Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

PAGINA este improspatata in fiecare zi ( daca aveti informatii utile care se pot introduce aici puteti utiliza adresa de email admin@amfms.ro )

Prezentarea directa la servicii de ONCOLOGIE:  documentele solicitate

“Nr.zile tratament”.
I. “Nr. zile tratament” pe componenta PRESCRIERE in concordanta cu prevederea OMS 656/06.06.2014 (MO 422/06.06.2014) “Medicul prescriptor completeaza pentru fiecare pozitie de medicament numarul de zile pentru care se face PRESCRIEREA”.
Conform HG 400/13.05.2014 (MO 366/19.05.2014) numarul de zile pentru care se face PRESCRIEREA sunt:
- acute: 3-7 zile
- subacute: 8-10 zile
- cronice: 30/31 sau 60/61 sau 90/91/92
S-a cazut de comun acord ca acestea vor fi datele (cifrele) scrise de medic pentru fiecare pozitie de medicament.
Ex. un antiiflamator poate sa fie 10 zile pe luna cu administrare de 1/zi iar medicul la rubrica “Nr.zile tratament” scrie 30 sau 31.
Farmacia nu va analiza nici nu va calcula numarul de zile 30/31 zile sau 60/61 sau 90/91/92 zile raportat la numarul de zile a lunii in curs, acest numar se calculeaza de medic in functie de programarea pe care o face pacientului , este responsabilitatea lui si nu a farmaciei .
Toate Rp prescrise pana acum sunt valabile, asa cum au fost prescrise de medic si eliberate de farmacie.
Precizarile de mai sus sunt valabile de la 1 IULIE 2014.
Cu respect,
       Presedinte:
Farm.pr.Vas Iustina
Norme 2014:
(2) Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care
se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la
data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile
cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru
afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli
cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialităţi clinice este de până la 60 zile
calendaristice.
Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului,
care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice și
acupunctură păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la
solicitarea acesteia.
Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recomandate de medicul de familie, care are
evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.
(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate

Documente necesare in preventia si managementului bolilor cronice

BCR

BPOC AB

HTA Dilipidemie DZ

Multumim Dr. Ileana BrinzaINVESTIGATII-PARACLINICE la medicul de familie

Preventie-6-17-Ani

RISCOGRAMA 18- 39

RISCOGRAMA 40 si peste

...Bilete-de-Trimitere

...Tabel-Puncte-Servicii

Multumim Dr. Catana Cotovici

Fise examen periodic supravegherea si dezvoltarea copilului

 Fisele pentru urmarirea copiilor au fost realizate de CNSMF pentru Ministerul Sanatatii în cadrul campaniei VIATA.

 ANUNT: In atentia medicilor de familie si a altor categorii de furnizori de servicii medicale in contract cu CAS.

Pe scurt:

CoCa_2014_2015

Ordin Nr.619.360 05.20104 Norme Contract Cadru 2014--2015  (Norme metodologice 2014-2015   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015 

Ordin Nr. 656.359-29.05.2014- privind aprobarea formularului de prescriptie medicală

DOCUMENTE EXTRASE DIN NORME METODOLOGICE

ANEXAnexa 2 B  Declaratie în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2014 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente....

Anexa 2c . RISCOGRAMA

Anexa 2 D Lista cu BOLNAVI CRONICI evidenta la MF

Anexa 3 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Anexa 4 Conventie de inlocuire între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor

Anexa 5 Convenie de inlocuire între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor

Anexa 13 LISTA cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

Anexa 17 Lista investigațiilor paraclinice –analize de laborator

Anexa 22 C ADEVERINTA pentru PRESCRIERE MEDICAMENTE PE PER SPITALIZARE

Anexa 23D declar pe propria răspundere că mă încadrez în una din categoriile de asiguraţi scutite de coplată,

Anexa 2A Cerere de inscriere

Anexa 36 MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE MEDICAMENTE cu sau fara contributie personala

Model SCRISOARE MEDICALA  ESTE OBLIGATORIU!!!!

Model de scrisoare pentru print 1 ex pe o coala A4  Scrisoare medicala model 2014  Se recomandata a se trimite impreuna cu Biletul de trimitere catre specialisti, sau la pacientii care se externeaza . In acest mod ne ferim de explicatii si discutii cu pacientii. Pacientul stie ce sa ceara dupa consultatia din ambulatoriu si spital...

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro