Fisiere atasate:

Asiguratii romanii pot beneficia de servicii medicale in toate tarile Uniunii Europene, in baza Directivei Europene 24/2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere. Mai precis, conform acestui document, asiguratii care se deplaseaza intr-un stat UE pentru a primi tratament medical au dreptul de a beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din Romania, fara a depasi contravaloarea in lei a serviciilor achitate de asigurat.

Prevederile esentiale ale Directivei Europene 24/2011 sunt deja aplicate in Romania, conform Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009, act normativ ce stabileste ca rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta persoana asigurata. 

In plus, conform regulamentelor europene de securitate sociala, asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, aflati pe teritoriul unui stat membru EU, SEE si Elvetia beneficiaza, in prezent, de urmatoarele tipuri de asistenta medicala:

 • Asistenta medicala devenita necesara in timpul sederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE, SEE si Elvetia, prin intermediul Cardului European de Sanatate (CES) sau a Certificatului Provizoriu de inlocuire a cardului european (CIP)
 • Asistenta medicala planificata, prin intermediul documentului portabil S2 (fostul formular E112)
 • Asistenta medicala pentru asiguratii care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE, prin intermediul documentului portabil S1 (care inlocuieste formularele E 106, E 109, E 120, E 121).

Ce este formularul S2/E112 si cum il obtii?

Documentul portabil S2 sau fostul formular E112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala-maternitate - este cel in baza caruia asiguratii romani se pot deplasa intr-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat (il puteti consulta in fisier atasat). Tot in baza acestui formular, CNAS deconteaza o cota parte din valoarea procedurii medicale efectuate in alta tara.

Concret, potrivit legislatiei in materie (Norma Metodologica din 2008 privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului nr. 1.408/71 al Consiliului), documentul se emite pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate. Pentru ca aceste persoane sa beneficieze de tratament in strainatate, trebuie indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

 • tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
 • acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Daca aceste doua conditii sunt indeplinite, casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Formularul poate fi emis si pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea de sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru.

In acest caz, eliberarea formularului poate fi refuzata de catre institutia competenta, insa doar daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau acordarea tratamentului medical.

Cum obtii formularul?

In vederea obtinerii formularului, asiguratul va depune o cerere la casa de asigurari in evidenta careia este inregistrat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 • copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de nastere;
 • dosarul medical;
 • confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta si pe baza recomandarii medicului curant care intocmeste raportul medical.

Dosarul medical va contine, pe langa inscrisuri medicale, si un raport medical din care sa rezulte diagnosticul, precum si recomandarea medicala pentru efectuarea tratamentului. Practic, din raportul medical trebuie sa rezulte ca serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, precum si faptul ca acesta nu poate fi efectuat intr-un interval de timp rezonabil in niciuna dintre unitatile sanitare din Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Mai mult, in raportul medical intocmit de medicul curant trebuie precizat in mod explicit si argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat intr-un interval de timp rezonabil in nicio unitate sanitara din Romania.

Raportul medical va fi intocmit de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.

Important! Toate documentele medicale, precum si raportul medical trebuie traduse de catre un traducator autorizat in limba tarii in care se gaseste clinica sau in limba engleza. Totodata, trebuie datate, semnate si stampilate.

Ce se intampla dupa ce depui documentele?

Dupa efectuarea inregistrarii cererii, casa de asigurari verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante si, in situatia in care constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata.

In schimb, daca toate conditiile sunt indeplinite, institutia va elibera documentul in maxim 5 zile lucratoare.

Formularul S2/E112 se elibereaza, de obicei, inainte de plecarea persoanei beneficiare. Totusi, documentul poate fi emis si dupa plecarea persoanei beneficiare daca, din motive de forta majora, nu a putut fi eliberat anticipat. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate intocmeste un referat prin care se argumenteaza si se justifica situatia de forta majora, document ce va sta la baza eliberarii formularului E112.

Contravaloarea serviciilor medicale efectuate in baza formularului E112 se poate deconta numai intre institutii pe baza de facturi.

Statele in care puteti solicita deplasarea in scop medical sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

---

Reglementarile in materie ar putea suferi unele modificari, intrucat, potrivit informatiilor date publicitatii de CNAS, proiectul de lege pentru modificarea Legii 95/2006, necesar pentru transpunerea normelor europene in legislatia autohtona, a fost elaborat si se afla in procedura de adoptare.

De asemenea, potrivit sursei citate, a fost elaborat si un proiect de ordin al Ministerului Sanatatii si al CNAS prin care sunt reglementate:

 • Tipurile de asistenta medicala ce fac obiectul autorizarii prealabile si criteriile care trebuie indeplinite pentru obtinerea autorizarii
 • Metodologia de rambursare a contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul de rambursare
 • Criteriile de eligibilitate pentru rambursare

Pana la adoptarea unor noi dispozitii, se vor aplica in continuare normele din prezent si se continua utilizarea formularului S2/E112

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro