Asociația Pacienților Alba - A.P.A., organizație nonprofit a cărei activitate este pusă în slujba apărării drepturilor pacienților, este profund îngrijorată de faptul că an de an prin modul în care este legiferat și ulterior gestionat FNUASS, acesta reprezintă un instrument de promovare a discriminării pacienților, în mod special în funcție de domiciliul acestora, respectiv furnizori de servicii medicale dacă ne referim de exemplu la medicina primară versus medicina de specialitate, sau la casa de asigurări cu care furnizori din același domeniu de activitate au relații contractuale cu CJAS. 

Concret, Asociația Pacienților Alba arată, în scrisoarea publică transmisă Președintelui CNAS, că aceste aspecte de o gravitate deosebită sunt perpetuate de ani de zile prin modul în care se face distribuirea resurselor FNUASS la nivelul Caselor Județene, atât în momentul aprobării bugetelor acestora, cât și ulterior pe parcursul anului odată cu rectificările bugetare. 

Iar exemplere sunt preluate de Asociația Pacienților Alba (A.P.A) chiar de pe site-ul CNAS și prezentate mai jos, în ceea ce privește sumele alocate asistenței medicale pentru specialitățile paraclinice 

În contextul în care de ex. în anul 2013 la 31 decembrie numărul pacienților înscriși pe listele medicilor de familie a fost de 18.107.722, iar fondul alocat acestui domeniu a fost de 365.300 milioane lei, rezultă o medie anuală lei/pacient în sumă de 20.17 lei, aceasta reprezentând valoarea anuală pe care ar trebui teoretic să o acceseze un asigurat pentru servicii în ambulatoriu paraclinic, respectiv analize medicale, investigații radiologie-imagistică și explorări funcționale. 

Însă dacă facem o analiză a distribuirii acestor sume la nivelul Caselor Județene (situație prezentată în Anexa 1, 2 si 3 la prezenta scrisoare), observam că discrepanțele sunt de-a dreptul uluitoare. De exemplu suma alocată pentru CASMB, respectiv 1.6662.234 pacienți arondați, este pentru domeniul paraclinic de 155.398.69 mil. lei, rezultând o medie anuală/ pacient de 93.49 lei, din care pentru analize de laborator suma alocată este 120.820,01 mii lei reprezentând o medie anuală lei/pacient de 72,69 lei. 

La polul opus regăsim de exemplu CAS - Neamț, în grija căreia se află un număr de 418.585 pacienți, iar bugetul alocat pentru serviciile paraclinice este de 3.433,98 mii lei în consecință o sumă anuală/pacient de 8,20 lei, respectiv pentru analize de laborator i s-a distribuit un buget de 2.392,86 lei ceea ce reprezintă o medie anuală/pacient de 5,72 lei. Doar comparând în termeni concreți, în același context, un locuitor din județul Galați nu poate beneficia în calitatea sa de asigurat, decontat de către CAS la tarifele din 2013 nici măcar de banala glicemie, plătita laboratorului de analize medicale aflat în relație contractuală cu CAS cu suma de 5,74 lei, în timp ce oricare din asigurații arondați CASMB, beneficiază de un calup de investigații de laborator ce poate fi decontat la valoarea de 72,69 lei (tradus în număr de investigații potențial de efectuat - în medie 10 analize uzuale incluse pe listele MF sau MS) interpretarea cărora poate sta la baza unui examen de bilanț anual sau pentru stabilirea unui diagnostic curent pentru un pacient. 

Situația prezentată mai sus de o manieră succintă este, considerăm noi, relevantă în ceea ce privește aspectul discriminatoriu al modului cum sunt tratați asigurații (potențiali pacienți) în funcție de domiciliul acestora, respectiv CJAS cu care medicul de familie al acestuia, este în relație contractuală. Aceleași concluzii pot fi constatate dacă ne referim și la alte domenii de servicii medicale decontate din FNUASS. 

Din nefericire discrepanțele au fost accentuate și în 2014, iar dacă nu se va interveni în algoritmul de alocare al sumelor, situația va fi aceeași și în 2015. Practic, constatăm că alocarea bugetară nu se face în funcție de numărul de pacienți, asigurați, deserviți de către o Casa Județeană, ci pe baza unor criterii care nu au nimic comun cu dreptatea socială și echitatea pe care trebuie să o asigure calitatea de asigurat. Considerăm că este inadmisibil, referindu-ne strict la pacienții care sunt asigurați și contribuitori la FNUASS, aceștia să nu beneficieze în condițiile unei contribuții identice lunare la acest buget, de un minimum de servicii egale indiferent de domiciliul acestora. Mai mult se observă că în realitate pacienții care sunt domiciliați în județele care au o infrastructură medicală mai bine dezvoltată și acces la servicii mult mai diverse au alocate și sumele cele mai mari/ pacient. 

Este sugestiv faptul că dacă analizăm situația medicinei primare și anume, numărul de medici de familie aflați în relație contractuală cu casele județene, respectiv numărul de asigurați arondați fiecărei CJAS și situația sumelor contractate anual în fiecare județ pe acest domeniu există o corelație justă între Casele de Asigurări, luând ca termen de referință numărul de asigurați (pacienți), aspect care ar fi putut constitui un criteriu echitabil de repartizare a sumelor și pentru celelalte subdomenii de ex din ambulatoriu. Din nefericire medicina primara este singurul domeniu în care repartizarea bugetului se face având în vedere asiguratul și nu alte criterii care nu au nimic în comun cu obiectivele și principiile enumerate în Legea 95/2006 și alte acte normative din sfera sănătății.” se arată în scrisoarea Asociației Pacienților Alba. 

În final, membrii Asociației Pacienților Alba solicită Președintelui CNAS să facă publice criteriile care stau la baza fundamentării bugetelor alocate Caselor Județene la Capitolul CHELTUIELI și să răspundă întrebării dacă fundamentarea și ulterior GESTIONARE resurselor financiare din Sănătate respectă prevederile Art. 208, Capitolul I, TITLUL VIII din Legea 95/2006. 

Scrisoarea publică este semnată de Comitetul Director al Asociației de Pacienți Alba. Semnatarii pot fi contactați la email: apa@pacientialba.ro, telefon 0752 301 080, www.pacientialba.ro.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro