Norme Coca 2023 - 2024

Cel mai probabil din luna iulie, părinţii vor putea primi o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea/evaluarea sănătăţii copilului. Legea care acordă părinţilor acest drept a fost publicată pe 3 iulie 2014 în Monitorul Oficial, dar abia zilele trecute autorităţile au finalizat şi pus în dezbatere publică actul normativ cu normele de aplicare a legii. Iată, punct cu punct, cum procedezi ca să beneficiezi de acest drept.

Pe 3 iulie 2014, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Legea nu a putut fi aplicată pentru că nu a avut norme de aplicare.

Abia recent, la 10 luni de la publicarea Legii, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii au finalizat şi publicat legislaţia secundară de aplicare a Legii nr. 91/2014, care va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Normele stabilesc paşii pe care părinţii îi vor parcurge ca să primească, anual, o zi sau două zile libere pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Concret, Legea nr. 91/2014 acordă părinţilor cu unul sau doi copii o zi lucrătoare liberă pe an.
Familiile sau persoanele cu trei sau mai mulţi copii primesc două zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copiilor lor. Legea dă mână liberă angajatorului să decidă dacă acordă aceste zile consecutiv sau separat.
Angajatorii sunt obligaţi prin lege să acorde ziua/zilele libere pentru îngrjirea copilului părinţilor sau reprezentanţilor legali care o/le solicită, dar nu sunt obligaţi să o/le şi plătească.

Pas cu pas, cum procedezi dacă vrei să beneficiezi de ziua liberă de la muncă pentru îngrijirea sănătăţii copilului

Părintele sau reprezentantul legal al copilului va depune la angajator o cerere în acest sens, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic, potrivit articolului 2, alineatul 1 din proiectul de norme.
Modelul de cerere reglementat prin legislaţia secundară poate fi consultat la finalul articolului.
Această cerere va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita, precum şi de o copie a documentului din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, dacă e cazul.

Părintele va merge cu rezultatele controlului medical al copilului la medicul său de familie care-i va elibera gratuit o adeverinţă menită să ateste efectuarea controlului medical.
Părintele va depune la angajator această adeverinţă, în termen de cinci zile lucrătoare de la data eliberării ei. Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a acestui document medical.

Medicul de familie este obligat prin normele de aplicare a legii să elibereze copilului o scutire medicală, în cazul în care controlul medical a avut loc în timpul anului şcolar, se arată la alineatul 3 al articolului 4 din norme.

Dacă niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul calendaristic următor.

Proiectul de HG care conţine normele de aplicare a Legii nr. 91/2014 e în dezbatere publică până pe 18 iunie.

Cerere

Subsemnatul/Subsemnata……………………………, angajat/ă în cadrul………………………………., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor………………………, născut/născuți la ………………….……………….........,
....................................., ..............................................................,
vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere / 2 zile libere, în data de
…………………., în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind
.............................., acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului.
Ataşez prezentei declaraţia pe proprie răspunderea cu privire la faptul că tatăl/mama
copilului, …………….. (se completează cu numele şi prenumele părintelui) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an.

Semnătura               Data

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro