Norme Coca 2023 - 2024

Lucrez în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor. Mă calific pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului?

Răspunsul scurt: eşti eligibilă, dacă ai obţinut venituri impozabile în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului.

business laptop afaceriVeniturile obţinute din cesiunea drepturilor de autor fac parte din categoria veniturilor care intră în baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, ne-a spus avocatul Cătălin Micu, managing associate la casa de avocatură Zamfirescu Racoţi & Partner, pentru economica.net.

Regulile pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului dar și a altor beneficii sociale

Potrivit unui document întocmit de Agenția Națională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în cazul indemnizaţiei pentru creşterea copilului – stimulent lunar sunt necesare următoarele documente:

Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere tip Atenţie – Opţiunea selectată iniţial şi anume un an , doi ani, trei ani (copil cu dizabilitate) nu poate fi modificată ulterior şi va fi valabilă pe întreaga perioadă.
 • actele de identitate ale solicitanţiilor;
 • certificat de naştere copii;
 • după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil dacă e cazul;
 • cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);
 • dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte un dosar nou. Dacă persoana aliată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului. Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau în stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr. 111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii născuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

Cum se obtin alte beneficii sociale

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru acordarea următoarelor beneficii sociale: alocaţia de stat pentru copii, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Alocaţia de stat pentru copii

Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;
 • originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;
 • dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Venitul minim garantat (VMG)

Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
 • actele de identitate ale solicitanţiilor;
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ;
 • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat un loc de muncă sau un program de formare profesională;
 • adeverinţă medic din care să reiasă capacitatea sau incapacitatea de muncă a beneficiarului; -venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);
 • în cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Alocatia pentru sustinerea familiei

Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
 • actele de identitate ale solicitanţiilor;
 • certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);
 • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);
 • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);
 • în cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară, vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Ajutorul pentru încalzirea locuintei

 • cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă;
 • cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
 • venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere(adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

Sursa

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro