CMR
Decizie nr. 8 din 03/10/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 30/10/2013
Intrare in vigoare: 30/10/2013

Decizia nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

În temeiul art. 406 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:
   Art. 1. - Avizul pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie în alte localităţi decât în localitatea unde funcţionează sediul principal se emite de către colegiile teritoriale, dacă solicitantul face dovada că poate asigura, personal sau prin angajaţii proprii, un program de minimum 35 de ore pe săptămână la punctul de lucru şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
   a) în localitatea unde se doreşte înfiinţarea punctului secundar de lucru nu mai funcţionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie;
   b) numărul populaţiei pe fiecare cabinet medical în specialitatea medicină de familie existent în localitatea respectivă este mai mare de 2.500 de locuitori cu domiciliul stabil în localitatea respectivă, dacă mai există un alt cabinet medical.
   Art. 2. - Dovada posibilităţii asigurării unui program de cel puţin 35 de ore pe săptămână se face, după caz, cu copia contractului de muncă al angajatului, respectiv angajaţilor care nu se află în raporturi contractuale cu casa judeţeană de asigurări de sănătate sau se asigură personal, cu angajamentul medicului titular că va asigura 35 de ore pe săptămână.
   Art. 3. - În situaţia în care distanţa dintre sediul principal şi punctul secundar de lucru este mai mare de 15 km, serviciile se vor asigura cu medic angajat.
   Art. 4. - La data intrării in vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 17/2010 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2011.
   Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro