Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

ANEXA 22 C

Unitatea sanitară cu paturi .......................

Nr. Contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate .....................

 

ADEVERINŢĂ

Nr. ............./data .............

 

 

Se  adevereşte  prin  prezenta  că  pacientul  .................  (nume  prenume)  CNP

.................... este internat începând cu data de ................. în secţia ......................... cu FOCG nr. .........

 

Prezenta s-a eliberat în vederea prescrierii de medicamente cu şi fără contribuţie personală   în   ambulatoriu   pentru   medicamentele   şi   materialele   sanitare   din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente  bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de  Sănătate/caselor  de  asigurări  de  sănătate,  precum  şi  pentru  medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care a depus-o spitalul la contractare.

 

Semnătura, cod parafă

medic şef de secţie

 

NOTĂ: se menţionează în foaia de observaţie clinică generală numărul şi data adeverinţei.

 

--------------------------

Medicii de familie pot prescrie medicamente atât ca urmare a actului medical propriu, cât şi ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici în următoarele situaţii: ( extras din Anexa 36 )

(3) În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală  cu  casa  de  asigurări  de  sănătate,  medicul  de  familie/medicul  din  ambulatoriul  de specialitate poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele  naţionale  de sănătate,  pentru  medicamentele  aferente  bolilor  pentru  care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice şi a restricţiilor de prescriere din protocoalele terapeutice.

 

 

Extras din Norme Coca 2015

 

 

 

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro