Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

La nivelul fiecărei unități sanitare cu paturi va fi alcătuit un consiliu etic, ca for de autoritate morală constituit în vederea garantării punerii în valoare a principiilor deontologice şi morale de funcţionare a sistemului de sănătate. Iar instrumentul care va sta la baza activității acestuia va fi părerea pacienților, exprimată prin chestionare ce vor fi administrate fiecărui bolnav în parte. Existența consiliului etic nu este o noutate, dar noul act normativ ar urma să traseze în detaliu atribuțiile și competențele acestuia.

Consiliile etice formate la nivelul spitalelor vor avea șapte membrii, potrivit proiectului de ordin lansat în dezbatere, selectați pe baza unor criterii ce țin de reputație morală și integritatea comportamentului. Din for nu vor putea face, conform propunerii postate pe site-ul MS, managerul, director medical și nici directorul de îngrijiri medicale sau asistentul șef, iar consiliul etic va funcționa independent de ierarhia medicală și de îngrijiri a spitalului. “Este interzisă orice tentativă de influențare a deciziilor membrilor consiliului etic, orice încercare este raportată comisiei de disciplină”, precizează proiectul de ordin, care punctează și atribuțiile viitorului for.

Astfel, atribuțiile Consiliului vor ține de verificarea modului de soluționare a sesizărilor adresate conducerii unității sanitare, elaborarea avizelor de etică referitoare la incidentele de etică în cazul în care constată că sesizările nu au fost soluționate conform prevederilor legale, redactarea Anuarul etic, care va cuprinde esența situațiilor relevante analizate în cursul anului precedent, analiza vulnerabilităților etice, lansarea de propuneri pentru adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare, respectiv pentru diminuarea riscului de producere a incidentelor etice, analizarea și avizarea regulamentului de ordine interioară, aprobarea conținutului răspunsurilor pentru petenți, analizarea din punct de vedere etic a situațiilor de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. Tot în atenția acestui for vor intra cazurile care ridică suspiciuni privind încălcarea normelor de etică și deontologie profesională, situațiile în care există dubii privind respectarea drepturilor pacienților, dar și reclamații privind abuzurile săvârșite de pacienți sau superiori ierarhici asupra personalului medical și, nu în ultimul rând, sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar și actele de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase către organele abilitate privitoare la plăți informale. Mai pe scurt, comportamentul cadrelor medicale față de pacient, acuzațiile privind pretinderea de mită, dar și abuzurile pacienților ori ale șefilor față de angajații spitalului vor putea fi supuse, de asemenea, analizei consiliului de etică.

Iar pentru exercitarea majorității acestor atribuții, instrumentul de lucru pe care se va baza activitatea forului vor fi chestionarele pe care pacienții urmează să le completeze, în momentul în care au ajuns în spital. Și modelul acestora a fost publicat, astfel încât specialiștii din domeniul sănătății să-l poată analiza și, eventual, să formuleze recomandări privind îmbunătățirea fișelor cu întrebări. În forma actuală, chestionarul are o secțiune introductivă, în care se regăsește un mesaj pentru pacienți, explicând scopul acestui demers. În a doua parte, în chestionar se vor regăsi, enumerate, drepturile și obligațiile pacientului, conform legislației în vigoare.

Chestionarul propriu-zis conține 13 întrebări referitoare la impresia generală cu care pacientul a rămas, în urma internării, despre serviciile de care a beneficiat și despre atitudinea personalului, dar și itemi punctuali, cu trimitere la timpul de așteptare, tratamentul primit și condițiile de cazare. Chestionarul este predat de pacient fără semnătură, în acesta regăsindu-se numai informații necesare pentru întocmirea statisticilor, referitoare la secția în care a fost internat bolnavul, perioada internării, sexul și vârsta respondentului și mediul din care provine acesta. Acesta va fi completat și depus șa externare, iar răspunsurile pacienților vor fi centralizate și vor face obiectul analizei consiliului etic.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro