Norme Coca 2023 - 2024

1.1 DEFINIŢIE:

Medicina de familie este specialitatea care asigură asistenţa medicală primară şi continuă şi, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi colectivităţii, având următoarele funcţii:    • De asigurare a accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală • De supraveghere a sănătăţii • De prevenţie primară, secundară, terţiară • De prevenţie specifică • De promovare a sănătăţii • De asigurare a îngrijirilor medicale curente  • De selecţionarea pacienţilor care au nevoie de asistenţă de specialitate • De coordonare a serviciilor medicale în funcţie de nevoile concrete ale bolnavului • De sinteza diagnostică şi terapeutică • De supraveghere medicală continuă a individului, familiei şi a colectivităţii • De recuperare şi reabilitare a bolnavilor • De asigurare a îngrijirilor paliative şi terminale • De cercetare ştiinţifică specifică

1.2  DURATA REZIDENTIATULUI - 3 ani

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.  Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).  1 credit = 25 ore de instruire Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual. La sfârşitul fiecărui modul de pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-+book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.

1.3  OBIECTIVE GENERALE

Absolvenţii rezidenţiatului de medicină generală vor trebui să fie   capabili să îndeplinească următoarele activităţi:

1. Să asigure asistenţa medicală primară, preventivă şi curativă, rezolvând cat mai bine problemele de sănătate cu care sunt confruntaţi.``  2. Să acorde asistenţă medicală preventivă omului sănătos, familiei şi colectivităţii.  3. Să acorde tuturor pacienţilor asistenţă medicală de prim contact, asumându-şi responsabilitatea deciziei iniţiale şi toate problemele medicale pe care le prezintă pacienţii lor şi să apeleze în timp util la ceilalţi medici specialişti.

Curricula de Medicină de familie 2007 3

4. Să acorde asistenţă medicală de urgenţă adecvată tuturor cazurilor în care vor fi solicitaţi ca medici de prim contact.  5. Să asigure asistenţă medicală continuă tuturor pacienţilor lor, luând în considerare dimensiunile bio-medicale, psihologice şi socio-culturale ale fiecărui pacient.  6. Să medieze în mod corect relaţiile pacientului cu sistemul de asistenţă medicală şi să poată lucra şi echipa de asistenţă medicală.  7. Să elaboreze şi să aplice programe de măsuri preventive cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.

1.4  STRUCTURA STAGIILOR

Stagiul Denumirea stagiului durata 1.4.1 Medicină de familie 6 luni 1.4.2 Medicină internă 4 luni 1.4.3 Pediatrie 4 1/2 luni 1.4.4 Chirurgie generală 2 luni 1.4.5 Obstetrică-ginecologie 2 luni 1.4.6 Oncologie medicală 2 luni 1.4.6 Boli infecţioase 1 lună 1.4.7 Psihiatrie 1 lună 1.4.8 Dermato-venerologice 1 lună 1.4.9 Neurologie 1 lună 1.4.10 Diabet 1 lună 1.4.11 Epidemiologie şi management sanitar 1 lună 1.4.12 Bioetică ½ lună 1.4.13 Medicină de familie 9 luni

 

ANUL I ŞI ANUL II

CONŢINUTUL STAGIILOR

1.4.1 STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE 6 luni

1.4.1.1  Tematica introductivă în M.F  (100 ore) 1. Introducere în problematica M.F 2. Condiţiile de lucru ale M.F 3. Descrierea cabinetului 4. Echipa de lucru a M.F 5. Locul M.F în medicina modernă 6. Obiectul şi metodologia M.F 7. Principiile M.F 8. Funcţiile M.F 9. Definiţia şi conţinutul M.F 10. Rolul M.F în sistemul asigurărilor medicale 11. Activitatea preventivă în M.F 12. Activitatea curativă în M.F 13. Asistenţa medicală a familiei 14. Asistenţa medicală a unei colectivităţi 15. Relaţiile M.F cu celelalte specialităţi

Curricula de Medicină de familie 2007 4

1.4.1.2 Baremul activităţilor practice 1. Prezentarea cabinetului şi a echipei de lucru: 1 2. Participarea la consultaţiile curente: 30 3. Participarea la consultaţiile preventive: 20 4. Participarea la vizitele la domiciliu: 10 5. Acordarea primului ajutor medical : 10 6. Completarea unor documente: 10 7. Efectuarea unor sinteze diagnostice şi terapeutice: 10 8. Analiza unor probleme epidemiologice: 5 9.  Monitorizarea unor bolnavi cronici: 20 10. Asistenţa medicală a copilului: 20 11. Asistenţa medicală a bătrânului: 20

1.4.2 STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ 4 luni

1.4.2.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (80 ore).  1. Traheobronşite acute  2 .Bronhopneumonii  3 .Pneumopatiile acute  4 .Astm bronşic  5. Bronhopatii cronice obstructive  6. Bronşiectazii  7. Embolia pulmonară  8. Edem pulmonar  9. Pneumotorax spontan  10. Cancer bronho-pulmonar  11. Pleureziile  12. Insuficienţa respiratorie  13. Tulburări de ritm şi de conducere 14. Cardiopatia ischemică  15. Pericarditele şi miocarditele  16. Afecţiuni valvulare  17. HTA şi criza hipertensivă  18. Insuficienţa cardiacă  19. Arteriopatii acute şi cronice  20 .Insuficienţa venoasă , varice, hemoroizi  21. Lipotimia, sincopa, colapsul, şocul  22. Cefaleea şi migrena  23. Gastritele  24. Ulcerul gastro-duodenal  25. Cancerul gastric  26. Hepatitele acute şi cronice  27. Ciroza hepatică  28. Bolile colecistului  29. Afecţiuni pancreatice  30. Icterul  31. Hemoragiile digestive   32. Constipaţia  33. Colonul iritabil şi colita ulcerativă  34. Cancerul colo-rectal  35. Infecţii urinare şi ale tractului urinar  36. Glomerulonefritele

Curricula de Medicină de familie 2007 5

37. Insuficienţa renală  38. Sindromul nefrotic  39. Lupusul eritematos sistemic  40. Poliartrita reumatoidă  41. Artritele  42. Artrozele  43. Spondilozele şi lombalgiile  44. Guta  45. Piciorul dureros  46. Epicondilita, tenosinovite, bursite  47. Osteoporoza  48. Obezitatea  49. Diabetul zaharat  50. Sindromul hipoanabolic  51. Anemiile  52. Adenopatiile  53. Leucemiile  54. Limfoamele  55. Sindroame hemoragice 56. Intoxicaţii acute cu: alcool etilic, alcool metilic, substanţe organo-fosforice, substanţe organo- clorurate, barbiturice, ciuperci, cianuri, droguri halucinogene  57. Intoxicaţiile cronice profesionale şi neprofesionale 58. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară.

1.4.2.2  Baremul activităţilor practice  1. Examinarea clinică a bolnavului: 300  2. Interpretarea examenului radiologic şi afecţiunile prevăzute şi tematica pe aparate şi sisteme: 30  3. Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii (spirometrie determinarea gazelor sanguine): 30  4. Interpretarea unei EKG: 30  5. Interpretarea principalelor date ecografice şi endoscopice pentru patologia prevăzută şi programa: 30  6. Interpretarea oscilometriei: 10  7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 10  8. Interpretarea rezultatelor de sânge periferic şi măduvă: 10  9. Interpretarea rezultatelor obţinute prin tehnicile de explorare a secreţiei gastrice: 10  10. Sondajul şi spălătura gastrică: 5  11. Examenul de fund de ochi: 10  12. Interpretarea datelor de explorare funcţională renală, hepatică, pancreatică: 30  13. Recoltarea şi interpretarea examenului coprologic: 5   14. Alimentaţia omului sănătos : 50  15. Regimul alimentar al omului bolnav pe principalele grupe de afecţiuni: cardiace,   gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice, renale, boli alergice, metabolice: 50 16. Puncţia pleurală: 5

1.4.3 STAGIUL DE PEDIATRIE: 4 1/2 luni

1.4.3.2 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (80 ore)  1. Creşterea şi dezvoltarea copilului  2. Alimentaţia sugarului şi copilului sănătos  3. Malnutriţia protein-energetică 4. Rahitismul  5. Diabetul copilului

Curricula de Medicină de familie 2007 6

6. Anemiile  7. Sindroame hemoragice  8. Leucemiile acute limfoblastice şi non-limfoblastice  9. Limfoamele maligne hodgkiniene şi non-hodgkiniene  10. Malformaţii congenitale  11. Principii de diagnostic şi tratament ale bolii atopice  12. RAA şi cardiopatia reumatismală  13. Artritele cronice juvenile  14. Sindromul febril prelungit  15. Durerea toracică la copil şi adolescent  16. Infecţiile tractului respirator superior  17. Amigdalitele  18. Sinuzitele  19. Otita medie acută şi cronică.  20. Bronşiolita acută  21. Bronhopneumonia  22. Pneumoniile acute şi cronice  23. Miocarditele  24. Pericarditele  25. Endocarditele infecţioase 26. Tulburări de ritm şi de conducere  27. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară la copil  28. Stomatitele, glositele şi cheilitele  29. Hemoragiile digestive la un nou născut şi copil  30. Diareea cronică şi sindromul de malabsorbţie   31. Parazitozele digestive  32. Hepatitele acute şi cronice  33. Sindromul nefrotic  34. Glomerulonefritele acute  35. Insuficienta renală şi cronică  36. Enurezisul şi encoprezisul 37. Urgenţe pediatrice majore:  ♦ convulsiile ♦ intoxicaţiile acute ♦ înţepături de insecte veninoase ♦ muşcături de animale ♦ insolaţia ♦ şocul ♦ insuficienţa cardio-respiratorie ♦ sindroame de deshidratare acută ♦ comele 38. Probleme medicale ale adolescentului: creşterea şi dezvoltarea pubertară.  Aspecte de patologie specifică a adolescentului.

1.4.3.2. Baremul activităţilor practice  1. Examinarea clinică a copilului: 50  2. Măsurători antroprometrice şi interpretarea lor la copilul de diferite vârste: 50  3. Aprecierea creşterii şi dezvoltării copilului: 50  4. Puncţii şi recoltări venoase la sugar şi copil: 50  5. Instalarea unui cateter venos: 10  6. Cateterism vezical la copilul de ambele sexe şi la diferite vârste: 5  7. Interpretarea examenului de sânge periferic şi LCR: 20  8. Examen otoscopic la sugar şi copilul mare: 10  9. Examenul fundului de ochi: 10

Curricula de Medicină de familie 2007 7

10. Interpretarea EKG-ului la sugar şi copilul mare: 20  11. Interpretarea probelor funcţionale respiratorii: 10  12. Interpretarea probelor hepatice: 30  13. Interpretarea probelor renale: 30  14. Interpretarea probelor de digestie: 30  15. Interpretarea radiografiei toracice: 20  16. Interpretarea radiografiei schelet: 20  17. Interpretarea radiografiei craniene: 10  18. Interpretarea radiografiei gastro-intestinale: 20  19. Interpretarea urografiei: 5  20. Efectuarea bilanţului stării de sănătate a copilului 0-18 ani pe etape: 50  21. Urmărirea epidemiologică şi igienică a colectivităţilor de copii: 30  22. Prescrierea medicamentelor în funcţie de vârsta: 50  23. Stabilirea necesitaţilor nutriţionale la copii între 0-1 an, 1-3 ani, 4-7 ani, 7-14 ani şi adolescenţi:50  24. Alimentaţia nou-născutului, sugarului şi copilului pe etape de vârsta (alimentaţia naturală, preparate dietetice): 50  25. Preluarea copilului la domiciliu: 10

1.4.4 STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ ŞI SPECIALITĂŢI  CHIRURGICALE: ORL, OFTALMOLOGIE, UROLOGIE,   TRAUMATOLOGIE. 2 Luni

1.4.4.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (40 ore)  1. Plăgile   2. Hemoragii posttraumatice   3. Arsurile   4. Degerăturile   5. Electrocutarea   6. Entorse   7. Luxaţii  8. Fracturi   9. Rinita acută   10. Sinuzita acută   11. Laringita acută   12. Angine acute   13. Flegmon amigdalian   14. Epistaxis   15. Otita acută   16. Traumatisme fizice, chimice şi termice ale ochiului   17. Ochiul roşu şi dureros   18. Cataractele   19. Glaucomul   20. Hemoragia digestivă superioară   21. Hemoragia digestivă inferioară   22. Complicaţiile ulcerului gastro-duodenal   23. Litiaza biliară   24. Colecistita acută  25. Pancreatita acută   26. Cancerul de cap de pancreas   27. Abdomenul acut chirurgical   28. Apendicita acută

Curricula de Medicină de familie 2007 8

29. Peritonitele   30. Ocluzia intestinală   31. Icter mecanic   32. Cancer gastric   33. Cancer de colon   34. Cancer de rect   35. Litiaza renală   36. Adenom de prostată   37. Cancer de prostată   38. Retenţia acută de urină   39. Boli inflamatorii ale organelor genitale masculine   40. Tumorile sânului

1.4.4.2 Baremul activităţilor practice  1. Sutura plăgilor: 20  2. Hemostaza provizorie: 20  3. Tamponament nazal anterior şi posterior şi epistaxis: 10  4. Aspiraţia nazală: 10  5. Extragerea corpilor străini din canalul auditiv şi din fosele nazale: 10  6. Inhalaţii: 10  7. Pulverizări: 10  8. Administraţiile de aerosoli: 10  9. Instilaţia şi spălătura auriculară: 10  10. Fundul de ochi: 20  11. Acuitatea vizuală: 30  12. Acuitatea cromatică: 30  13. Spălătura oculară: 20  14. Instilaţia oculară: 20  15. Îndepărtarea corpilor străini oculari: 5  16. Reducerea luxaţiilor: 5  17. Imobilizarea cu pansamente compresive şi gipsate: 10  18. Incizia şi drenajul unor colecţii: 5  19. Denudare venoasă: 10  20. Perfuzii şi transfuzii: 30  21. Paracenteza evacuatoare: 10  22. Puncţie articulară: 5  23. Infiltraţii: scapulohumerală, canal carpian, epicondiliană   lombară, suboccipitală, genunchi, loco dolenţi: 20  24. Traheostomie  25. Spălătura gastrică şi intestinală: 5  26. Puncţie vezicală  27. Sondaj vezical: 5

 

1.4.5 STAGIUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE- 2 Luni

1.4.5.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (40 ore)  1. Noţiuni de planning familial  2. Diagnosticul de sarcină  3. Sarcina normală  4. Sarcina cu risc obstetrical crescut 5. Sarcina patologică  6. Lăuzia

Curricula de Medicină de familie 2007 9

7. Iminenţa de avort  8. Placenta praevia  9. Eclampsia  10. Apoplexia utero-placentară  11. Metroragiile  12. Sarcina extrauterină  13. Vulvovaginita acută  14. Boala inflamatorie pelviană  15. Fibrom uterin  16. Cervicite acute şi cronice  17. Cancer genito-mamar

1.4.5.2  Baremul activităţilor practice  1. Examenul clinic şi genital al femeii gravide: 50  2. Asistarea naşterii normale: 30  3. Naşterea patologică: 5  4. Perineotomie şi perineorafie: 5  5. Colporafie  6. Tamponament şi hemoragiile genitale: 5  7. Recoltarea : 10 8. Indicarea metodelor contraceptive: 20 9. Montarea unui sterilet: 5   1.4.6 STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICALĂ – 2 Luni

A. Tematica cursurilor adaptată obiectivelor şi funcţiilor medicinei de familie (40 ore)

1. Etiologia cancerului (1,3)  - factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali)  - factori de risc comportamentali (fumat, alcool, alimentaţie)  - factori de risc constituţionali (hormonali, genetici, imunologici) 2. Factori de pronostic în cancer (1,3)  - factori legaţi de tumoră  - factori legaţi de gazdă 3. Principii şi metode de diagnostic în cancer (1,3)  - diagnosticul clinic (semne directe şi indirecte)  - diagnosticul biologic  - diagnosticul imagistic (metode neinvazive şi invazive)  - particularităţile diagnosticului în cancer. Dificultăţi şi erori. 4. Rolul chirurgiei în oncologie (1,3)  - rolul chirurgiei în profilaxia cancerului  - rolul chirurgie în diagnosticul cancerului  - rolul chirurgiei în tratamentul cancerului  - principiile tratamentului chirurgical 5. Principiile radioterapiei în oncologie (3)  - definiţia şi scopurile radioterapiei în oncologie  - tipuri şi surse de radiaţii utilizate  - mărimi şi unităţi de măsură în radioterapie  - bazele fizice şi biologice ale radioterapiei  - tipuri de iradiere  - incidentele şi complicaţiile radioterapiei 6. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului (1,2,3)  - date generale

Curricula de Medicină de familie 2007 10

- cinetica celulare  - mecanismul de acţiune al citostaticelor  - rezistenţa la citostatice  - căi de administrare a citostaticelor  - indicaţiile şi contraindicaţiile chimioterapiei  - incidentele şi complicaţiile chimioterapiei  - tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor  - clasificarea citostaticelor  - evalurarea răspunsului la chimioterapie  - principii generale privind cercetarea şi caracterizarea de noi medicamente antineoplazice 7. Principiile tratamentului hormonal în oncologie (1,3)  - principalele efecte ale hormonilor în cancer  - principalele obiective ale tratamentului hormonal  - clasificarea hormonilor. Principalii agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia cancerului. 8. Urmărirea bolnavului (1.3) 9. Infecţiile în cancer (1,4) 10. Complicaţiile cancerului (1) 11. Urgenţele în oncologie (1,3) 12. Durerea în cancer (1,3)  - anatomia şi fiziologia durerii  - sindroame dureroase în cancer  - tratamentul durerii în cancer 13. Tratamentele paleative în cancer (1,3) 14. Aspecte de psiho-oncologie (1,3) 15. Alimentaţia în oncologie (1,3) 16. Principii de screening. Prevenirea şi depistarea precoce a cancerului şi educarea sanitară a populaţiei (1,3)

17. Leziunile precursoare ale malignităţii. Definiţie, clasificare, diagnostic, tratament (1,3) 18. Cancerul pielii (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2) 19. Melanomul malign (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2) 20. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.II) 21. Cancer ale sferei capului şi gâtului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)

22. Cancerul esofagului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 23. Cancerul stomacului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie ) (1,2,4) 24. Cancerul colonului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5) 25. Cancerul rectului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5)

Curricula de Medicină de familie 2007 11

26. Cancerul glandei mamare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.I) 27. Cancerul colului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. II) 28. Cancerul corpului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 29. Cancerul ovarului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 30. Cancerul prostratei (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 31. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile de celule germinale (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)

B. Baremul activităţilor practice  1. Examen chimic general şi loco-regional al bolnavului oncologic 2. Examen al ariilor ganglionare superficiale 3. Examen general al tegumentelor şi mucoaselor 4. Examen al cavităţii bucale 5. Examen al sânului 6. Examen ginecologic şi examen citologic cervico-vaginal 7. Tuşeu rectal şi examen al prostatei 8. Interpretarea explorărilor biologice şi imagistice

1.4.7 STAGIUL DE BOLI INFECŢIOASE – 1 Lună 1.4.7.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)  1. Rujeola  2. Rubeola  3. Varicela  4. Gripa  5. Parotidita 6. Infecţii cu protozoare şi metazoare  7. Boala diareică acută  8. Mononucleoza infecţioasă  9. Zona zoster  10. Scarlatina  11. Hepatitele virale acute  12. Febra tifoidă  13. Salmonelozele  14. Toxiinfecţiile alimentare  15. Tetanos  16. Meningite  17. Encefalite  18. Holera  19. Enterocolite  20. SIDA şi infecţia HIV la adult şi copil  21. Antibiotice

Curricula de Medicină de familie 2007 12

1.4.7.2 Baremul activităţilor practice  1 .Interpretarea rezultatelor obţinute la hemocultură: 10  2. Interpretarea rezultatelor examenului coprologic: 10  3. Interpretarea analizelor markerilor virali hepatici: 10  4. Ancheta epidemiologică, recoltarea produselor biologice şi transportul lor: 20

1.4.8 STAGIUL DE PSIHIATRIE 1 Lună

1.4.8.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)  1. Normalitate, anormalitate şi boala psihică  2. Tulburări psihopatologice corelate bolilor somatice  3. Reacţii psihopatologice  4. Neurastenia şi tulburările de somatizare  5. Tulburări psihopatologice ale alimentaţiei, somnului şi sexualităţii  6. Psihozele endogene  7. Tulburări determinate de consumul de alcool, droguri şi tutun  8. Delirium tremens  9. Demente  10. Anxietatea şi atacurile de panică  11. Depresia  12. Personalităţi particulare şi patologice

1.4.8.2 Baremul activităţilor practice  1. Examinarea pacientului şi perspectiva psihopatologică(observarea expresivităţii  şi comportamentului, dialogul): 30  2. Interviuri şi chestionare semistructurate şi structurate ale psihopatologiei   generale: 20   3. Anamneza biografica. Foaia de observaţie standardizată şi psihiatrie: 20  4. Scale de evaluare cantitativă a anxietăţii şi depresiei: 10  5. Scale de evaluare comportamentală a deficitelor şi disabilităţilor   comportamentele şi psihice. Problema evaluării handicapului psihic din   perspectiva exercitării rolurilor sociale: 10  6. Evaluarea reţelei de suport social şi rolul ei şi evoluţia tulburărilor psihice: 10  7. Evaluarea interacţiunilor intrafamiliale şi relaţia cu familia ce are în componenţă un bolnav psihic: 10  8. Evaluarea riscului suicidar: 5  9. Modalităţi de intervenţie şi situaţii de criză psihologică: 10  10. Tehnici de psihoterapie: 10

1.4.9 STAGIUL DERMATO-VENEROLOGIE -1 Lună

1.4.9.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)  1. Dermatozele  2. Dermatita de contact  3. Eczeme  4. Infecţii streptococice ale pielii  5. Infecţii stafilococice ale pielii  6. Urticaria şi angioedemul  7. Eczema sugarului şi a copilului mic

Curricula de Medicină de familie 2007 13

8. Boli de colagen  9. Boli buloase  10. Bolile arterelor şi venelor  11. Afecţiuni ale unghiilor, părului, glandelor sebacee şi sudoripare  12. Afecţiuni ale mucoasei bucale şi genitale  13. Boli cu transmitere sexuală 14. Psoriazis  15. Pemfigus  16. Lichenul plan şi erupţii lichenoide  17. Tumori cutanate benigne şi maligne  18. Scabia  19. Pediculoza

1.4.9.2 Baremul activităţilor practice  1 .Semne importante pentru diagnosticul clinic: 10  2. Interpretarea examenului micologic: 10  3. Interpretarea examenului bacteriologic: 10  4. Interpretarea examenului serologic şi ultramicroscopic: 5  5. Drenaj de colecţii şi evacuarea de hematoame: 5  6. Electrocauterizări: 5  7. Prescrierea şi utilizarea preparatelor dermatologice pentru afecţiunile menţionate: 10  8. Biopsia cutanată: 5

1.4.10 STAGIUL DE NEUROLOGIE - 1 Lună

1.4.10.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)  1. Cefaleea şi migrena  2. Vertijul  3 Tremurăturile  4. Boala Parkinson  5 . Epilepsia  6. Scleroza multiplă  7. Polinevritele  8. Accidentele vasculare cerebrale  9. Comele

1.4.10.2 Baremul activităţilor practice  1. Examinarea bolnavului neurologic: 20  2. Puncţia lombară: 5  3. Interpretarea examenului LCR: 5

1.4.11 STAGIUL DE DIABET ŞI BOLI DE NUTRIŢIE – 1 Lună

1.4.11.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)   1.DZ. Diagnostic, clasificare, patogenie  2.DZ aspecte clinice, factori de risc, investigaţii paraclinice  3.-4. DZ tratament-principii, tipuri de insulină, tipuri de ADO ( 2 cursuri )  5. DZ complicaţii, evoluţie, prognostic  6.DZ rezistenţa la insulină  7.DZ dispensarizare, ghiduri de practică

Curricula de Medicină de familie 2007 14

1.4.11.2 Baremul activităţilor practice  -prezentarea ghidurilor de practică pentru medicii de familie  - prezentarea DZ tip II , metode de dispensarizare prin medicul de familie - examinarea clinică iniţială a pacientului cu DZ - investigaţii paraclinice la prima vizită la medicul de familie - realizarea monitorizării prin hemoglobina glicozilată, microalbubinurie - efectuarea fundului de ochi - examinarea piciorului diabetic - principii de întocmire a dietei pentru DZ Tip II - realizarea unor diete cu 160g, 180g, 200g carbohidraţi - scheme terapeutice - prevenirea complicaţiilor

1.4.12 STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIE ŞI MANAGEMENT SANITAR -1 Lună

1.4.12.1.a Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (10 ore) 1.-Epidemiologia definiţie, domenii de activitate, epidemiologia bolilor transmisibile şi epidemiologia bolilor netransmisibile 2.-Epidemiologia de teren 3.-Prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale 4. - Sănătate publică, educaţia pentru sănătate 5. - Servicii de igiena alimentaţiei 6. - Servicii de igiena mediului, igiena şcolară, colectivităţilor 7. - Elemente de biostatistică, indicatori statistici

1.4.12.1.b Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii   de familie (10 ore)  1. Sistemele de sănătate  2. Locul medicinii de familie şi sistemele de sănătate  3. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate   4. Relaţiile medicinii de familiei cu asigurările sociale de sănătate  5. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivităţi   6. Managementul cabinetului de medicina de familie

1.4.12.2.a Baremul activităţilor practice de epidemiologie epidemiologia bolilor netransmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice

1. evaluarea riscului de îmbolnăvire 2. epidemiologia bolilor transmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 3. prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale 4. noţiuni despre dezinfecţii, sterilizare, decontaminare, curăţare 5. produse biocide noi 6. aprecierea stării de sănătate a unei colectivităţi 7. elaborarea de programe profilactice privind condiţiile de igienă din colectivităţi 8. proiectarea şi realizarea programelor de vaccinări 9. supravegherea şi controlul sterilizării şi unităţilor sanitare 10. recoltarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern( apă, aer, sol ) 11. interpretarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern 12. recoltarea de probe pentru analiza alimentelor 13. aprecierea dezvoltării fizice a şcolarilor 14. aprecierea dezvoltării psihice a şcolarilor 15. evaluarea regimului de activitate al şcolarilor 16. realizarea unui program de acţiuni privind educaţia pentru sănătate (individual, familial,

Curricula de Medicină de familie 2007 15

pe grupe , colectivităţi)

1.4.12.2.b Baremul activităţilor practice de management sanitar  1. Discutarea legii asigurărilor sociale de sănătate: 5  2. Calcularea indicatorilor de sănătate ai unei colectivităţi: 5  3. Managementul unui cabinet de medicină de familie: 5  4. Gestiunea unui cabinet de medicină de familie: 5

1.4.13 MODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâni

 

TEMATICĂ CURS (20 ore)

I. Introducere în Bioetică - 2 ore 1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu  2. Contextul apariţiei bioeticii 3. Definirea bioeticii 4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 5. Teorii şi metode în bioetică

II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore 1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă 2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii 3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)

III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore 1. Valori ale relaţiei medic-pacient 2. Paternalism versus autonomie 3. Modele ale relaţiei medic-pacient 4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate

IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore 1. Consimţământul informat 2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient 3. Relaţia medic-pacient minor 4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacient

V. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore 1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare 2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice 3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală

VI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore 1. Libertatea procreaţiei 2. Dileme etice în avort 3. Etica reproducerii umane asistate medical 4. Probleme etice în clonarea reproductivă

VII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore 1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină 2. Probleme etice în stările terminale 3. Tratamente inutile în practica medicală 4. Eutanasia şi suicidul asistat 5. Îngrijirile paliative

Curricula de Medicină de familie 2007 16

VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore 1. Donarea de organe de la cadavru 2. Donarea de organe de la persoana vie 3. Etica alocării de resurse în transplant

IX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore 1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii 2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman 3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală 4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 5. Terapia genică 6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice

X. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore 1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani 2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani 3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani 4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale 5. Comitetele de etică a cercetării 6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

A.8.2 TEMATICA SEMINARIILOR

I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 ore

II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore 1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale 2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate 3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent

III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă 2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă 3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri 2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă 3. Rolul comitetelor de etică din spitale V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore 1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis 2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis 3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale

VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

Curricula de Medicină de familie 2007 17

VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 ore IX.  Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore

1.4.14 STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE - 9 Luni (180 ore)

INTRODUCERE : în anul III rezidenţii urmează o pregătire specifică medicinii de familie.  Aceasta pregătire constă din:  ♦ Activitate practică curentă la dispensarele de medicină generală sub îndrumarea medicilor primari sau instructori de medicină generală ♦ Seminarii ţinute de medicii instructori de medicină generală  ♦ Cursuri pe probleme specifice de medicină de familie privind bazele  Medicinii de familie , ţinute de cadre didactice de medicină de  familie sau instructori acreditaţi şi acest sens de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar ♦ Elaborarea şi susţinerea de referate pe probleme specifice sub îndrumarea medicilor primari sau instructori de medicină de familie ♦ În general rezidenţii vor efectua stagiu practic de 4 zile pe săptămână ( o zi pe săptămână vor efectua pregătirea sub formă de curs şi seminarii, 4 ore curs şi 3 ore seminarii. ♦ Seminariile se vor ţine din tematica cursurilor sau din alte teme specifice care nu au putut fi cuprinse în tematica cursurilor de medicină de familie ♦ Medicii instructori acreditaţi vor efectua evaluarea periodică şi finală privind modul în care au fost realizate obiectivele propuse.

1.4.14.1 Tematica cursurilor de medicină de familie 1. Particularităţile M.F 2. Caracterul interdisciplinar al M.F 3. Pacientul sănătos şi pacientul bolnav 4. Relaţia dintre normal şi patologic 5. Despre conceptul de sănătate  6. Problemele medicale ale omului sănătos 7. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane 8. Nevoile medicale ale fiecărei etape 9. Activitatea preventivă în M.F 10. Importanta prevenţiei primare 11. Promovarea sănătăţii în M.F 12. Despre conceptul de boală 13. Despre conceptul de bolnav 14. Trecerea de la sănătate la boală 15. Patogenia psihosomatică 16. Rolul stresului şi patologia umană 17. Importanţa particularităţilor individuale 18. Particularităţile consultaţiilor în M.F 19. Sursele de informaţie şi M.F 20. Importanţa comunicării în M.F 21. Particularităţile diagnosticului în M.F 22. Strategia investigaţiilor paraclinice 23. Particularităţile tratamentului în M.F 24. Supravegherea tratamentului în M.F

Curricula de Medicină de familie 2007 18

25. Psihoterapia şi M.F 26. Terapiile alternative 27. Asistenţa medicală la domiciliu 28. Îngrijirile paleative 29. Rolul familiei şi viaţa individului 30. Structura şi funcţiile familiei 31. Ciclurile familiei 32. Problemele medicale ale familiei 33. Asistenţa medicală a unei colectivităţi 34. Asistenţă de M.F şi mediul rural 35. Bolile sociale 36. Atitudinea M.F în faţa unui bolnav cu o simptomatologie comună 37. Atitudinea M.F în faţa unei adenopatii 38. Atitudinea M.F în faţa unei astenii 39. Atitudinea M.F în faţa unei anxietăţi 40. Atitudinea M.F în faţa unei cianoze 41. Atitudinea M.F în faţa unei convulsii 42. Atitudinea M.F în faţa unei depresii 43. Atitudinea M.F în faţa unei cefalei 44. Atitudinea M.F în faţa unei diarei 45. Atitudinea M.F în fata dispneei 46. Atitudinea M.F în faţa unei dureri precordiale  47. Atitudinea M.F în faţa unei dureri lombare 48. Atitudinea M.F în faţa unei febre 49. Atitudinea M.F în faţa unei hemoragii digestive

50. Atitudinea M.F în faţa unei hemoragii genitale 51. Atitudinea M.F în faţa unei hematurii 52. Atitudinea M.F în faţa unei insomnii 53. Atitudinea M.F în faţa unui icter 54. Atitudinea M.F în faţa unei palpitaţii 55. Atitudinea M.F în faţa unui tremor 56. Atitudinea M.F în faţa unei stări confuzionale  57. Diagnosticul diferenţial în M.F 58. Dificultăţile de diagnostic în M.F 59. Sinteza diagnostică şi M.F 60. Îngrijirea bolnavului cu infecţii ale căilor respiratorii superioare 61. Îngrijirea bolnavului cu astm bronşic 62. Îngrijirea bolnavului cu BPOC 63. Îngrijirea bolnavului cu HTA 64. Îngrijirea bolnavului cu boală coronariană 65. Îngrijirea bolnavului cu insuficienţă cardiacă 66. Îngrijirea bolnavului cu ulcer gastric şi duodenal 67. Îngrijirea bolnavului cu boală de reflux esofagian 68. Îngrijirea bolnavului cu hepatita cronică 69. Îngrijirea bolnavului cu intestin iritabil 70. Îngrijirea bolnavului cu anemie feriprivă 71. Îngrijirea bolnavului cu diabet zaharat 72. Îngrijirea bolnavului cu dislipidemie 73. Îngrijirea bolnavului cu obezitate 74. Îngrijirea bolnavului cu infecţie urinară 75. Îngrijirea bolnavului cu insuficienţă renală 76. Îngrijirea bolnavului cu accident vascular cerebral  77. Îngrijirea bolnavului cu artroze 78. Îngrijirea bolnavului cu artrită reumatoidă

Curricula de Medicină de familie 2007 19

79. Îngrijirea bolnavului cu dureri lombare 80. Îngrijirea bolnavului cu spondilita anchilozantă 81. Îngrijirea bolnavului cu psihoza de involuţie 82. Îngrijirea bolnavului cu boala Parkinson 83. Managementul cabinetului de M.F 84. Drepturile pacientului 85. Obligaţiile M.F 86. Probleme de etică şi deontologie 87. Răspunderea M.F 88. Informatizarea activităţii de M.F 89. Posibilităţile şi limitele M.F

1.4.14.2 Tematica seminarilor

În tematica seminariilor vor putea fi incluse următoarele grupe de probleme. a. Istoria naturală a bolilor (efectuare şi interpretare de cazuri) b. Evaluarea riscului primar pentru diferite afecţiuni (analize de cazuri şi elaborare de modele de investigaţie) c. Evaluarea riscului secundar pentru complicaţii şi agravări ale unor afecţiuni (analize de cazuri şi elaborare de modele de investigaţie) d. Evaluarea riscului pentru femeia gravidă şi noul născut (elaborare de riscograme) e. Îngrijirea sugarului la domiciliu f. Sindroame mai frecvente în MF g. Abordarea consultaţiei primare de M.F (elaborare de modele pentru diverse situaţii - pacienţi cu acuze simptomatice minore, cu semne clinice izolate sau grupate, etc.) h. Strategia de investigaţii paraclinice (analize de cazuri) i. Elaborarea diagnosticului în condiţiile asistenţei primare de M.F(analiză de cazuri, rezolvări de probleme) j. Sinteza diagnostică şi terapeutică în M.F k. Programul terapeutic în practica de M.F (analiză de caz, rezolvări de probleme) l. Supravegherea tratamentului în MF m. Programul profilactic şi practica de M.F (analiză de caz, rezolvări de probleme) n. Managementul cabinetului de M.F (elaborarea de Programe manageriale pe teme date) o. Cercetarea ştiinţifică şi M.F (elaborarea de planuri de studii în cercetări pe teme date) p. Comunicarea în M.F

1.4.14.3 Baremul activităţilor practice şi dispensar A. Activitatea în cabinetul de medicină de familie va cuprinde:  • Participarea la consultaţiile efectuate de medicul primar sau instructor MF şi discuţia cazurilor: 300 • Efectuarea personală de investigaţii paraclinice accesibile: 100 • Participarea la consultaţiile efectuate de medicul instructor la domiciliul pacienţilor: 100 • Analiza unor cazuri interdisciplinare: 50 • Efectuarea unor sinteze diagnostice şi terapeutice: 50 • Analiza unor familii cu probleme medicale: 30 • Efectuarea monitorizării clinice a unor bolnavi cronici la domiciliu: 50 • Participarea la acordarea ajutorului de urgenţă şi toate condiţiile de necesitate: 50 • Participarea la elaborarea tuturor tipurilor de documente medicale: 50 • Participarea la activităţile de asistenţă comunitară în care este implicată unitatea sanitară respectivă: 50 • Participarea la activităţile manageriale ale unitarii: 30 • Efectuarea nemijlocită de acţiuni de educaţie pentru sănătate: 30 • Adunarea de date pentru efectuarea unui studiu pe o tema dată sau aleasă: 10

Curricula de Medicină de familie 2007 20

• Elaborarea de planuri terapeutice şi discutarea lor: 100 • Elaborarea de planuri profilactice şi discutarea lor: 50 • Efectuarea personală/participarea la efectuarea actelor terapeutice care se execută în unitatea respectivă: 50 • Efectuarea de rapoarte medicale (analiza stării de sănătate, a morbidităţii etc.): 30

B. În decursul activităţii efectuate în dispensar medicul primar sau instructor îl va îndruma pe rezident sa rezolve corect probleme caracteristice în toate domeniile de asistentă de MF adică:  • Asistenţa medicală a omului sănătos de diferite vârste. • Asistenţa pacientului cu acuze simptomatice, semne izolate sau grupate  • Asistenţa de urgenţă • Asistenţa gravidei şi a noului născut • Asistenţa copilului şi adolescentului • Asistenţa bolnavilor cronici • Asistenţa bătrânilor • Asistenţa comunitară • Management sanitar(la nivelul asistenţei primare) • Educaţia pentru sănătate • Asistenţa şi îngrijirea bolnavilor la domiciliu, etc. • Asistenţa familiei

Propuneri privind durata de pregătire a MF în clinici universitare (MI) şi în alte unităţi medicale MII)

Stagiul Durata MI MII Medicina familiei 6 luni 6 - Medicină internă 4 luni 2 2 Pediatrie 4 1/2 luni 21/2 2 Chirurgie 2 luni 1 1 Obstetrică-ginecologie 2 luni 1 1 Oncologie medicală 2 luni 1 1 Infecţioase 1 lună - 1 Psihiatrie 1 lună - 1 Dermatologie 1 lună - 1 Neurologie 1 lună - 1 Diabet 1 lună - 1 Management sanitar 1 lună 1 - Medicina familiei 9 luni 6 3

Curricula de Medicină de familie 2007 21

MEDICINĂ DE FAMILIE

3 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

Stagiul Denumirea stagiului durata 1.4.1 Medicină de familie 6  luni 1.4.2 Medicină internă 4  luni 1.4.3 Pediatrie 4 1/2  luni 1.4.4 Chirurgie generală 2  luni 1.4.5 Obstetrică-ginecologie 2  luni 1.4.6 Oncologie medicală 2  luni 1.4.7 Boli infecţioase 1  lună 1.4.8 Psihiatrie 1  lună 1.4.9 Dermato-venerologice 1  lună 1.4.10 Neurologie 1  lună 1.4.11 Diabet 1  lună 1.4.12 Epidemiologie şi management sanitar 1 lună 1.4.13 Bioetică ½ lună 1.4.14 Medicină de familie 9 luni

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro