Obligativitatea folosirii cardului de asigurări de sănătate începând cu data de 1 septembrie, atât la medic, cât și în farmacii, a condus la o serie de probleme cauzate de neaplicarea unitară a prevederilor legale privind unele utilizări ale documentului electronic.
Pentru a lămuri situațiile apărute la eliberarea medicamentelor pe bază de rețetă, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova a venit cu o serie de precizări.

Reprezentanții CAS Prahova atrag atenția că există două tipuri de situații care trebuie tratate unitar în toate farmaciile, la prezentarea cu prescripție medicală pentru ridicarea medicamentelor pentru bolnavi. Astfel, în situația în care prescripția medicală electronică este ridicată din farmacie de către asiguratul beneficiar al prescripției, eliberarea prescripției se va putea face în mai multe situații. Prima este în baza cardului național de asigurări sociale de sănătate, atunci când asiguratul are card emis.

A doua variantă este în baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză, în mod expres, cardul național din motive religioase sau de conștiință, plus documentul de identitate (BI/CI/pașaport). A treia situație este eliberarea prescripției medicale în baza adeverinței înlocuitoare de card de sănătate pentru asigurații cărora li se va emite card național de sănătate duplicat și a BI/CI/ pașaport.

De asemenea, eliberarea prescripției medicale se va putea face și în baza documentului rezultat prin accesarea de către farmacie a serviciului pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate la adresa http://cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau în baza adeverinței de asigurat eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în cazul în care asiguratul respectiv nu are cardul de sănătate emis, plus documentul de identitate. O altă situație este cea în care eliberarea prescripțiilor medicale se poate face în baza cardului european, atunci când prescripția a fost emisă pentru asiguratul beneficiar al cardului european de asigurări de sănătate.

Pe de altă parte, ridicarea medicamentelor de la farmacie se poate face și de către un împuternicit, iar în aceste cazuri, eliberarea prescripției se face fie în baza cardului național de sănătate al împuternicitului sau în baza documentului de identitate al împuternicitului (în cazul în care acesta nu poate prezenta cardul național de asigurări sociale de sănătate).

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro