Avocatul Poporului recomandă sancţionarea persoanelor din cadrulCasei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB)vinovate de nerespectarea termenelor de soluţionare a cererilor pentru decontarea dispozitivelor medicale din perioada 2011 - 2015.

Avocatul Poporului a emis, joi, o recomandare către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în care solicită, printre altele, efectuarea unei cercetări interne la nivelul CASMB, în scopul verificării respectării criteriilor de prioritate şi a listelor de aşteptare în soluţionarea cererilor pentru decontarea dispozitivelor medicale din perioada 2011 - 2015, identificarea cauzelor şi persoanelor care se fac vinovate de rezolvarea unor cereri în termen nerezonabil, precum şi luarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea unor astfel de situaţii în viitor şi sancţionarea vinovaţilor.

Recomandarea este urmarea unei anchete declanşate de Avocatul Poporului, pe 26 mai, la nivelul CASMB, pentru clarificarea aspectelor sesizate instituţiei de către un petent cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii sale de către Casă.

Petentul a reclamat atât soluţionarea cu mare întârziere a solicitării sale (3 ani şi 5 luni), motiv pentru care dispozitivul medical respectiv nu mai putea fi folosit din cauza evoluţiei bolii în acea perioadă, cât şi erorile din conţinutul ei, decizia fiind emisă în baza unei cereri care nu îi aparţinea. După finalizarea anchetei, Avocatul Poporului a emis către preşedintele-director general al CASMB o recomandare în care solicită: respectarea termenului de cel mult trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în care CASMB să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii, iar respingerea cererii să se facă în acest termen, în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, completarea normelor legale incidente prin stabilirea unui termen clar şi rezonabil în care solicitanţii să fie informaţi asupra aprobării, respectiv respingerii cererii lor, publicarea pe pagina de internet a instituţiei a fondului bugetar lunar aprobat cu destinaţia de decontare dispozitive medicale şi a deconturilor efectuate, a criteriilor de prioritate şi a celor pentru soluţionarea listelor de prioritate.

În recomandare se mai cere întocmirea şi publicarea pe pagina de internet a instituţiei a listelor de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale, întocmirea şi publicarea listelor de aşteptare cu ordinea de acordare şi punctajul aferent fiecărei cereri.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro