Norme Coca 2023 - 2024

COCA 2015 ce se aplica din 1 APRILIE 2015

Hotararea Nr.205 din 25.03.2015

 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Având în vedere prevederile  Ordinului MSP/CNAS nr.106/32 din 18.02.2015 pentru aprobarea regulamentelor-cadru  de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare , dosarele de evaluare se vor depune la registratura CAS Mures  conform noului  Ordin intrat  în vigoare la data de 18.02.2015.  citeste toate datele aici

NORME DE APLICARE HG 400/2014 pentru CoCa 2014-2015 – este in vigoare din 22 dec 2014

Ordinului MS şi al preşedintelui CNAS pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS si al preşedintelui CNAS  nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 ‐ 2015

Pagina special conceputa pentru ajutorul medicului de familie in conditiile COCA 2014-2015 si  Normelor contractului cadru click aici

Norme Contract Cadru 2014--2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Totodata va reamintim ca incepand cu data de 01.06.2014 serviciile recomandate vor fi in concordanta cu denumirea si codificarea cuprinsa in Ordinul MS/CNAS 619/360/2014- privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014, anexele:
  • Anexa 7 (servicii clinice),
  • Anexa 10 (servicii de recuperare),
  • Anexa 17 (analize de laborator si radiologie).
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOUTATI DESPRE BILETE DE TRIMITERE 3 IUNIE 2014

Pe scurt:

CoCa_2014_2015

Ordin Nr.619.360 05.20104 Norme Contract Cadru 2014--2015  (Norme metodologice 2014-2015   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015 

====================================================================

DOCUMENTE EXTRASE DIN NORME METODOLOGICE

ANEXAnexa 2 B  Declaratie în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2014 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente....

 

Anexa 2c . RISCOGRAMA

Anexa 2 D Lista cu BOLNAVI CRONICI evidenta la MF

Anexa 3 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Anexa 4 Conventie de inlocuire între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor

Anexa 5 Convenie de inlocuire între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor

Anexa 13 LISTA cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

Anexa 17 Lista investigațiilor paraclinice –analize de laborator

Anexa 23D declar pe propria răspundere că mă încadrez în una din categoriile de asiguraţi scutite de coplată,

Anexa 2A Cerere de inscriere

Anexa 36 MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE MEDICAMENTE cu sau fara contributie personala

Model SCRISOARE MEDICALA  ESTE OBLIGATORIU!!!!

Model de scrisoare pentru print 1 ex pe o coala A4  Scrisoare medicala model 2014

Documente necesare in preventia si managementului bolilor cronice

Prezentarea directa la servicii de ONCOLOGIE:  documentele solicitate

==========================================================

Extrase :  PRECIZARI DIN NORME (  !!!! )

EKG

Act ADITIONAL PENTRU EKG

ACTUALIZARE LISTA DE ASIGURATI

CJAS Obligata sa furnizeze lista ASIGURARI NEASIGURATI

ATENTIE LA COMPLETAREA GRESITA A Bt LA PACIENTI FARA ASIGURARE MEDICALA

CJAS poate RECUPERA sumele IN CAZUL IN CARE

COMPLETARE Bt CATRE STATIUNI BALNEARE 

Cum se completeaza BT pentru STATIUNI

MEDICII DE FAMILIE NU PRESCRIU MEDICAMENTE --FARA SCRISOARE MEDICALA COMPLETAT CORECT

Eliberare RETETA numai consecinta ACTULUI MEDICAL PROPRIU SAU LA EXTERNARE DIN SPITAL

MEDICAMENTELE SE PRESCRIU NUMAI SI NUMAI CA O CONSECINTA A ACTULUI MEDICAL PROPRIU

Eliberare RETETA numai consecinta ACTULUI MEDICAL PROPRIU 1

SA INSCRIE COPII...DACA PARINTII NU AU ALTA OPTIUNE EXPRIMATA IN SCRIS

Inscriere NOU NASCUTI

PENTRU ASIGURATII CU DIAGNOSTIC CONFIRMAT LA EXTERNARE DIN SPITAL 

Nu este necesar BILET DE TRIMITERE

BILETE DE TRIMITERE IN STATIUNI BALNEARE

Obligatia mentionarii PE BILET DE TRIMITERE

punctul g din Contract de furnizare de servicii RECUPERARE CONTRAVALOARE SERVICII

EXCLUDEREA MEDICULUI IN URMA ABSENTELOR NEMOTIVATE 

REZILIERE Contract motiv ABSENTA NEMOTIVATA

SA NU INCASEZE BANI

Sa nu incaseze sume de bani de la pacienti

SANCTIUNI SI AVERTISMENTE

SANCTIUNI Aplicabile MEDICULUI DE FAMILIE

PACIENT CU BOALA CRONICA CONFIRMATA INTERNAT IN SPITAL

Situatia in care se elibereaza RETETA pe perioada internarii

Precizari privind contractarea serviciilor medicale - 30 Mai 2014   prelungire-2014-05-30
 • Incepand cu data de 01.06.2014 Contractul de furnizare servici medicale va fi prelungit  pana la data de 30.06.2014, urmand ca incepand cu 01.07.2014 sa incheiem un nou contract.
 • Contractul va fi prelungit in baza HG 400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordari asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurati sociale de sanatate pentru ani 2014 – 2015 si a adresei CNAS nr. P 4131/29.05.2014, contractul se prelungeste pana la data de 30.06.2014.
 • Conditiile acordari asistentei medicale in baza prezentului  act aditional sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale   ( HG nr. 400/2014 si Normele metodologice de aplicare a acesteia).
 • Contractarea si decontarea serviciilor medicale furnizate in baza prezentului  act  aditional pentru luna iunie 2014,se  va face din sumele alocate pentru fiecare domeniu de activitate prin fila de buget aprobata pentru CAS  de ordonatorul principal de credite pentru anul 2014.
Eventualele diferente rezultate ca urmare a negocieri contractelor pe anul 2014 si prevederile cuprinse in actul additional corespunzator luni iunie, se vor regulariza.

Modificari: LA NORME   ACTUALIZARE

1.  Va fi permisa fractionarea lunara la nivel de medicament (cantitate si zile de tratament) pentru retetele cronice, pentru perioade mai mari de o luna.

2.  In componenta de prescriere, informatia "Numar zile prescriere" va deveni "Numar zile tratament" si se va completa la nivel de medicament.

3.  Se vor adauga coduri noi pentru sursa prescrierii “Altele1” si “Altele2” – corespunzator trebuie sa apara o cifra in dreptul "ALTELE…".

4.  Pe componenta de precriere tiparita se va adauga data prescrierii, data si numarul deciziei pentru retete cu aprobare comisii.

5.   Pentru eliberarea partiala / fractionata se introdce un nou formular, dedicat pacientului, pe care il va putea folosi la alta farmacie, daca va fi cazul.

- acesta trebuie tiparit impreuna cu cel pentru CNAS pentru taxare (doar pentru retetele partiale/fractionate)

- acest formular nu contine informatiile de taxare (preturi sau valori).

 

------------------------------------------------

Totul despre consultatii! Prevederi in vigoare de la 1 iunie

Consultatii in caz de boala, consultatii preventive! Pachetul de servicii de baza, in vigoare de la 1 iunie, cuprinde consultatii in cazul sarcinii, lauziei, copiilor, adultilor, consultatii in cazul afectiunilor, consultatii preventive. Ai peste 40 de ani și nu prezinti semne de boala? Pachetul de servicii de baza cuprinde, pentru tine, o consultatie preventiva, anual, in vederea completarii riscogramei.

Consultatia in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute si acutizarile unor afectiuni cronice, care cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
- recomandare pentru investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare;
- manevre de mica chirurgie, dupa caz;
- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea asiguratului in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
- bilet de trimitere pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare in spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie;
- recomandare pentru tratament de reabilitare medicala in ambulatoriu sau in sanatorii balneare, dupa caz;
- recomandare pentru tratament de recuperare in sanatorii si preventorii, dupa caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz;
- recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz.

 

 

Consultatii periodice pentru ingrijirea generala a asiguratilor cu boli cronice se vor realiza pentru:
a) supravegherea evolutiei bolii;
b) continuitatea terapiei;
c) screeningul complicatiilor;
d) educatia asiguratului privind autoingrijirea.

Consultatii de monitorizare activa prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii imbolnavirilor privind riscul cardiovascular inalt – HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva si boala cronica de rinichi.

Consultatiile de monitorizare activa acopera urmatoarele:
a) evaluarea initiala a cazului nou-depistat in primul trimestru dupa luarea in evidenta, episod ce poate include 4 consultatii la medicul de familie – bilant clinic initial care include screeningul complicatiilor, initierea si ajustarea terapiei pana la obtinerea raspunsului terapeutic preconizat, educatia pacientului – recomandare pentru investigatii paraclinice si bilet de trimitere pentru cazurile care necesita consultatii de specialitate sau care depasesc competenta medicului de familie;
b) monitorizarea pacientului se face trimestrial si cuprinde 1-3 consultatii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicatiilor, educatia pacientului, investigatii paraclinice si tratament.

Consultatii preventive, calendar pana la 18 ani

Consultatiile preventive sunt consultatii periodice active, oferite persoanelor cu varsta intre 0-18 ani, privind:
a) cresterea si dezvoltarea;
b) starea de nutritie si practicile nutritionale;
c) depistarea si interventia in consecinta pentru riscurile specifice grupei de varsta/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de varsta si sex

Consultatiile se acorda dupa cum urmeaza:
a) la externarea din maternitate si o luna – la domiciliul copilului;
b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 si 36 de luni;
c) o data pe an de la 4 la 18 ani.

Consultatii in cazul sarcinii si lauziei

Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:

a) luarea in evidenta in primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.
c) supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;
d) urmarirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere.

in cadrul supravegherii gravidei se face si promovarea alimentatiei exclusive la san a copilului pana la varsta de 6 luni si continuarea acesteia pana la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatita de etiologie virala cu virus B si C, precum si consiliere pre- si post testare HIV si lues a femeii gravide.

Consultatii preventive, fara semne de boala, intre 18 si 39 de ani: o data la trei ani

Consultatii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acorda la cabinetul medicului de familie in mod activ adultilor din populatia generala – fara semne de boala – se vor realiza dupa cum urmeaza:

- Toate persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 si 39 ani – o data la trei ani, pentru care medicul de familie evalueaza expunerea la factorii de risc finalizata prin completarea riscogramei pentru grupa de varsta si sex corespunzatoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 si 39 ani depistate cu risc inalt, consultatiile preventive de evaluare se acorda anual.
- Toate persoanele asimptomatice cu varsta peste 40 ani – anual, pentru care medicul de familie evalueaza expunerea la factorii de risc finalizata prin completarea riscogramei pentru grupa de varsta si sex corespunzatoare conform normelor.

Consultatiile la domiciliu acordate de catre medicul de familie asiguratilor inscrisi pe lista proprie sunt consultatii acordate in afara cabinetului, in timpul programului de lucru pentru consultatiile la domiciliu, asiguratilor nedeplasabili, copiilor 0-1 an, copiilor cu varsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor si persoanelor in vederea constatarii decesului.

Consultatiile la domiciliu se acorda de catre medicul de familie pentru un asigurat inscris pe lista proprie, astfel: maximum doua consultatii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizari ale bolilor cronice, maximum patru consultatii/an pentru bolile cronice si o consultatie pentru fiecare situatie de urgenta.

Consultatiile acordate la domiciliul asiguratilor – maximum 21 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, dar nu mai mult de trei consultatii pe zi.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro