Conform OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, angajatorul este obligat sa asigure salariatei gravide, lauze sau care alapteaza conditii de munca fara riscuri pentru sanatatea acesteia sau a fatului.

indemnizatie_mame-21373

In cazul in care angajatorul, din motive justificate, nu poate asigura aceste conditii, salariata are dreptul la concediu de risc maternal.

Cine are dreptul la concediu de risc maternal?

Au dreptul la concediu de risc maternal urmatoarele categorii de salariate:

1. Salariatele gravide inainte de data solicitarii concediului de maternitate

2. Salariatele lauze sau care alapteaza, dupa efectuarea concediului postnatal obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani.

Cum se acorda concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat, atat inainte cat si dupa nastere, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice, de catre medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii.

Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se fac lunar de catre angajator.

Indemnizatia de risc maternal

Salariata aflata in concediu de risc maternal beneficiaza de indemnizatie de risc maternal, in cuantum lunar egal cu 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare solicitarii, pe baza carora s-a achitat contributia de asigurari sociale de stat.

Indemnizatia de risc maternal se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Baza legislativa

OUG 96/2003

Art. 10

(1)in cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la art. 9, salariatele prevazute la art. 2 lit. c)?e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a)inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, salariatele prevazute la art. 2 lit. c);
b)dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevazute la art. 2 lit. d) si e), in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.

(2)Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(3)Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro