Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

ANEXA 30

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

 1. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

Nr.

crt.

Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu
1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun
2. Administrarea medicamentelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3. intradermic*)
2.4 oral
2.5 pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*)  ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară  activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă

vezicală***)

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală

la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

6. Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea

asiguratului/aparținătorului

8. Clismă cu scop evacuator
9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale  membrelor inferioare/escarelor

de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj,

fizioterapie respiratorie

12. Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor
13. Îngrijirea escarelor multiple
14. Îngrijirea stomelor
15. Îngrijirea fistulelor
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
18. Monitorizarea dializei peritoneale
19. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)

 

 

**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru

absorbţia urinei/zi.

20. Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
21. Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul

escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către asistentul medical

22. Masaj limfedem şi contenţie elastică
23. Masaj limfedem cu pompa de compresie
24. Montare TENS
25. Administrare medicaţie prin nebulizare
26. Aspiraţie gastrică
27. Aspiraţie căi respiratorii
28. Paracenteză
29. Ventilaţie noninvazivă ****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii Somnologie (nivel I şi II) şi în Ventilaţie non- invazivă (nivel III)  sau a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, medicului specialist de medicină de urgență, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul

de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

30. Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă

care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciul nu include medicaţia specifică.

31 Kinetoterapie individuală

 

NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 - 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu.

 

NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 – 19 și 29 - 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

 

NOTA 3: Serviciile de la punctele 20 şi 22 - 28 se acordă de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative.

 

NOTA 4: Serviciul de la punctul 31 se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medicală care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

NOTA 5: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin.

 

 1. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

 

 1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia

Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.

883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la lit. A din prezenta anexă.

 1. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.

 

 

Extras din Norme Coca 2015

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro