Norme Coca 2023 - 2024

Peste 30 de controale tematice au fost desfăşurate de Casa de Sănătate Suceava (CAS) în primele două luni ale acestui an. Aceste acţiuni s-au desfăşurat  în baza unui Plan de control pe anul 2014 avizat de către Direcţia Generală Monitorizare, Control şi Antifraudă a C.N.A.S. Bucureşti şi aprobat de către Preşedintele Director General  al C.A.S. Suceava. Cele mai multe controale au vizat activitatea medicilor de familie (20 de controale) şi activitatea farmaciilor (10 controale).

În ceea ce-i priveşte pe medicii de familie, în trei cazuri s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale fiind aplicată sancţiunea contractuală de ,,avertisment”, la prima constatare. Un alt avertisment a fost aplicat pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava. De asemnea, au fost aplicate 16 măsuri de recuperare a reţeor prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor, în valoare de 88.069,01 lei.

Şase asiguraţi vor trebui să restituie 1.130 de lei din preţul medicamentelor de care au beneficiat fără a avea acest drept. Aceştia au declarat la medicii de familie venituri mai mici de 700 lei pe lună, din pensii, şi au beneficiat de compensare de 90%. Conform bazei de date de la Finanţe aveau însă şi alte venituri impozabile.

Alţi 1698 de lei vor fi recuperaţi de la medicii care au emis reţete compensate în Programul de compensare 90% care se aplică pensionarilor cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei/lună, fară să aibă la fişă declaraţia pacientului că nu realizează alte venituri în afara de cele din pensii.

Au fost aplicate sancţiuni şi în cazul furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti: un avertisment pentru necompletarea formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; o măsură de restituire a contravalorii unor servicii medicale paraclinice în sumă de 271,20 lei. Alte două sancţiuni vizează diminuarea valorii de contract, de la 1% la 3%, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

În cazul furnizorilor de medicamente au fost aplicate 7 avertismente, pentru nerespectarea programului de lucru şi pentru neconcordanţe în gestiunea cantitativ valorică.

Andrei A. Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro