Colegiul Medicilor din România face apel ca principala temă de dezbatere din campania pentru europarlamentare să fie starea sănătăţii.

 CMR îi roagă pe viitorii europarlamentari români să susţină Manifestul adoptat de Comitetul Permanent al Medicilor Europeni pentru anul electoral 2014.

 „Acceptarea de către europarlamentarii români, care vor merge după alegeri la Bruxelles a principiilor Manifestului CPME are o importanţă majoră pentru România pe plan intern şi extern. Pe plan intern, sănătatea în toate politicile determină o schimbare de mentalitate. Românii trebuie să înţeleagă că sănătatea nu ţine numai de sistemul sanitar, ci că ea trebuie să se regăsească în Legea Educaţiei, în Codul Muncii, în actele normative privind administraţia centrală şi locală. Românii trebuie să înţeleagă că fondurile din sănătate nu constituie cheltuieli, ci o investiţie, că o stare de sănătate bună duce la creştere economică. Pe plan extern, România se poate afirma ca iniţiatoare a unor proiecte de combatere a inechităţilor şi inegalităţilor şi poate să devină lider în acest domeniu. Şi nu în ultimul rând dacă toţi parlamentarii români acceptă aceste principii, atunci ei vor putea depăşi diferenţele partinice şi ideologice, vor acţiona în comun şi vor reprezenta un model de unitate. Este deci în interesul cetăţenilor români şi al cetăţenilor europeni o astfel de abordare care poate să realizeze integrarea europeană şi în domeniul sănătăţii”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

 Manifestul CPME pentru Alegerile Europene 2014

 "Sănătatea în toate politicile"

 Pledăm cu tărie pentru abordarea - "sănătate în toate politicile " - pentru a încuraja constientizarea intersectorială si pentru actiune în ceea ce priveste factorii determinanti ai sănătătii , pentru a preveni bolile si pentru a promova starea bună de sănătate în întreaga societate.

 Restrictii economice pentru bugetele de asistentă medicală

 Reducerile bugetare afectează serviciile de asistentă medicală în ceea ce priveste , de exemplu , accesul la îngrijire, tehnologiile din domeniul sănătătii, la inovare si nivelul de personal , cauzând astfel inegalitătile structurale în accesul la îngrijire. Desi recunoaste necesitatea de a respecta restrictiile bugetare, potentialul de reduceri bugetare în domeniul asistentei medicale este limitat si impactul trebuie să fie evaluat cu atentie. CPME consideră, de asemenea , că există oportunităti pentru cheltuieli mai inteligente , de exemplu, cu privire la prevenirea bolilor, pentru a evita greutătile personale si economice mai mari de tratare a problemelor de sănătate.

 O fortă de muncă puternică în sănătate este cheia pentru îngrijiri de înaltă calitate pentru pacient

 CPME promovează cel mai înalt nivel de educatie medicală, instruire si practică , mobilitatea în conditii de sigurantă a medicilor si pacientilor, conditiile de muncă legale pentru medici si furnizarea de servicii medicale etice si echitabile, bazate pe dovezi , în scopul de a obtine cea mai bună calitate a asistentei medicale pentru toti pacientii din Europa.

 Autonomie profesională

 CPME solicită o recunoastere clară a autonomiei profesionale si anume independenta medicilor de a oferi asistentă medicală în interesul pacientilor, care este un drept al pacientului. Fie că este la nivel organizational sau pacient-medic , acesta este un instrument vital pentru a obtine asistentă medicală de înaltă calitate.

Siguranta pacientilor si calitatea îngrijirii

 CPME promovează cultura sigurantei pacientilor în sistemele de asistentă medicală . La nivelul Uniunii Europene, CPME încurajează o abordare de analiză a sistemului atunci când studiază evenimente adverse într-un efort de a întelege modul în care factorii umani, dispozitive medicale, organizatii, produse farmaceutice, etc, toate interactionează pentru a crea conditii de sigurantă în domeniul sănătătii. CPME sprijină de asemenea cele mai înalte standarde ale practicii medicale, în scopul de a obtine cea mai bună calitate a îngrijirilor medicale pentru toti pacientii din Europa.

 Etica si cercetarea medicală

 Cercetare medicala este esentială pentru dezvoltarea de noi tratamente si medicamente noi. CPME face apel la factorii de decizie din Uniunea Europeană pentru a sprijini cercetarea medicala, pentru a consolida baza de cunostinte europene, respectând în acelasi timp standardele etice si cel mai înalt nivel de protectie pentru pacientii care participa la cercetare.

 Acces egal la sănătate

 Inegalitătile în accesul la asistenta medicală si o alegere sănătoasă pot fi găsite în Europa, nu numai între statele membre dar, de asemenea, în interiorul fiecărui stat membru. CPME consideră că aceste inegalităti sunt nedrepte nu numai din punct de vedere social dar , de asemenea gresite din punct de vedere moral. Inegalitătile încalcă dreptul fundamental al pacientilor la sănătate. CPME solicită ca acesti determinanti juridici si sociali, din sănătate să fie abordati.

 Medicii europeni fac apel la factorii de decizie din UE :

 > Pentru a sprijini autonomia profesională a medicilor pentru a asigura asistentă medicală de înaltă calitate

 > Pentru a proteja un cadru eficient pentru siguranta pacientilor si calitatea îngrijirii

 > Pentru a lua măsuri trans- sectoriale de a încheia decalajul în ceea ce priveste inegalitătile din domeniul sănătătii.

 CPME este disponibil pentru a furniza expertiză si sprijin în ceea ce priveste obiectivele de mai sus ori de câte ori este nevoie.

 Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (CPME) reprezintă asociatiile medicale nationale din 32 de tări din Europa. CPME s-a angajat să contribuie din punctul de vedere al profesiei medicale la elaborarea politicilor la nivelul Uniunii Europene prin cooperare pro-activă pe o gamă largă de aspecte legate de sănătate si de asistentă medicală. Noi credem ca cea mai buna calitate în sănătate si accesul la serviciile de sănătate ar trebui să fie o realitate pentru toată lumea. Colegiul Medicilor din România este membru al CPME.

Sursa

Colegiul Medicilor din România face apel ca principala temă de dezbatere din campania pentru europarlamentare să fie starea sănătăţii.

CMR îi roagă pe viitorii europarlamentari români să susţină Manifestul adoptat de Comitetul Permanent al Medicilor Europeni pentru anul electoral 2014.

„Acceptarea de către europarlamentarii români, care vor merge după alegeri la Bruxelles a principiilor Manifestului CPME are o importanţă majoră pentru România pe plan intern şi extern. Pe plan intern, sănătatea în toate politicile determină o schimbare de mentalitate. Românii trebuie să înţeleagă că sănătatea nu ţine numai de sistemul sanitar, ci că ea trebuie să se regăsească în Legea Educaţiei, în Codul Muncii, în actele normative privind administraţia centrală şi locală. Românii trebuie să înţeleagă că fondurile din sănătate nu constituie cheltuieli, ci o investiţie, că o stare de sănătate bună duce la creştere economică. Pe plan extern, România se poate afirma ca iniţiatoare a unor proiecte de combatere a inechităţilor şi inegalităţilor şi poate să devină lider în acest domeniu. Şi nu în ultimul rând dacă toţi parlamentarii români acceptă aceste principii, atunci ei vor putea depăşi diferenţele partinice şi ideologice, vor acţiona în comun şi vor reprezenta un model de unitate. Este deci în interesul cetăţenilor români şi al cetăţenilor europeni o astfel de abordare care poate să realizeze integrarea europeană şi în domeniul sănătăţii”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Manifestul CPME pentru Alegerile Europene 2014

"Sănătatea în toate politicile"

Pledăm cu tărie pentru abordarea - "sănătate în toate politicile " - pentru a încuraja conștientizarea intersectorială și pentru acțiune în ceea ce privește factorii determinanți ai sănătății , pentru a preveni bolile și pentru a promova starea bună de sănătate în întreaga societate.

Restricții economice pentru bugetele de asistență medicală

Reducerile bugetare afectează serviciile de asistență medicală în ceea ce privește , de exemplu , accesul la îngrijire, tehnologiile din domeniul sănătății, la inovare și nivelul de personal , cauzând astfel inegalitățile structurale în accesul la îngrijire. Deși recunoaște necesitatea de a respecta restricțiile bugetare, potențialul de reduceri bugetare în domeniul asistenței medicale este limitat și impactul trebuie să fie evaluat cu atenție. CPME consideră, de asemenea , că există oportunități pentru cheltuieli mai inteligente , de exemplu, cu privire la prevenirea bolilor, pentru a evita greutățile personale și economice mai mari de tratare a problemelor de sănătate.

O forță de muncă puternică în sănătate este cheia pentru îngrijiri de înaltă calitate pentru pacient

CPME promovează cel mai înalt nivel de educație medicală, instruire și practică , mobilitatea în condiții de siguranță a medicilor și pacienților, condițiile de muncă legale pentru medici și furnizarea de servicii medicale etice și echitabile, bazate pe dovezi , în scopul de a obține cea mai bună calitate a asistenței medicale pentru toți pacienții din Europa.

Autonomie profesională

CPME solicită o recunoaștere clară a autonomiei profesionale și anume independența medicilor de a oferi asistență medicală în interesul pacienților, care este un drept al pacientului. Fie că este la nivel organizațional sau pacient-medic , acesta este un instrument vital pentru a obține asistență medicală de înaltă calitate.

Siguranța pacienților și calitatea îngrijirii

CPME promovează cultura siguranței pacienților în sistemele de asistență medicală . La nivelul Uniunii Europene, CPME încurajează o abordare de analiză a sistemului atunci când studiază evenimente adverse într-un efort de a înțelege modul în care factorii umani, dispozitive medicale, organizații, produse farmaceutice, etc, toate interacționează pentru a crea condiții de siguranță în domeniul sănătății. CPME sprijină de asemenea cele mai înalte standarde ale practicii medicale, în scopul de a obține cea mai bună calitate a îngrijirilor medicale pentru toți pacienții din Europa.

Etica și cercetarea medicală

Cercetare medicala este esențială pentru dezvoltarea de noi tratamente și medicamente noi. CPME face apel la factorii de decizie din Uniunea Europeană pentru a sprijini cercetarea medicala, pentru a consolida baza de cunoștințe europene, respectând în același timp standardele etice și cel mai înalt nivel de protecție pentru pacienții care participa la cercetare.

Acces egal la sănătate

Inegalitățile în accesul la asistența medicală și o alegere sănătoasă pot fi găsite în Europa, nu numai între statele membre dar, de asemenea, în interiorul fiecărui stat membru. CPME consideră că aceste inegalități sunt nedrepte nu numai din punct de vedere social dar , de asemenea greșite din punct de vedere moral. Inegalitățile încalcă dreptul fundamental al pacienților la sănătate. CPME solicită ca acești determinanți juridici și sociali, din sănătate să fie abordați.

Medicii europeni fac apel la factorii de decizie din UE :

> Pentru a sprijini autonomia profesională a medicilor pentru a asigura asistență medicală de înaltă calitate

> Pentru a proteja un cadru eficient pentru siguranța pacienților și calitatea îngrijirii

> Pentru a lua măsuri trans- sectoriale de a încheia decalajul în ceea ce privește inegalitățile din domeniul sănătății.

CPME este disponibil pentru a furniza expertiză și sprijin în ceea ce privește obiectivele de mai sus ori de câte ori este nevoie.

Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (CPME) reprezintă asociațiile medicale naționale din 32 de țări din Europa. CPME s-a angajat să contribuie din punctul de vedere al profesiei medicale la elaborarea politicilor la nivelul Uniunii Europene prin cooperare pro-activă pe o gamă largă de aspecte legate de sănătate și de asistență medicală. Noi credem ca cea mai buna calitate în sănătate și accesul la serviciile de sănătate ar trebui să fie o realitate pentru toată lumea. Colegiul Medicilor din România este membru al CPME.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro