Norme Coca 2023 - 2024

Societatea Naţională de Medicină Familiei este extrem de  îngrijorată pentru viitorul profesiei, pentru stabilitatea îngrijirilor pacienţilor, pentru menţinerea reţelei de asistenţă medicală primară precum şi de riscul dezorganizării sistemului medical pe care modificările la Co-ca şi Proiectul de Norme pe 2015 le-ar putea provoca.

SNMF

            În pofida nerespectării paşilor legali care se impun la schimbarea legislaţiei, în ciuda numeroaselor întâlniri  cu reprezentanţii CNAS, ne aflăm într-o situaţie inacceptabilă, în care  conceptele de medicină a familiei, de îngrijire integrată a pacienţilor sunt puse în pericol. CNAS crează prin acest proiect drum liber cheltuielilor nesăbuite şi nejustificate în sistem.

            Reprezentanţii SNMF şi-au reiterat poziţia avută şi la întâlnirile precedente: proiectul de hotărâre de guvern contravine recomandărilor experţilor Băncii Mondiale şi ai FMI: păstrarea raportului PC-PS la 50-50, menţinerea numărului minim de 800 de asiguraţi pentru încheierea contractului de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, menţinerea calculului necesarului de medici la un număr optim de 1800 de pacienţi şi menţinerea comisiilor mixte de pe lângă Casele judeţene de asigurări. Precizăm că poziţia prezentată a fost decisă de Senatul SNMF reunit în Adunare Generală Extraordinară în data de 24 ianuarie 2015, la Bucureşti, concluzia acesteia fiind solicitarea menținerii actualului contract-cadru, valabil şi în 2015, care se exercită de aproximativ trei ani!

            De ce a devenit acest contract brusc inacceptabil? CNAS susţine că doreşte să “deschidă accesul oricărui medic pentru a intra în contract cu casele de asigurări”. În realitate, un cabinet sub 800 de pacienţi nu se poate susţine financiar, ceea ce ar duce la falimente, abuzuri, încălcări ale deontologiei şi eticii medicale. În România numeroase profesii liberale sunt organizate pentru a permite stabilitatea activităţii. În lume se practică aceste modalităţi dintotdeauna.

            Exista riscul ca mulţi pacienţi să fie nevoiţi să renunţe la medicii în care au încredere, căci este probabil să se închidă cabinete. Mulţi medici vor fi nevoiţi să renunţe la munca de-o viaţă, sau să emigreze. Cabinetele din multe zone rurale risca să rămână fără medici. Concurenţa neloială, risipa banilor, transformarea medicinei într-un supermarket de servicii medicale,  într-un sistem şi aşa sărac, vor secătui acest veşnic fragil sistem de sănătate.

            Aparenta grijă pentru pacienţi şi pentru tinerii medici sunt de fapt pretexte pentru încurajarea risipei şi a abuzului. Nu poţi oferi tinerilor"şansa" de a deschide cabinete care nu au nicio posibilitate de supravieţuire. Nu poţi oferi pacienţilor doar vorbe.

            Argumentele SNMF au fost încă o dată ignorate de CNAS. Instituția menționată nu a prezentat nota de fundamentare și analiza de impact a modificărilor propuse, oferind ca justificare doar pretinsa îmbunătățire a calității serviciilor medicale și accesul tinerilor medici de familie în sistem. Nu s-a precizat deloc cum instabilitatea cabinetelor va aduce beneficii pacienţilor sau medicilor.

            Ca urmare, ne aflăm în situaţia în care stabilitatea cabinetelor noastre, independența profesională şi reţeaua de asistenţă medicală prin medicina de familie sunt puse într-un real pericol. Riscurile imediate la care este supusă medicina familiei în România sunt

-   Părăsirea cabinetelor din mediul rural şi zone izolate (ale căror sporuri sunt corelate cu valorile de punct din percapita!) şi migrarea medicilor din aceste zone către zonele urbane, cu consecinţe imediate asupra sănătăţii publice din România

-   Emigraţia masivă, de astă dată din rândul medicilor de familie, categorie care până în prezent nu a înregistrat un decalaj masiv în acest sens

-   Concurenţă neloială, risipa banilor şi transformarea medicinii într-un supermarket de servicii medicale, prin încurajarea risipei şi a abuzului.

            Nu este prima dată când SNMF atrage atenţia asupra acestei tendinţe, prin exemple clare, prin depuneri de documente, inclusiv în prezența presei în cadrul conferințelor medicale, însă nu a fost luată nici o măsură de corectare a acestor practici.

            Se mai vorbeşte încă de fraude în sistem; de ce, dacă există sisteme informatice sofisticate, scumpe, "excepţionale" după afirmaţiile CNAS? Pe de altă parte, oare risipa, încurajarea acesteia, portiţele legale pentru abuzuri, nu sunt tot căi de devalizare a fondurilor pentru sănătate, când de fapt respectul pentru adevăr, grijă reală pentru sănătatea milioanelor de plătitori romani şi bună gestionare a fondurilor, sunt obligaţii esenţiale ale CNAS?

            SNMF solicită ferm CNAS, MS și Guvernului României să retragă proiectul de modificare a Contractului-cadru. Prin modificările propuse, instituțiile menționate aduc atingeri grave independenței profesionale a medicilor de familie, stării de sănătate a populației României şi elimină pârghiile de control care asigura numărul optim de medici de familie independenți, necesar conform nevoilor populației și stabilit conform experienței internaționale. Considerăm că se încearcă distrugerea medicine de familie, pe acelaşi model al distrugerii profesiei de farmacist şi farmaciilor independente din România.

            Este o perioadă în care ar trebui să ne pregătim să semnăm în linişte un contract adiţional şi atât. Să ne putem vedea de pacienţi în continuare. Schimbările agresive şi ameninţătoare ne pun iar în situaţii grave,  pe care speram să nu le mai întâlnim.

            Aşteptam soluţii viabile, raţionale şi corecte din partea CNAS, pentru a nu periclita activitatea cabinetelor şi sănătatea pacienţilor.

 

 

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu 
Vicepreședinte
Societatea Națională de Medicina Familiei
+40723277053
+40758011485
formaremedicala.ro
snmf.ro

conferintemf.ro

vaccinologie.ro

edumedical.ro

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro