Norme Coca 2023 - 2024

ANEXA 2 C

 

 1. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX

 

Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex.

 

Evaluarea complexă a copilului pe grupe de vârstă/sex va cuprinde următoarele:

 1. a. Consultaţia preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate şi la 1 lună - la externarea din maternitate:
 • înregistrare, luare în evidenţă pentru probleme depistate la naştere;
 • examen clinic  cu  focus  pe:  fontanele,  ochi,  cord/pulmon,  tegumente,  neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;
 • evaluare alimentaţiei , observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă;
 • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări;
 • verificarea efectuării în maternitate a screening-ului surdităţii;
 • profilaxia rahitismului;
 • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie);
 • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;
 • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă; consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.

 

a2. - la 1 lună:

 • măsurare: greutate (G), lungime (T), circumferinţa craniană - consemnare în graficele de creştere
 • examen clinic  cu  focus  pe:  fontanele,  ochi,  cord/pulmon,  tegumente,  neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;
 • evaluare alimentaţie, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă
 • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări
 • profilaxia rahitismului
 • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie),
 • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;
 • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă,
 • consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă

 

 1. Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni cuprinde aceleaşi examinări ca la consultaţia de la 1 lună prevăzută la litera a.2, la care se adaugă:
 • consemnare lungime şi greutate pe graficele de creştere corespunzătoare şi interpretarea tendinţelor după scorul z (velocitatea creşterii)
 • consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie
 • evaluarea  practicilor   nutriţionale,   întărirea   mesajelor   privind   alăptarea   şi  îngrijirea   copilului (prevenirea accidentelor şi recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere)
 • profilaxia anemiei la dismaturi - prematuri începând cu vârsta de 2 luni

 

 

 • identificarea eventualelor deficienţe  ale dezvoltării  psiho-motorii  ale copilului  prin aplicarea  unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei.

 

| Întrebări adresate părintelui:                                |Da |Nu |Uneori |

|                                                                |    |    |        |

| Copilul dvs vă  priveşte în ochi când vorbiţi cu el?          | 0 | 2 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| V-aţi gândit că  nu aude normal?                              | 2 | 0 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit?  | 2 | 0 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Întinde mâinile să  fie luat în braţe?                         | 0 | 2 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Se opune când este luat în braţe de dvs?                     | 2 | 0 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Participă  la jocul "cucu-bau"?                               | 0 | 2 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Zâmbeşte când dvs îi zâmbiţi? - întrebare înlocuită  la 24    | 0 | 2 |   1   |

| luni cu întrebarea:                                           |   |   |       |

| Foloseşte cuvântul "mama" când vă  strigă?                    |   |   |       |

|                                                                |    |    |        |

| Poate să  stea singur în pătuţ  când este treaz?               | 2 | 0 |   1   |

|                                                                |    |    |        |

| Reacţionează  întotdeauna când este strigat pe nume?/Întoarce | 0 | 2 |   1   |

| capul când este strigat?                                      |   |   |       |

|                                                                |    |    |        |

| Observaţiile medicului de familie                                             |

|                                                                                |

| Evită  privirea directă/Nu susţine contactul vizual           | 1 | 0 |   -   |

|                                                                |    |    |        |

| Evidentă  lipsă  de interes pentru persoane                    | 1 | 0 |   -   |

|                                                                |    |    |        |

| După  24 de luni: stereotipii motorii (flutură  mâinile,       | 1 | 0 |   -   |

| ţopăie, merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe,  |   |   |       |

| posturi inadecvate etc.)                                     |   |   |       |

|                                                                |    |    |        |

 

Scor

 

| Scor | Punctaj | Nivel de risc |                   Recomandări               |

|       |          |_               |_                                             |

| Scor | 0 - 6   | Risc minim    | Nu este necesară  monitorizarea ulterioară       |

|       |          |_               |_                                             |

| Scor | 7 - 9|      | | Risc mediu| | Reevaluare la vârsta copilului de 6 luni,| respectiv 9 luni ||
|       |          |_               |_                                             |
| Scor | 10 - 18 | Risc sever|      |         | | Trimitere către medicul de specialitate| psihiatrie pediatrică ||
|       |          |_               |_                                             |

 

Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de răspuns cea mai apropiată de comportamentul copilului menţionată de către părintele/aparţinătorul/tutorele legal al copilului şi completează ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunzător după observarea directă a comportamentului copilului.

La  sfârşitul  completării  chestionarului  efectuează  adunarea  scorurilor  şi  bifează  scorul  în  care  se încadrează copilul în cauză.

 

 

Medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal atitudinea terapeutică necesară ulterior.

În cazul în care copilul evidenţiază un risc minim, nu este necesară monitorizarea ulterioară.

În cazul în care copilul evidenţiază un risc mediu mediu/sever, medical explică părintelui/aparţinătorului/tutorelui   legal  necesitatea  prezentării   la  medicul  de  specialitate   psihiatrie pediatrică pentru evaluare complexă şi stabilirea terapiei comportamentale şi/sau medicamentoase.

 

 1. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 , 9, 12, 15 şi 18 luni cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca şi consultaţia la 2 şi 4 luni prevăzută la litera b, la care se adaugă:
 • evaluare şi consiliere privind alimentaţia complementară (grafic şi tehnici de introducere alimente noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS),
 • continuarea alăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani
 • profilaxia anemiei la toţi copiii până la 9 luni inclusiv, evaluarea dezvoltării dentiţiei, recomandări privind profilaxia cariei dentare, igiena orală, administrarea de fluor
 • evaluare socio-emoţională
 • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică
 • sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile frecvente la aceste vârste
 • identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist şi se efectuează conform literei b. Pentru un scor care indică un risc mediu reevaluarea se face la 3 luni, până la vârsta copilului de 18 luni.

 

 1. d. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani şi cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă:
 • evaluarea practicilor nutriţionale  (anamneza  nutriţională  adresată  părinţilor)  şi consiliere  pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii;
 • continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie);
 • evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;
 • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică;
 • evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională;
 • screening-ul tulburărilor de vedere şi măsurarea TA (cel puţin o dată în interval);
 • sfaturi de conduită date mamelor şi familiei pentru situaţii frecvente la această vârstă (prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile obişnuite vârstei, recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere);
 • identificarea eventualelor deficienţe  ale dezvoltării  psiho-motorii  ale copilului  prin aplicarea  unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist; se efectuează conform literei b, la vârsta copilului de 2 ani şi 3 ani.

Pentru un scor care indică un risc mediu şi sever se recomandă trimiterea către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică.

În cadrul consultațiilor preventive, copii beneficiază de investigațiile paraclinice – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) și nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigații.

 

 1. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani şi 11 ani, cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă:
 • screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC)
 • evaluarea dezvoltării pubertare - scala Tanner

 

 

 • mesaje de  consiliere  ţintite  pentru  copii  privind  stilul de viaţă  sănătos  (activitate  fizică,  nutriţie, prevenire accidente, uzul de substanţe)
 • examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fişei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată

În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. b) și nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigații.

 

 1. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani şi 17 ani

cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se adaugă:

 • consiliere şi screening ITS, după debutul vieţii sexuale
 • screening-ul depresiei
 • informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV
 • consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, fumat, alcool, droguri, violenţă
 • consiliere pentru planificare familială (adolescenţi care au început viaţa sexuală)

În cadrul consultațiilor preventive copiii beneficiază de investigații paraclinice – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) și nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigații.

 

 1. B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULŢI ASIMPTOMATICI

 

Consultaţia  de  evaluare  a  riscului  individual  la  adultul  asimptomatic  are  ca  scop  identificarea  şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii.

Evaluarea  complexă  a  riscului  individual  în  funcţie  de  vârstă/sex  se  realizează  prin  consultaţie şi/investigaţii specifice consemnate în riscogramă.

 

B1. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 ani

 

În  cadrul  consultațiilor  preventive  asigurații  asimptomatici  beneficiază  de  investigații  paraclinice  – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) și b) și nota 2 de la pct.1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigații.

 

Riscograma va cuprinde următoarele:

 1. a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)

Consemnarea statusului curent privind:

 • fumatul (pachete/an)
 • consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat
 • activitatea fizică
 • dieta
 • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
 1. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:
 • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European

HeartScore) prevăzute la punctul 2;

 

 

 • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
 • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;
 • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi)

În riscogramă vor fi consemnate următoarele:

 1. 1. Factorii de risc
 • la toţi  pacienţii:  valoarea  tensiunii  arteriale,  IMC,  istoric  familial  de  deces  prematur  prin  boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
 • colesterolul total şi glicemia pentru persoane care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC

> 30, istoric familial de deces prematur prin boală cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic

 • creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90
 1. 2. Calcularea şi comunicarea riscului relativ utilizând Diagrama SCORE de mai jos:

 

|         |      | Nefumător |     |  Fumător  |

|         |      |_           |     |            |

|         |                     

|         |     |d |d |d |c |c |  |c |c |c |b |b |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         | 180 | 3| 3| 4| 5| 6|  | 6| 7| 8|10|12|

|         |     |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

|Tensiune |     |e |d |d |d |d |  |d |c |c |c |c | (C) 2007 ESC

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|arterială| 160 | 2| 3| 3| 4| 4|  | 4| 5| 6| 7| 8|

|         |     |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

|sistolică|     |f |e |e |e |d |  |d |d |d |c |c |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (mmHg)  | 140 | 1| 2| 2| 2| 3|  | 3| 3| 4| 5| 6|

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

|         |     |f |f |f |e |e |  |e |e |d |d |d |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         | 120 | 1| 1| 1| 2| 2|  | 2| 2| 3| 3| 4|

|         |     |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

|         |       4  5  6  7  8     4  5  6  7  8

|         |

|         |          |  Colesterol (mmol/l)  |

|          |          |                        |

 

b - roşu închis c - roşu

d - portocaliu e - galben

f - verde

 

 

 1. 3. Intervenţii asupra riscurilor modificabile:
 • persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate după cum urmează:

- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi mai mare 1% - se formulează recomandări referitoare la stilul de viaţă; evaluarea se va realiza anual.

- pentru RCV < 1% reevaluarea riscului total se realizează o dată la 3 ani.

 

 

 • persoanele cu Risc Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se includ în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de management de caz).

NOTĂ: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.

 

 

 1. Evaluarea Riscului Oncologic

În riscogramă vor fi consemnate:

 1. 1. Factorii de risc:
 • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă
 • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă
 1. 2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile:
 • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate
 • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer

mamar, colorectal, ovarian etc.)

 • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal:

- femei 25 - 39 ani - data ultimului test Babeş-Papanicolau

 

 1. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală

d.1. Factorii de risc:

d.1.1. antecedente personale şi heredocolaterale de adicţie la rudele de gradul I prin filiaţie directă d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări

pentru depistarea consumului problematic de alcool.

Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C ) Întrebări:

 1. 1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?
 2. niciodată - 0 puncte
 3. b. lunar sau mai rar - 1 punct c. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncte
 4. d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte
 5. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte

 

 1. 2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi?
 2. a. una sau două - 0 puncte b. trei sau patru - 1 punct
 3. c. cinci sau şase - 2 puncte d. şapte sau nouă - 3 puncte
 4. e. zece sau mai mult - 4 puncte

------------

*) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a

125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml

 

 

 1. 3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?
 2. niciodată - 0 puncte
 3. b. lunar sau mai rar - 1 punct lunar - 2 puncte
 4. d. săptămânal - 3 puncte
 5. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte

 

Un scor mai mare de 4 - la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.

 

d.2 Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos

 

Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei

_         _

 1. 1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile |_| DA |_| NU

obişnuite în ultima lună ?

_         _

 1. 2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima |_| DA |_| NU

lună?

 

 

Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.

 1. 2. În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie
 2. 3. Intervenţii asupra riscurilor:

- Sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool

- Selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate

 

 1. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii

e.1. Obiective:

 • evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani)
 • planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani)
 • evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt e.2. În riscogramă vor fi consemnate:
 • la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie;
 • femei şi bărbaţi de toate vârstele: statusul privind situaţia de cuplu (partener stabil, partener nou, relaţii multiple)

e.3. Intervenţie asupra riscurilor:

 • femei 18 - 39 ani: consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină
 • consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat)

 

B.2. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de

40 de ani şi peste

 

În  cadrul  consultațiilor  preventive  asigurații  asimptomatici  beneficiază  de  investigații  paraclinice  – analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) și nota 2 de la pct.1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza

 

 

biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigații.

 

 1. a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
 • consemnarea statusului curent privind:

- fumatul (pachete/an)

- consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la punctul B1 subpunctul d.1.2.

- activitatea fizică

- dieta

 • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
 1. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:
 • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European

HeartScore) prevăzută mai jos;

 • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
 • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;
 • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5

sau factori individuali crescuţi)

 

- Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani)

 

În riscogramă vor fi consemnate următoarele:

 1. 1. Factorii de risc
 • la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
 • colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani.
 • glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
 • creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90

FEMEI                                BĂRBAŢI

 

| Nefumătoare |    | Fumătoare |      | Nefumător |      | Fumător |

|              |    |_           |      |            |      |         _|

 

|c |c |c |b |b |  |b |a |a |a |a |    |b |a |a |a |a |  |a |a |a |a |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

180 | 7| 8| 9|10|12|  |13|15|17|19|22|    |14|16|19|22|26|  |26|30|35|41|47|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|c |c |c |c |c |  |c |b |b |b |a |    |c |b |b |a |a |  |a |a |a |a |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

160 | 5| 5| 6| 7| 8|  | 9|10|12|13|16|    | 9|11|13|15|16|  |18|21|25|29|34|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|d |d |d |c |c |  |c |c |c |c |b |    |c |c |c |b |b |  |b |a |a |a |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

140 | 3| 3| 4| 5| 6|  | 6| 7| 8| 9|11| 65 | 6| 8| 9|11|13|  |13|15|17|20|24|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|e |e |d |d |d |  |d |c |c |c |c |    |d |c |c |c |c |  |c |b |b |b |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

120 | 2| 2| 3| 3| 4|  | 4| 5| 5| 6| 7|    | 4| 5| 6| 7| 9|  | 9|10|12|14|17|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

 

|d |d |c |c |c |  |c |c |b |b |b |    |c |b |b |a |a |  |a |a |a |a |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

180 | 4| 4| 5| 6| 7|  | 8| 9|10|11|13|    | 9|11|13|15|18|  |18|21|24|28|33|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

 

 

|d |d |d |d |c |  |c |c |c |c |c |    |c |c |c |b |b |  |b |b |a |a |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

160 | 3| 3| 3| 4| 5|  | 5| 6| 7| 8| 9|    | 6| 7| 9|10|12|  |12|14|17|20|24|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|e |e |e |d |d |  |d |d |c |c |c |    |d |c |c |c |c |  |c |b |b |b |a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

140 | 2| 2| 2| 3| 3|  | 3| 4| 5| 5| 6| 60 | 4| 5| 6| 7| 9|  | 8|10|12|14|17|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|f |f |e |e |e |  |e |d |d |d |d |    |d |d |d |c |c |  |c |c |c |b |b |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

120 | 1| 1| 2| 2| 2|  | 2| 3| 3| 4| 4|    | 3| 3| 4| 5| 6|  | 6| 7| 8|10|12|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |    S C O R E

 

                |              |

|e |e |d |d |d |  |d |c |c |c |c |    |c |c |c |b |b |  |b |b |a |a |a | | _            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||a| 15% sau   |

180 | 2| 2| 3| 3| 4|  | 4| 5| 5| 6| 7|    | 6| 7| 8|10|12|  |12|13|16|19|22| ||_| peste     |

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | ||b| 10 - 14%  |

|f |e |e |e |d |  |d |d |d |d |c |    |d |c |c |c |c |  |c |c |b |b |a | ||_|           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||c| 5 - 9%    |

160 | 1| 2| 2| 2| 3|  | 3| 3| 4| 4| 5|    | 4| 5| 6| 7| 8|  | 8| 9|11|13|16| ||_|           |

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | ||d| 3 - 4%    |

|f |f |f |f |e |  |e |e |e |d |d |    |d |d |d |c |c |  |c |c |c |c |b | ||_|           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||e| 2%        |

           140 | 1| 1| 1| 1| 2|  | 2| 2| 2| 3| 3| 55 | 3| 3| 4| 5| 6|  | 5| 6| 8| 9|11| ||_|           |

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | ||f| 1%        |

|         |     |f |f |f |f |f |  |f |f |e |e |e |    |e |e |d |d |d |  |d |d |c |c |c | ||_|           |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||g| < 1%      |

|         | 120 | 1| 1| 1| 1| 1|  | 1| 1| 2| 2| 2|    | 2| 2| 3| 3| 4|  | 4| 4| 5| 6| 8| ||_|           |

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | |              |

|         |                                                                                |              _|

|         |                    

|         |     |f |f |f |e |e |  |e |e |d |d |d |    |d |d |c |c |c |  |c |c |b |b |b | |              |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |              |

|         | 180 | 1| 1| 1| 2| 2|  | 2| 2| 3| 3| 4|    | 4| 4| 5| 6| 7|  | 7| 8|10|12|14| |              |

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | |              |

|         |     |f |f |f |f |f |  |f |e |e |e |d |    |e |d |d |d |c |  |c |c |c |c |b | |              |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |              |

|         | 160 | 1| 1| 1| 1| 1|  | 1| 2| 2| 2| 3|    | 2| 3| 3| 4| 5|  | 5| 6| 7| 8|10| | Riscul de    |

|Tensiune |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | | eveniment CV |

|arterială|     |  |f |f |f |f |  |f |f |f |f |e |    |e |e |e |d |d |  |d |d |c |c |c | | fatal la     |

|sistolică|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 10 ani în    |

| (mmHg)  | 140 | 0| 1| 1| 1| 1|  | 1| 1| 1| 1| 2| 50 | 2| 2| 2| 3| 3|  | 3| 4| 5| 6| 7| | populaţiile  |

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | | cu risc CV   |

|         |     |  |  |f |f |f |  |f |f |f |f |f |    |f |f |e |e |e |  |e |d |d |d |c | | crescut      |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |              |

|         | 120 | 0| 0| 1| 1| 1|  | 1| 1| 1| 1| 1|    | 1| 1| 2| 2| 2|  | 2| 3| 3| 4| 5| |              |

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   | |              |

|         |                                                                                |              |

 

|         |                    

                |              |

 

|         |     |g |g |g |g |g |  |g |g |g |f |f |    |f |f |f |e |e |  |e |e |d |d |d | |              _|

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   (C) 2007 ESC

|         | 180 | 0| 0| 0| 0| 0|  | 0| 0| 0| 1| 1|    | 1| 1| 1| 2| 2|  | 2| 2| 3| 3| 4|

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|         |     |g |g |g |g |g |  |g |g |g |g |g |    |f |f |f |f |f |  |f |e |e |e |d |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         | 160 | 0| 0| 0| 0| 0|  | 0| 0| 0| 0| 0|    | 1| 1| 1| 1| 1|  | 1| 2| 2| 2| 3|

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|         |     |g |g |g |g |g |  |g |g |g |g |g |    |g |f |f |f |f |  |f |f |f |e |e |

|         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         | 140 | 0| 0| 0| 0| 0|  | 0| 0| 0| 0| 0| 40 | 0| 1| 1| 1| 1|  | 1| 1| 1| 2| 2|

|         |     |__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

|          |     |g |g |g |g |g |  |g |g |g |g |g |    |g |g |f |f |f |  |f |f |f |f |f |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

120 | 0| 0| 0| 0| 0|  | 0| 0| 0| 0| 0|    | 0| 0| 1| 1| 1|  | 1| 1| 1| 1| 1|

|__|   |   |   |   |  |   |   |   |   |__|    |   |   |   |   |__|  |   |   |   |__|   |

4  5  6  7  8     4  5  6  7  8       4  5  6  7  8     4  5  6  7  8

 

|  Colesterol (mmol/l)  |                 |  |  |  |

|                        |                150 | 250 |

200    300 mg/dl

 

 

a - maro

b - roşu închis

c - roşu

d - portocaliu e - galben

f - verde

g - verde închis

 

 1. 2. Intervenţii asupra riscurilor modificabile:
 • persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează:

- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi mai mare 1% se formulează recomandări referitoare la stilul de viaţă evaluarea se va realiza anual.

- pentru RCV </= 1% reevaluarea riscului total se realizează odată la 3 ani.

 • persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de management de caz).

 

NOTĂ: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.

 

 1. Evaluarea Riscului Oncologic

În riscogramă vor fi consemnate:

 

 1. 1. Factorii de risc:
 • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă
 • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă
 • antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale de sănătate

 

 1. 2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile:
 • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate
 • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.)
 • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal:

- femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babeş Papanicolau

 

 1. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală

d.1. Factorii de risc:

d.1.1. antecedente personale şi heredo-colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă)

d.1.2. comportamentul  privind consumul de alcool utilizând chestionarul  standardizat  cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool.

Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C ) Întrebări:

 1. 1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?

 

 

 1. niciodată - 0 puncte
 2. b. lunar sau mai rar - 1 punct c. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncte
 3. d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte
 4. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte

 

 1. 2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi?
 2. a. una sau două - 0 puncte b. trei sau patru - 1 punct
 3. c. cinci sau şase - 2 puncte d. şapte sau nouă - 3 puncte
 4. e. zece sau mai mult - 4 puncte

------------

*) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml

 

 1. 3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?
 2. niciodată - 0 puncte
 3. b. lunar sau mai rar - 1 punct lunar - 2 puncte
 4. d. săptămânal - 3 puncte
 5. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte

 

Un scor mai mare de 4 la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.

 

d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos.

 

Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei

_         _

 1. 1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile |_| DA |_| NU

obişnuite în ultima lună ?

_         _

 1. 2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima |_| DA |_| NU

lună?

 

Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.

În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie.

Intervenţii asupra riscurilor:

- sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool

- selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate

 

 1. e. Riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii

e.1. Obiective:

 • evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani)
 • consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani)
 • evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt

 

 

e.2. În riscogramă vor fi consemnate:

 • La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie e.3. Intervenţie asupra riscurilor:
 • Femei 40 - 44 ani - consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină

 

NOTĂ: În cadrul consultaţiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu  pentru specialităţile clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru profilaxia anemiei la gravide şi a rahitismului şi anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.

 

 

Extras din Norme Coca 2015

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro