Norme Coca 2023 - 2024

Controalele făcute la aproape 60 la sută dintre farmacii au scos la iveală mai multe nereguli, printre care lipsa unor medicamentele compensate şi gratuite, dar şi produse neaduse la timp, deşi potrivit contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt obligate să le asigure.

Purtătorul de cuvânt al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Mihaela Tănase, a declarat marţi, pentru MEDIAFAX, că verificările au fost făcute la furnizorii de medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, în perioada 6-28 noiembrie 2014, de către echipele mixte de control, în baza unui ordin comun al ministrului Sănătăţii şi preşedintelui CNAS.

Echipele de control au făcut verificări la 5.212 farmacii, puncte de lucru şi oficii locale de distribuţie, reprezentând 57 la sută din totalul acestora, fiind găsite mai multe nereguli, pentru care s-a propus diminuarea cu cinci la sută, respectiv 10 la sută a valorilor de contract pentru aceşti furnizori, în cuantum total de 116.401 lei.

Dintre farmaciile controlate, 1.045 (20 la sută) au încălcat obligaţia contractuală de a se aproviziona continuu cu medicamentele din lista de compensate şi gratuite, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu cel de referinţă.

De asemenea, 544 de farmacii (10 la sută) nu au respectat obligaţia contractuală de a asigura cu prioritate acoperirea cererii de produse la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor şi de a se aproviziona, în maximum 24 de ore, cu medicamente pentru bolile acute şi subacute şi în 48 de ore pentru bolile cronice, dacă acestea nu există în unitate la momentul solicitării. În astfel de cazuri, solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în acest sens.

Alte 283 de farmacii (cinci la sută) nu au respectat prevederile privind obligaţia furnizorilor de a-şi stabili programul de funcţionare, pe care să îl afişeze la loc vizibil în farmacie. Alte nereguli găsite la acestea au fost: nerespectarea obligaţiei de a participa la sistemul organizat pentru asigurarea continuităţii privind furnizarea medicamentelor, cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii; afişarea la loc vizibil a listei farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente, publicată pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, 226 de farmacii (patru la sută) au încălcat obligaţia de a păstra în unitate, la loc vizibil, condica de sugestii şi reclamaţii. Condica trebuie sa fie numerotată de farmacie şi ştampilată de Casa de Asigurări de Sănătate cu care furnizorul se află în relaţie contractuală.

În urma controalelor, la 134 de farmacii (trei la sută) au fost constatate încălcări ale obligaţiei privind prezenţa unui farmacist în unitate şi la oficiile locale de distribuţie pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Echipele mixte au mai constatat, la 347 de farmacii (şapte la sută), încălcări ale obligaţiei contractuale de a elibera medicamentele din sublistele A, B şi C - secţiunile C1 şi C3, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului.

În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului sau persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare.

Dacă medicamentele eliberate au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului sau persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare, a mai spus Mihaela Tănase.

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, declara în noiembrie 2014, la o conferinţă MEDIAFAX, referitor la acţiunile de control din farmacii, care atunci erau în desfăşurare, că este cunoscut faptul că preţul de referinţă este mai mult opţional pentru "mulţi dintre actorii acestui domeniu".

Nicolae Bănicioiu preciza că scopul controlului este preventiv, pentru a vedea dacă pacientul care se duce cu reţeta compensată la orice farmacie primeşte medicamentele conform prescripţiei medicului şi dacă, în cazul în care nu există un medicament, i se aduc la cunoştinţă toate posibilităţile pe care le are, aşa cum prevăd normele Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii atenţiona atunci că farmaciile care au contract cu Casele de Asigurări de Sănătate sunt obligate să aducă, în 24 de ore, medicamentele compensate şi gratuite pentru bolile acute care s-au epuizat şi în 48 de ore pe cele pentru suferinţele cronice, altfel riscă să rămână fără contract.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro