Norme Coca 2023 - 2024

În cursul anului 2014 au fost efectuate de către inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, 218 acţiuni de control, iar în urma verificărilor s-au aplicat 306 sancţiuni contractuale, contravaloarea acestor sancţiuni fiind în sumă totală de 576.629,85 lei.

Aproape jumătate dintre aceste controale s-au desfăşurat în cabinetele medicilor de familie, fiind verificată în cursul anului trecut activitatea a 274 de medici de familie, iar în cazul a 79 dintre aceştia s-a descoperit că nu au respectat protocolul de prescriere a medicamentelor, suma care trebuie recuperată acum fiind de 320.443,32 lei.

Şase medici au fost sancţionaţi cu diminuare de 5% a valorilor lunare “per capita” pentru nerespectarea programului de lucru prevăzut prin contract cu CAS Suceava, în valoare de1.868,57 lei iar un medic a fost sancţionat cu diminuare cu 10% a valorii lunare “per capita”, în valoare de 1.255,62 lei, pentru necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul de asigurări de sănătate.

În cazul a opt medici de familie s-au dispus măsuri de recuperare a sumei de 6.514,83 lei, pentru servicii declarate dar neefectuate iar de la 17 medici de familie trebuie recuperată suma provenită din reţete duble scrise în aceeaşi lună, în valoare de 7.987,38 lei.

De la 106 medici de familie s-a recuperat în cursul anului trecut contravaloarea de 40% din preţul medicamentelor de care au beneficiat pensionarii cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună, pentru care medicii nu deţineau la fişă declaraţia pacientului că nu realizează alte venituri în afară de cele din pensii, în valoare de 40.823,36 lei. În anul 2014 s-a constatat, în cadrul acţiunilor de control că un număr de 40 de persoane asigurate au beneficiat de reţete compensate 90% din preţul de referinţă, ca urmare a încadrării acestora în categoria „pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună”, deşi conform bazei de date de la Finanţe aceştia aveau şi alte venituri impozabile, nu doar venituri din pensie.

“În aceste situaţii Compartimentul Juridic a transmis notificări asiguraţilor pentru recuperarea contravalorii de 40% din preţul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 7.330,27 lei”, am aflat de la Anda Sălăgean, director în cadrul CAS Suceava.

În cazul a 21 de medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare pentru sume reprezentând contravaloarea reţetelor medicale prescrise off-line în valoare de 3.576,08 lei. “Conform reglementărilor legale, medicii au obligaţia să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line. În cazul prescrierii off-line, medicii au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile off-line, până cel târziu în ultima zi a trimestrului în care s-a făcut prescrierea off-line”, a completat Anda Sălăgean. În cazul unui medic de familie s-a dispus recuperarea contravalorii unei reţete prescrisă eronat, din punct de vedere a calităţii de asigurat, în valoare de 268,11 lei.

Cititor reiner 2

Cititoarele

HID Omnikey 3821 si ReinerSCT Cyberjack sunt cititoare de card avizate CNAS cu livrare in 5 zile

 

 

Pentru 29 medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a sumei reprezentând servicii medicale neefectuate, în sumă de 710 lei, dispunându-se şi măsura de diminuare cu 10% a valorii lunare “per capita”, în valoare de 20.788 lei, iar în cazul a 247 de medici de familie s-a dispus măsura recuperării contravalorii serviciilor medicale raportate incorect, în valoare de 13.700 lei. În cursul anului trecut, inspectorii CAS au desfăşurat şi o serie de acţiuni de control la farmaciile din judeţ, iar de la două farmacii s-au recuperat reţete eliberate fără acordul pacienţilor în valoare de 259,58 lei. 19 farmacii au fost sancţionate cu diminuarea de 5% a sumei cuvenite în luna în care s-a înregistrat abaterea, în valoare de 11.758,22 lei pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, iar 23 de farmacii au fost sancţionate cu măsura de recuperare a contravalorii reţetelor medicale ale căror date au fost introduse eronat în SIUI, în valoare de 5.102,28 lei.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro