Norme Coca 2023 - 2024

Persoanele asigurate în sistemul de sănătate pot să beneficieze de servicii medicale într-un alt stat din Uniunea Europeană dacă îndeplinesc anumite cerințe. Regulile cu privire la rambursarea ulterioară a cheltuielilor medicale au fost modificate printr-un act normativ publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Cardul de sănătate european este principalul instrument care vă ajută să vă fie rambursate cheltuielile medicale. Fără card, pacientul este nevoit să suporte cheltuielile din buzunarul propriu fără ca apoi să i se deconteze ceva. În cazul în care bolnavul nu dispune de card din diferite motive, trebuie să aibă la el certificatul provizoriu pentru înlocuirea acestuia. Acest act este util și în cazul în care spitalul din țara în care pacientul se află nu recunoaşte cardul.
În anul 2014, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj a eliberat 4.200 de carduri europene de sănătate sau certificate provizorii pentru înlocuirea acestora.

O schimbare adusă de Ordinului CNAS nr. 163/2015 este faptul că rambursarea cheltuielilor se face în maximum 60 de zile. Potrivit vechilor norme, rambursarea era făcută în cel mult 90 de zile după ce avea loc verificarea și avizarea cererii de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). „Rambursarea contravalorii asistenței medicale suportate pentru asiguratul din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se efectuează de către casa de asigurări de sănătate care a întocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară“, este stabilit în noile norme. În cazul în care cererea de rambursare este respinsă, hotărârea îi va fi comunicată pacientului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

„În situaţia în care casa de asigurări de sănătate constată neîndeplinirea prevederilor alin. (7), cererea de rambursare a contravalorii asistenţei medicale nu este aprobată, iar acest lucru se comunică în scris solicitantului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu indicarea temeiului legal“, arată legea.

 

Pacientul are posibilitatea să ceară banii direct de la spital

Asiguratul care a beneficiat de servicii medicale într-un alt stat din Uniunea Europeană trebuie să depună o cerere la Casa de Asigurări la care este în evidență.

Rambursarea poate fi făcută la tariful din țara în care pacientul a primit îngrijiri, dar și la nivelul tarifelor din România.
La cererea de rambursare trebuie să fie atașate, conform art. 7 din ordinul CNAS, și „orice document medical datat şi asumat de către cadrul medical care l-a acordat, în copie, certificate «conform cu originalul» şi semnate de solicitant din care să rezulte serviciile de care a beneficiat asiguratul; documentele solicitate sunt însoţite şi de traducerea acestora în limba română de către un traducător autorizat“.

O noutate este faptul că pacientul are posibilitatea să ceară banii direct de la spitalul în care a fost îngrijit, în situația în care legislația aplicată de către instituția de la locul de ședere prevede posibilitatea rambursării contravalorii asistenței medicale. Aceasta înseamnă că pacientul nu mai are nevoie să ceară rambursarea cheltuielilor în România.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro