Norme Coca 2023 - 2024

Cardul naţional de sănătate va fi distribuit asiguraţilor, gratuit, prin poştă, iar în cazul în care titularul nu va fi găsit la domiciliu de două ori, actul va fi returnat casei de asigurări de sănătate în raza căruia se află locuinţa acestuia.

Cardurile de sănătate vor fi distribuite prin Postă.

După personalizarea cardurilor naţionale de către Centrul Naţional Unic, Compania Naţională “Imprimeria Naţională” SA va realiza sortarea cardurilor naţionale pe case de asigurări de sănătate şi medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Imprimeria predă cardurile naţionale Ministerului Sănătăţii pe bază de proces-verbal, care le transferă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu titlu gratuit.

Pentru plata cardurilor, MS şi CNAS încheie un contract cu Imprimeria Naţională, iar distribuirea lor se realizează prin servicii poştale.

Procedura de achiziţie pentru contractarea serviciilor poştale în vederea distribuţiei cardurilor naţionale de sănătate se derulează de CNAS, potrivit legii. Pentru desemnarea operatorului de servicii poştale, vor fi avute în vedere cerinţe specifice ţinând cont de caracterul de proiect de utilitate publică de interes naţional al Sistemului Naţional Cardul de Asigurări Sociale de Sănătate.

Apoi, cardurile personalizate şi ambalate vor fi transportate în condiţii de siguranţă de operatorul de servicii poştale desemnat de CNAS.

“Distribuţia cardurilor naţionale se realizează prin servicii poştale care să dovedească primirea cardului de către asigurat, cu minim două prezentări la adresa de domiciliu a titularului. Operatorul de servicii poştale va face dovada predării cardurilor către asiguraţi pe bază de borderou, care va cuprinde semnăturile de primire ale acestora. Borderoul va fi întocmit pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi va fi predat lunar acesteia împreună cu eventualele carduri nedistribuite asiguraţilor. În situaţia în care, după două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, cardul naţional nu a putut fi predat titularului, distribuitorul va asigura transportul şi va preda cardul nedistribuit casei de asigurări de sănătate în raza căruia se află domiciliul asiguratului, pe bază de borderou centralizator”, se arată în proiect.

Asiguraţii care nu au fost găsiţi acasă îşi vor putea lua cardurile de la sediul caselor de asigurări de sănătate teritoriale, iar dacă nu se vor prezenta nici la sediul caselor de sănătate, cardurile vor fi arhivate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii, actele să fie distruse.

Pe de altă parte, cardurile predate caselor de asigurări de sănătate de către asiguraţi, ca urmare a unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare vor fi returnate Imprimeriei Naţionale, pe bază de borderou centralizator, iar aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la returnare, retipăreşte cardurile respective şi le transmite
operatorului de servicii poştale pentru distribuţie.

Plata serviciilor de distribuţie se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi se realizează pe baza contractului încheiat de CNAS cu operatorul de servicii poştale desemnat în condiţiile legii.

Potrivit CNAS, până acum au fost făcute opt milioane de carduri.

Fostul preşedinte al CNAS, Cristian Buşoi, anunţa în 4 februarie că pacienţii vor prezenta cardul de sănătate, obligatoriu, de fiecare dată când merg la control, începând din ianuarie 2015, producţia şi distribuirea acestuia fiind prevăzută să se încheie până la sfârşitul lunii septembrie 2014.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro