Norme Coca 2023 - 2024

cugetarea veche

Inscrierile se fac in perioada 18-29 noiembrie, la sediul OAMGMAMR, iar examenul se va organiza in zilele de 12 si 13 decembrie. In trei luni de la finalizarea examenului, Ministerul Sanatatii intocmeste si elibereaza adeverintele pe baza carora cei admisi vor fi incadrati cu gradul principal.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali (OAMGMAMR) Buzau anunta asistentii medicali care se incadreaza in criteriile de promovare in gradul principal ca incep inscrierile pentru participarea la examenul pe baza caruia pot obtine acest grad profesional.

Potrivit legislatiei in vigoare, examenul de grad principal se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica judetene, in colaboare cu OAMGMAMR. Filiala judeteana a Ordinului asigura inscrierea candidatilor, logistica si personalul necesar desfasurarii examenului, precum si desfasurarea examenul in sinem corectarea lucrarilor si afisarea rezultatelor. La Buzau, inscrierile se vor putea face in perioada 18-29.11.2013, iar examenul propriu-zis se va desfasura in zilele de 12 decembrie – pentru asistenti medicali generalisti, respectiv, pe 13 decembrie – pentru celelalte specialitati. Este necesar sa se parcurga dota etape: verificarea dosarelor de inscriere in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de normele in vigiare– etapa eliminatorie; test grila de verificare a cunostintelor. Pentru a fi declarati PROMOVATI, candidatii trebuie sa obtina la testul – grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7,00”, explica Elena Comanescu, presedinta OAMGMAMR Buzau.

La examenul de grad principal se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ urmatoarele criterii:

- sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: scoala postliceala sanitara; liceu sanitar; colegiu medical universitar; facultate de asistenta medicala/moase;

- indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma. La calculul vechimii nu se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani.

- au achitat suma de participare la examen.

Examenul propriu-zis consta in rezolvarea unui Test-grila, care contine 100 de intrebari cu cate trei variante de raspuns (din care unul singur este corect) si se desfasoara pe durata a 2 ore. Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.

Din setul de 100 de intrebari se vor elabora 2 variante de test grila si grilele de corectura corespunzatoare fiecarei variante.

Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 8:30 si 8:45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat in termen de valabilitate.

Candidatii care nu se afla in salile de examen in momentul distribuirii testelor grila si a grilelor de raspuns, pierd dreptul de participare la examen.

Din momentul primirii testelor grila si grilelor de raspuns, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea grilei de raspuns.

Pentru completarea datelor de identitate si a grilelor de raspuns candidatii folosesc numai cerneala sau mina de pix de culoare albastra, orice alta culoare fiind considerata semn distinctiv si ducand la anularea lucrarii.

Corectarea grilelor de raspuns se face de catre responsabilul de sala, cu ajutorul grilei de corectura, in prezenta candidatului si a inca doi candidati din sala respectiva.

Candidatii pot contesta rezultatul testului grila in termen de 24 de ore de la data comunicarii punctajului obtinut, iar contestatia se solutioneaza de comisia locala de examen, in 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acesteia. Contestatiile cu privire la corectitudinea intrebarilor se transmit comisiei centrale si se solutioneaza in termen de 48 de ore.

Dupa solutionarea contestatiilor, la sediul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR se afiseaza, pe specialitati, in ordine alfabetica, tabelele nominale cu rezultatele finale obtinute de candidatii in cadrul examenului de grad principal.

In termen de 3 luni de la finalizarea examenului de grad principal, Ministerul Sanatatii intocmeste si elibereaza adeverintele de grad principal.

Documente necesare pentru inscriere:

1.Cerere de inscriere cu date de contact, lasate   la sediul OAMGMAMR Buzau;

2.Copia actului de identitate;

3.Copia diplomei de absolvire licenta sau echivalentul uneia din institutiile de invatamant sanitar. La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice in conformitate cu originalul pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar.

4.Copia atestatului de echivalare, dupa caz;

5.Adeverinta de vechime din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data inscrierii la examen, in specialitatea in care este incadrat si a lucrat conform cu documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau dupa caz, copia legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;

6.Copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;

7.Dovada platii sumei de participare la examen.

 

Pe coperta dosarului se inscriu:

- numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui;

- numele purtat anterior (dupa caz);

- specializarea in care s-a inscris la examen;

- numarul de telefon al candidatului.

Taxa de participare este de 120 lei care se vor vira astfel:

 • 36 lei  -  in contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX00092, CUI 4266456,  DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti, cod 010024.
 • 84 lei – in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR.

Inscrierile au fac in perioada: 18 – 29.11.2013, la sediul filialei

Examenul va avea loc in data de: 12 decembrie pentru generalisti;13 decembrie specialitati.

*Detalii despre concurs, tematica si metotologie, AICI

Metodologie

Tematica

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro