Norme Coca 2023 - 2024
Curtea de Conturi a constatat că 14 Case judeţene de sănătate au efectuat plăţi nelegale către cabinetele medicilor de familie care au organizat centre de permanenţă (gărzi) în 2011Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va trebui să stabilească şi întinderea prejudiciului rezultat din plăţile nelegale, efectuate în perioada 2009-2011, pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de cabinetele medicilor de familie 

În urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pe anul 2013, Curtea de Conturi a descoperit grave nere­guli privind colectarea fondurilor, efectuarea unor plăţi nelegale către cabinetele unor medici de familie, decontarea unor cheltuieli către cabinete private pentru efectuarea dializei pentru persoane decedate şi multe altele.  ”Drepturile totale de creanţă ale FNUASS, în anul 2013, au fost de 30.282.000.000 lei, din care 23.090.000.000 lei s-au încasat până la finele anului, iar 78 mi­li­oane s-au încasat pe alte căi, astfel că la data de 31.12.2013 au rămas de încasat venituri în sumă de 7.114.000.000 lei. Gradul de colectare faţă de drepturile constatate a fost de 65,8% pentru veni­turile din contribuţiile angajatorilor şi de 71,5% pentru veniturile din contribuţiile angajaţilor. Angajamentele legale evidenţiate la sfârşitul anului 2013 au fost de 27.002 milioane lei, cu 3.867 milioane lei mai mari decât creditele bugetare definitive (23.135 milioane lei), ceea ce a condus la raportarea unor angajamente legale rămase de plătit în sumă de 3.912 milioane lei”, se arată în ultimul raport al Curţii de Conturi.

Decontarea unor servicii de dializă pentru persoane decedate 

Alte nereguli privesc Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care, potrivit Curţii de Conturi, „nu a exercitat controlul modului în care CAS judeţene au ţinut evidenţa tehnico-operativă şi extracontabilă a serviciilor me­di­cale prestate de unităţile sanitare publice cu paturi cu care aveau încheiate contracte, validate de Şcoala Naţională de Sănătate Pu­blică Management Public în Domeniul Sănătăţii (SNSPDS), peste valoarea de contract, în sumă estimată la 920.163.000 lei”.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, Curtea a constatat abateri, dintre care unele au condus la efectuarea de plăţi nelegale şi la producerea unor prejudicii, iar altele au impact asupra patrimoniului administrat de CNAS.

Astfel, Curtea precizează că nu a fost monitorizat modul în care Casele de asigurări de sănătate judeţene au stabilit, evidenţiat şi recuperat prejudiciile ca urmare a plăţilor efectuate de acestea peste nivelul aprobat, pentru finanţarea cheltuielilor administrative efectuate de cabinetele medicilor de familie, în care au fost organizate centre de permanenţă (gărzi).

„În acest sens s-a constatat că nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost raportate prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2013 debite în sumă estimată de 4.333.000 lei, reprezentând plăţi nelegale efectuate peste nivelul aprobat prin Ordinul comun OMS/MIRA nr. 1024/496/2008”, se arată în raport.


Stiri similare:

Uite cum sfideaza Ministrul Banicioiu Curtea de Conturi a Romaniei

MEDICI DE FAMILIE DEOSEBIT DE REVOLTATI pentru ca au fost somati sa restituie bani la CAS


 

Potrivit acestuia, în perioada 01.01-31.05.2011, la nivelul a 14 Case judeţene, care au organizat centre de permanenţă (gărzi) în această perioadă, s-a calculat un prejudiciu estimat la suma de 1.146 mii lei, reprezentând plăţi nelegale efectuate către cabinetele medicilor de familie.

„Au fost validate şi decontate nelegal, în anul 2013, de către CNAS, unele servicii medicale raportate de furnizorii privaţi de servicii de dializă, pe numele unor persoane decedate, în sumă estimată de 11 mii lei. Nu a fost mo­nitorizat şi nu s-a efectuat, de către CNAS, controlul asupra modului de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor cu bunuri şi servicii în cadrul contractelor încheiate de Casele de Asigurări de Sănătate cu furnizorii de servicii medicale şi produse farmaceutice, în sumă de 1.282.000 lei”, se arată în documentul citat.

CNAS va trebui să monitorizeze prejudiciile rezultate din decontarea medicamentelor

Ca atare, Curtea de Conturi a cerut CNAS să monitorizeze şi să controleze modul în care Casele judeţene organizează şi conduc evidenţa tehnico-operativă şi extracontabilă a serviciilor medicale prestate de unităţile sanitare pu­blice cu paturi. „Din totalul plăţilor, suma de 21.871.000.000 lei reprezintă plăţile pentru sănătate, diferenţa de 1.219.000.000 lei fiind utilizată pentru asigurări şi asistenţă socială”, se arată în raport la capitolul măsuri dispuse CNAS.

Casa Naţională va trebui şi să stabilească întinderea prejudiciului rezultat din plăţile nelegale, efectuate în perioada 2009-2011, pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de cabinetele medicilor de familie, dar şi să extindă verificările asupra întregii categorii de operaţiuni economice privind va­lidarea şi decontarea serviciilor de dializă şi stabilirea întinderii pre­judiciului creat ca urmare a validării şi decontării medicamentelor, serviciilor medicale, drepturilor salariale, sporurilor etc. şi calcularea şi înregistrarea accesoriilor aferente debitelor din decontarea nelegală a acestora”.

Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) pe anul 2013 s-a desfăşurat şi la 23 Case de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi la 22 Case de asigurări de sănătate judeţene (Botoşani, Caraş-Severin, Co­vasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti).
Contul de execuţie a bugetului Fondului unic de asigurări sociale de sănătate a fost întocmit în structura bugetului aprobat prin Legea nr. 5/2013, rectificat prin OG nr. 17/2013 şi OUG nr. 99/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi modificat conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro