pentru a fi la curent cu informaţiile oficiale.

Admitere Medicină 2014, la programele de studii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureș, va avea loc la sfârșitul lui iulie 2014:
23 iulie, programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie
24-25 iulie, programul de studiu Educaţie Fizică şi Sportivă
25 iulie, programele de studiu Asistenţă medicală generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală, Tehnologia produsului cosmetic.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro