Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va face o analiză după ce, în iulie, deşi este o lună de concedii, numărul serviciilor medicale a crescut, numai în Bucureşti înregistrându-se cu 150.000 mai multe servicii de îngrijire la domiciliu.

Potrivit statisticilor CNAS, în iunie au fost raportate 16.182.411 de servicii medicale, dintre care 12.688.000 au fost validate.

Din totalul celor validate, 8.252.915 au fost pe bază de card naţional de sănătate, iar 4.435.285 fără card.

Pentru luna iulie, nu există încă o cifră a serviciilor raportate, dar se ştie exact că au fost validate 13.419.279 servicii, dintre care 8.864.438 cu card şi 4.544.841 fără card.

"Deşi este o lună de concedii, numărul serviciilor medicale a crescut, poate şi pentru că mulţi români care locuiesc în străinătate au venit acasă în concediu", a declarat pentru MEDIAFAX preşedintele CNAS Vasile Ciruchea.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Vasile Ciurchea

El a anunţat că CNAS va face totuşi o analiză a serviciilor acordate în aceste luni.

"Vom face analize comparative de la o lună la alta, dar vom compara şi cu perioadele similare din 2014. De exemplu, la Bucureşti în iulie a crescut cu 150.000 numărul serviciilor de îngrijiri la domiciliu. Vom vedea care este cauza", a mai spus preşedintele CNAS.

Ciurchea a mai anunţat că în ultima perioadă au mai fost tipărite încă 870.000 de carduri de sănătate pentru cei care au împlinit 18 ani sau pentru personale care nu aveau încă emise aceste acte. De asemenea, au fost tipărite 54.000 de duplicate.

"Se vorbeşte de amânarea intrării în vigoare a cardrului naţional de sănătate pentru a nu ştiu câta oară. Este fals. Cardul naţional de sănătate nu a fost amânat, funcţionează din 1 mai. În schimb, am dat posibilitatea asiguraţilor care nu au primit cardul de sănătate să beneficieze de servicii medicale. Este cu totul altceva", a spus Ciurchea.

Potrivit preşedintelui CNAS, serviciile medicale în sistemul public de sănătate vor fi acordate, obligatoriu, asiguraţilor cu vârsta de peste 18 ani în baza cardului naţional de sănătate. Excepţie vor face, şi după 1 septemrbie, asiguraţii pentru care cardul de sănătate nu a fost încă tipărit. Aceştia vor primi în continuare servicii medicale conform vechiului sistem de validare şi decontare, până când cardul lor va fi tipărit şi transmis prin poştă. Asiguraţii pe numele cărora a fost tipărit cardul, dar din diverse motive nu au intrat încă în posesia lui, trebuie să se adreseze casei de asigurări în evidenţa căreia se află pentru a solicita eliberarea cardului de sănătate.

Ciurchea a atras atenţia furnizorilor de servicii că au obligaţia să introducă datele în sistemul infirmatic în cel mult 72 de ore de la acordarea serviciului, dacă au lucrat off-line.

"Furnizorii de servicii medicale au obligaţia raportării activităţii lunare, conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Serviciile medicale raportate se validează ca urmare a verificării calităţii de asigurat şi în raport de condiţiile acordării acestor servicii, specifice fiecărui segment de asistenţă medicală. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Înregistrarea serviciilor în termenul de 72 ore nu presupune angajament de plată pentru serviciile respective. Decontarea serviciilor medicale se face după validarea raportării lunare conform reglementărilor legale în vigoare. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate", a adăugat Ciurchea.

Începând cu data de 1 mai 2015 acordarea serviciilor medicale de către furnizori se face prin utilizarea: cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate); adeverinţei de asigurat (cu valabilitate de 3 luni) de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă; adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat; documentele prevăzute de Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.

Nu sunt aplicabile reglementările privind cardul naţional de asigurări sociale de sănătate copiilor sub 18 ani.

 

Sursa

 

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro