Certificat medical eliberat de medicul de familie MODEL click pe link 

Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi - 

Nr. M.113 / 111/C / 10.160 / 351 / 175 / 271 / 204 / 292, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei, ministrul sănătăţii, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1. 

Se aprobă modelul unic de certificat medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării sau al stării de război, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. 

Formularele certificatelor medicale se pun la dispoziţia medicilor de familie prin Ministerul Sănătăţii, la instituirea/declararea stărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.

Art. 3. 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. M.47/577/149/2007 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical, eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la comisia de recrutare-încorporare sau la selecţia în instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 mai 2007.

Art. 4. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior
Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
Lucian-Silvan Pahonţu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Marcel Opriş

ANEXĂ - MODEL*) -

- FAŢĂ -

Unitatea sanitară
CERTIFICAT MEDICAL Nr. . . . . . . . .
An . . . . Lună . . . Zi . . . .
Subsemnatul, dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , am examinat pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . ., sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , rezultând următoarele:
ANTECEDENTE HEREDO COLATERALE:
ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE:
STAREA PREZENTĂ:
- şi verso -
ANTECEDENTE PSIHIATRICE:
Declaraţie pe propria răspundere a persoanei examinate
cu privire la antecedentele psihiatrice şi consumul de droguri.
Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi parafa)

- VERSO -

Înălţime:
Greutate:
Perimetrul toracic:
Rx. pulmonar Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa
VDRL Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa
Test HIV Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa
Test Ac. Anti VHC Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa
Test Ag. HBs Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa
Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi parafa)

*)

Formularele vor fi tipărite pe format A5.

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro