Din acest an este obligatoriu pentru toate SRL-urile. De la anul probabil ca vor fi controale.

PRECIZARI privind obligatia efectuarii Analizei de risc la securitate fizica pentru toate unitatile, indiferent de forma de organizare/capital social.

Analiza de risc Ia securitate fizica constituie activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei, ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati. 

A NU SE CONFUNDA CU EVALUAREA RISCURILOR SSM (Protectia Muncii) ! 

Scopul: determinarea impactului si evaluarea riscurilor de securitate, in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. 

Analiza de risc la securitate fizica se efectueaza doar de catre specialisti inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (vezi site-ul IGPR) 

Documentatia analizei de risc la securitate fizica - intocmita de un evaluator specialist pe baza unui contract de prestari servicii si a unei declaralii de confidenlialitate contine: 

l. Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica 

2. Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate 

3. Documentele suport (chestionare, planuri de situatie, documente specifice, date obtinute si folosite, etc.) 

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei neefectuarea Analizei de risc la securitate fizica conform art.3 si 4 din HGR 301/2012. 

Cadrul legislativ:

a) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare 

b) Hotararea Guvernului nr. 301 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor publicata in Monitorul Oficial nr. 335 din l7 mai 2012 - care prevede: 

Art.2. al.(l) 6'....unitatile, indiferent de natura capitalului social forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor si valorilor trebuie si adopte masuri de securitate in formele prevazute de lege".

al.(3) "Adoptarea masurilor de securitate prevazute la al.(l) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc..." 

4 Instructiunile nr. 9 din 1 martie 2013 al MAI privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile Si completarile ulterioare. 

 

DOCUMENTE NECESARE 

pentru efectuarea analizei de risc la securitate fizica 

-Certificat constatator; 

-Actul de proprietate sau de inchiriere al obiectivului; 

-Certificat de inregistrare fiscala; 

-Structura organizatorica a societatii; 

-Planul de situatie al obiectivului; 

-Proiectul subsistemului de alarmare la efractie; (daca este cazul) 

-Proiectul subsistemului de control-acces; (daca este cazul) 

-Proiectul subsistemului de televiziune de circuit inchis; (daca este cazul) 

-Contract de mentenanta pentru subsistemul de alarmare la efractie; (daca este cazul)

-Contract de mentenanta pentru control-acces; (daca este cazul)

-Contract de mentenanta pentru subsistemul de televiziune cu circuit inchis (daca este cazul)

-Contract de prestari servicii cu paza umana; (daca este cazul)

-Contract de prestari servicii de monitorizare si interventie rapida; (daca este cazul)

-Istoricul evenimentelor privind incidentele de securitate

-Planul de paza al obiectivului (daca e cazul)

-Procese-verbale de control executate de organele de Politie

 

Pentru orice intrebare sau nelamurire ne puteti contacta pe email admin@amfms.ro. ( preturi negociate, sau daca doriti preturi sau evaluare )

 

Preturile variaza intre 500 si 1000 RON. Pentru Mures au fost negociate alte preturi.

 

 

.

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro