Norme Coca 2023 - 2024

Pacienții care vor să își facă analize medicale sau investigații imagistice trebuie să dea declarație pe propria răspundere în fața medicului care le eliberează biletul de trimitere. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ au stabilit ca, odată cu intrarea în vigoare a noului contract cadru, orice bilet de trimitere emis de medicii de familie sau de specialiști pentru analize de laborator ori investigații imagistice să fie însoțit de o declarație pe proprie răspundere a pacientului, care să ateste că nu este internat în spital în perioada respectivă. 

Potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, la Anexa numărul 18 se precizează:  “La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, cu excepţia examinărilor histopatologice şi citologice, asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.

Dacă recoltarea probei/ probelor se face într-un laborator aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în vederea efectuării unor examinări histopatologice/ citologice în regim ambulatoriu, asiguratul declară pe proprie răspundere că la momentul recoltării nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi)”.

Prin aceste declarații, se dorește să se evite decontările duble, atât în ambulatoriu, cât și în spitale.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro