Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul Rodicău Huţuleac, fost consilier județean în perioada 28 iunie 2008 — 28 februarie 2011 și fost Președinte- Director general al Casei de Asigurări de Sănătate în perioada 23 octombrie 2010 — 25 iulie 2012.

Potrivit Inspectorilor ANI, medicul Rodica Huţuleac s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2010 — 28 februarie 2011, întrucât a deținut, simultan, funcțiile de consilier judeţean şi şef al CJAS, încălcând dispozițiile legale, potrivit cărora „Directorul general se numește pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, și se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Directorul general are obligația de a depune declarație de interese și declarație de avere”.

De asemenea, Rodica Huţuleac a încălcat și regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada deținerii funcției de şef al CJAS, instituția a semnat cu S.C. Medical Corp S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiica persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator în perioada 27 mai 2005 — 07 iunie 2011) acte adiționale la Contractul de furnizare de servicii medicale de asistență medicală primară nr. 11458 / 2010.

Fostul oficial a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare şi a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro