Legislatia privind acordarea asistentei medicale in urmatorii doi ani se schimba: CNAS a anuntat noutatile legate de pacienti, copii de varsta scolara, medici de familie!

Vineri, CNAS a facut public un proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si acontractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017.

Fata de anul 2015 sunt propuse modificari prin care “se urmareste stimularea concurentei” si “asigurarea cadrului legal pentru medici – tineri absolventi de a desfasura activitate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate”:

medicii de familie pot incheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatateindiferent de numarul persoanelor asigurate inscrise pe listele proprii si nu mai este prevazuta stabilirea unui numar necesar de medici de familie care sa intre in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate (in prezent, limita minima este de 800 persoane asigurate inscrise in mediul urban, iar in mediul rural, este stabilita de catre o comisie).

Medicul de familie nou-venit intr-o localitate care incheie conventie de furnizare de servicii medicale, pentru o perioada de trei luni (perioada considerata necesara pentru intocmirea listei), la sfarsitul celor trei luni incheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care si-a constituit-o pana la data incheierii contractului”, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de HG.

medicul de familie elibereaza bilet de internare pentru situatiile in care in scrisoarea medicala eliberata la externare din spital/biletul de externare din spital se recomanda reinternarea asiguratului la o data ulterioara; in aceste situatii nu se acorda consultatii pentru eliberarea biletelor de internare si nu este necesara prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate;

– au fost introduse reglementari privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) in colectivitate aprescolarilor si elevilor;

– numarul necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet si repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologica, investigatii de radiologie si imagistica si explorari functionale, se stabilesc de catre reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, functie de conditiile specifice de la nivel local;

– furnizorii autorizati sa acorde servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi (care nu incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti in spitalizare continua), inclusiv centrele de sanatate multifunctionale cu personalitate juridica, nu pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate daca nu asigura un program de activitate de minim 7 ore/zi, acoperit de prezenta medicului/medicilor de specialitate (pentru asigurarea accesului persoaelor asigurate la servicii de acest tip);

– au fost modificate reglementarile privind specialitatea reabilitare medicala;

– furnizorii de dispozitive medicale care solicita incheierea unei relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si care nu depun lista preturilor de vanzare cu amanuntul si a sumelor de inchiriere ale dispozitivelor medicale ofertate, atat la casa de asigurari de sanatate, cat si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (in vederea calcularii preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere decontate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate), nu pot derula relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

CITESTE MAI JOS: 

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 și Nota de fundamentare.

Notă:  ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normative.”

 

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro