În urma unor controale realizate de ITM Cluj, inspectorii au descoperit faptul că spitalele din județ nu respectă prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă. Verificările, efectuate în perioada 8 decembrie 2015 – 19 ianuarie 2016, în cadrul campaniei privind verificarea respectării de către angajatorii din domeniul “Activităţi de asistenţă spitalicească – cod CAEN 8610”, au scos la iveală, printre altele, faptul că angajatorii nu au respectat prevederile legale referitoare la acordarea repausului saptămânal și nu au avut evaluări complete a riscurilor biologice şi chimice. Inspectorii ITM au controlat un număr de 26 angajatori, fiind aplicate un număr de 50 sancţiuni contravenţionale dintre care nicio amendă, doar avertismente.

“Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului saptămânal, nerespectarea prevederilor legale referitoare la orele suplimentare, neevidenţierea pe statele de plată a sporului pentru munca de noapte, transmiterea cu întârziere a contractelor de muncă în Revisal, neevidenţierea pe statele de plată a sporului pentru sărbători legale”, se arată într-un comunicat al ITM Cluj, remis Vocea Transilvaniei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă inspectorii au descoperit următoarele neregului: evaluarea incompletă a riscurilor biologice şi chimice, instrucţiuni proprii incomplete, reprezentanţi ai lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul ssm fără cursuri, deficienţe in desemnarea si instruirea personalului pentru situatii de pericol grav si iminent, control medical periodic efectuat cu întârziere.

“Nerespectarea reglementărilor legale privind timpul de muncă are consecinţe negative atât asupra sănătăţii şi securităţii muncii salariaţilor, atunci când durata acestuia depăşeşte limita maximă admisă de lege, dar şi economice şi sociale, atunci când salariaţii nu beneficiază de sporurile aferente, prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile”, se precizează în același document.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a constatat că la locurile de muncă din unităţile sanitare principalul factor de risc este cel legat de expunerea la agenţi biologici. Din punct de vedere al riscului biologic lucrătorii din unităţile sanitare sunt cel mai frecvent expuşi la anumiţi agenţi biologici care pot provoca îmbolnăviri profesionale.

“Mai menţionăm faptul că unul din obiectivele principale ale acestei campanii, pe lângă diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative ce derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale, a fost şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi aplicării şi respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă”, se menționează în comunicat.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro