Norme Coca 2023 - 2024

Bugetul stabilit  de Guvern pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2014 şi trimis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României este  22,559 miliarde lei.

Pentru plata medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale:

¨       în anul 2012 s-au cheltuit  7,674 miliarde lei

¨       în anul 2013 se vor cheltui  10,701 miliarde lei (suma include si  fondurile necesare aducerii la zi a platilor in sistemul impus de Directiva europeana pentru combaterea plăţilor întârziate, de aproximativ 3,2 miliarde lei)

¨       în anul 2014 sunt alocate 9,004 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creştere consistentă faţă de 2012 şi 2013.

 

De exemplu:

 

 • pentru programele naţionale cu scop curativ derulate de CNAS, cu finanţare din bugetul FNUASS şi transferuri de la Ministerul Sănătaţii către bugetul FNUASS (venituri proprii şi bugetul de stat) au fost alocate fonduri în valoare de 3.367 milioane lei.
mii lei

Denumire programe naţionale curative

Credite de angajament
an 2012

Credite de angajament
an 2013

Credite de bugetare
an 2014

Nr. pacienţi trataţi în 2013

Programul naţional de oncologie 1.041.290 1.090.939 1.217.216 99.000
Programul naţional  de diabet zaharat 692.146 768.477 836.576 860.637
Programul naţional de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 67.000 62.292 71.858 2.760
Programul naţional de tratament pentru boli rare 191.830 70.610 78.795 1.518
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice *cuprins in
PN boli rare
105.000 105.000 2.500
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei *cuprins in
PN boli rare
40.115 40.115 1.330
Programul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive) 6.900 6.349 6.384 77
Programul naţional de boli endocrine 3.951 4.500 5.026 16.050
Programul naţional de ortopedie 32.870 45.471 47.760 11.733
Programul naţional de terapie intensiva a insuficientei hepatice 1.348 900 900 45
Programul naţional de boli cardiovasculare finantat  de MS 58.853 130.186 12.569
Programul de sanatate mintala finantat  de ms 1.400 1.867 15.500
Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă finantat de MS 13.314 22.195 1.550
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 685.032 691.882 803.110 10.761
Programul naţional de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV 235.080 60.000 preluat de MS  
Programul naţional de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei 13.914 3.200 preluat de MS  
Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice 50.295 18.179 preluat de MS  
Subprogramul de monitorizare activa a terapiilor specifice oncologice finantat de MS 2.531 preluat de Ms  

Total

3.021.656

3.044.012

3.366.987

 

 

 • pentru spitale: de la 7,693 miliarde de lei  (2013) la 8,297 miliarde de lei ( 2014)

Aceste fonduri vor fi alocate celor 461 de spitale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Vom evita, astfel, situaţia perpetuată de–a lungul anilor, ca la finalul anului bugetar să se angajeze plăţi pentru anul următor, pentru servicii spitaliceşti.

 • pentru servicii paraclinice: de la 376,581 milioane de lei ( 2013) la 750 milioane de lei ( 2014)

Aceste fonduri vor merge catre cei 1.503 furnizori de investigaţii medicale paraclinice aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate. În acest fel, asiguraţii vor avea posibilitatea să işi facă analizele gratuite pe tot parcursul unei luni, fără a mai exista riscul de a se epuiza plafonul în prima jumătate a lunii.

 • pentru asistenţa medicală primară ( medici de familie): de la 1,326 miliarde de lei (2013) lei la 1,484 miliarde lei ( 2014).

Avem, astfel, posibilitatea  de a creşte veniturile celor 11.368 de medici de familie, odată cu noile responsabilităţi pe care aceştia  le vor primi prin pachetul minim de servicii medicale.

 

 • pentru specialităţi clinice: de la 585 milioane de lei (2013) la 647,768 milioane de lei (2014)

 

 • pentru stomatologie: de la 13,288 milioane de lei (2013) la 60 milioane de lei (2014)

Finanţarea pentru servicii stomatologice a fost oprită dupa primul trimestru al anului 2013, de referinţă fiind bugetele alocate  anilor trecuţi:

¨      2010 – 58, 7 milioane de lei

¨      2011 – 55,6 milioane de lei

¨      2012 – 57,9 milioane de lei

 

 • pentru plata tratamentelor în străinătate au fost alocate 585 milioane lei.

Suma totala a datoriilor pentru furnizorii externi de servicii medicale se ridică la 168 milioane euro, din care 33 milioane de euro vor fi plătiţi până la finalul anului 2013.  Bugetul alocat pe 2014 permite achitarea intergala a acestor datorii.

 

 • pentru îngrijiri la domiciliu: de la 46,263 milioane de lei (2013) la 62,126 milioane de lei ( 2014).

 

 

                                                Biroul de presă

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro