Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023
Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 -NORME
CARDUL DE SANATATE CNAS de la 1 Mai 2015

 

Care este procedura in momentul BLOCARII cardului de sanatate ( adica ce facem cand se blocheaza un card de sanatate )

 

NORME CONTRACT CADRUL valabile din 01 aprilie 2015 ( ele sunt sub forma de anexe )

Mai jos sunt prezentate cateva din ANEXE  ( cele mai importante ).

 

ANEXA 1 : PACHETUL DE SERVICII DE BAZA IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

ANEXA 1. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

ANEXA 2 A Cerere de inscriere si Cerere de Transfer

ANEXA 2 C SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX

***Anexa 4 : CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)

****Anexa 4 : CONVENŢIE DE RECIPROCITATE *)

ANEXA 6 : CONVENTIE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

ANEXA 13 LISTA cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

ANEXA 22 C: Adeverinta eliberata de spital pentru prescrierea de medicamente în ambulatoriu pe perioada internarii pacientului

ANEXA 30: CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

ANEXA 31 A  - Model -

ANEXA 31 B- Model- PLAN DE ÎNGRIJIRE PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

ANEXA 31 C- model -  RECOMANDARE  pentru îngrijiri medicale la domiciliu

ANEXA 31 D  - model -RECOMANDARE  pentru îngrijiri paliative la domiciliu

ANEXA 31  CONDIŢIILE  acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

ANEXA 32 - model -CONTRACT DE FURNIZARE  de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

ANEXA 36:  MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE    a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

 Servicii medicale preventive si profilactice

 

ACT ADIŢIONAL

pentru  serviciile  medicale  paraclinice:  ecografii  generale  (abdomen  şi  pelvis),  spirometrie  şi/sau efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. Ce trebuie sa faci ca sa poti efectua astfel de activitati- click ( recomandari CNAS )

 

In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

     In conformitate cu prevederile Ordinului nr 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, incepand cu 1 aprilie 2015 intra in vigoare urmatoarele:

 1. noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 1);
 2. noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 2)

In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 3)
Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 1
Descarca Anexa 2
Descarca Anexa 3     01.04.2015

 

 1. aq) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor  Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line, se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro