Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Logo Template - Logo_1 sept

 CNAS : COMUNICAT privind implementarea sistemului cardului național de asigurări de sănătate si modificările aduse ordinului 388/186/2015

Incepand cu data de 1   septembrie 2015, cardul national de sanatate  devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate  pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani.

Avand in vedere ca incepand cu data de 01.09.2015 utilizarea cardului national devine obligatorie pentru validarea serviciilor medicale, venim in intampinarea eventualelor intrebari cu urmatoarele precizari suplimentare:

 1. Va recomandam ca interfata de verificare a calitatii de asigurat sa fie permanent deschisa si consultata.

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifica  daca  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa  VERIFICA AICI DACA S-A EMIS CARD PE NUMELE TAU     sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sanatate.

 1. In cazul in care persoana este asigurata si apare mesajul “Persoana nu are card emis” se procedeaza la acordarea serviciilor medicale fara prezentarea cardului national si fara solicitarea vreunui tip de adeverinta de asigurat.
 1. In cazul in care persoana este asigurata si apare mesajul “Persoana are card emis” exista doua situatii posibile:

3.1 Persoana prezinta furnizorului cardul national in baza caruia i se presteaza serviciile medicale

3.2 Persoana nu prezinta furnizorului cardul national, caz in care serviciile medicale se presteaza in baza urmatoarelor documente emise de catre CAS :

3.2.1 “Adeverinta de inlocuire a cardului national de asigurari sociale de sanatate pana la eliberarea cardului duplicat”- Anexa nr. 2 - pentru persoanele care din diverse motive (pierdut, furat, deteriorat, etc) au solicitat duplicat al cardului national.

3.2.2 ”Adeverinta de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national de asigurari sociale de sanatate” – Anexa nr. 4 – pentru persoanele care au refuzat primirea sau au returnat cardul Casei de Asigurari de Sanatate.

Nota: Prezentarea uneia din adeverintele de mai sus, reprezinta confirmarea CAS Judet ca asiguratul se afla in una din situatiile mentionate.

Deasemenea, va aducem la cunostinta prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1032/564/2015 care modifica prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 388/186/2015 dupa cum urmeaza:

 

 • In cazul persoanelor care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109 si 110 din Legea 286/2009 privind Codul Penal cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza de catre furnizori fara utilizarea cardului national de asigurari de sanatate.

 

 • In cazul persoanelor cu tulburari psihice prevazute de Legea sanatatii mintale si protectia persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata, care au desemnat reprezentant legal de catre autoritatile competente, potrivit legislatiei in vigoare, acordarea de catre furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului national de asigurari de sanatate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburari psihice, care insoteste persoana cu tulburari psihice la furnizorii de servicii medicale, prezinta obligatoriu documentul prin care a fost desemnat ca reprezentant legal, in vederea inregistrarii de catre furnizori a acestui document in evidentele proprii.

 

 • ATENTIE!!!      Utilizarea cardului reprezentantului legal se face indiferent daca acesta este asigurat sau nu, deoarece serviciul este aferent persoanei cu tulburari psihice.    In cazul in care reprezentantul legal nu are card emis se acorda serviciul fara prezentarea cardului, doar in baza documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.    In cazul in care reprezentantul legal a pierdut sau deteliorat cardul sau daca acesta refuza utilizarea lui pe motive religioase sau de constiinta se va utiliza adeveritele aferente eliberate de CAS  care aresta ca se afla in una din aceste situatii, pe langa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal.

 

In cazul minorilor – la ridicarea retetelor de la farmacie se va utiliza cadul unui imputernicit. In cazul in care imputernicitul nu are card emis se acorda serviciul fara prezentarea cardului prin prezentarea cartii de identitate/buletinului de identitate/pașaportului. In cazul in care imputernicitul a pierdut sau deteriorat cardul sau daca acesta refuza utilizarea lui pe motive religioase sau de constiinta se vor utiliza adeveritele aferente eliberate de CAS  care aresta ca se afla in una din aceste situatii.

 

Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servcii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana  la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servcii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

 

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servcii medicale, ea va fi rpezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

 

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

 

Cei care nu mai plătesc asigurarea de sănătate, după trei luni, au card, dar nu mai este valid.

 

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul trebuie să meargă la casa de asigurări să depună o cerere pentru eliberarea unui duplicat şi să plătească 15,5 lei. Duplicatul va fi primit de asigurat tot prin Poştă.

Preşedintele CNAS a atras atenţia că orice furnizor de servicii medicale care va păstra la el cardul de sănătate al asiguratului şi va folosi codul de acces riscă dosar penal. Nimeni nu are voie să păstreze şi să utilizeze cardul în locul titularului, a subliniat el.

 

 

POSIBILE PROBLEME PENTRU MEDICI 

Din 1 septembrie toate serviciile se VOR DECONTA numai daca au fost validate cu cardul.  Din pacate in SIUI nu exista camp pentru "numar adeverinta". Serviciul va fi raportat fara card, fara numar adeverinta - caci nu exista asa ceva - si nu va fi decontat.!!!

 

Norme:
an) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest
document/ adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză
cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va
emite card national duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art 212 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării
serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele
menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
Art 212 L95:
(1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija
casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. După implementarea
dispoziţiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.
Data de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
 
In SIUI prezenta cardului este inregistrata prin inscrierea numarului de card. Daca persoana are adeverinta si nu card aceasta, nu va putea fi trecuta in SIUI. Asta inseamna, la sfarsit de luna, ca SIUI-ul va valida si se vor plati doar acele persoane care au campul "numar card" ocupat. 

 

 Toate informatiile legate de card sunt prezente si se pot consulta aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro