Norme Coca 2023 - 2024

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a stabilit, miercuri, că orice medic care este angajat într-o unitate a Ministerului Sănătăţii (MS) este funcţionar public şi, în consecinţă, este subiect activ al infracţiunii de luare de mită.

Nouă judecători ai ICCJ au fost desemnaţi să dezbată o chestiune de drept privind calitatea de funcţionar public a medicilor din România. În final, ei au hotărât, în unanimitate, că orice medic angajat al unei unităţi ce aparţine Ministerului Sănătăţii are calitatea de funcţionar public.

"Judecătorii au spus că medicul încadrat într-un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii este funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor articolului 175 di Codul penal, alineatul 1 litera B teza a doua, adică funcţie publică de orice natură. Practic, orice medic de la orice spital al MS este funcţionar public şi, în consecinţă, este subiect activ al infracţiunii de luare de mită", explică surse judiciare.

Potrivit aceloraşi surse, inclusiv la ICCJ au existat judecători care au dat soluţii de achitare unor astfel de medici, despre care s-a constatat miercuri că au calitate de funcţionari.

 Aceleaşi surse spun că astfel se va unifica practica judiciară privind acest aspect.

Judecătorii ICCJ au dezbătut această chestiune ca urmare a unei sesizări de la Curtea de Apel Târgu Mureş, trimisă cu referire strictă la medicii angajaţi ai unităţilor medicale ale Ministerului Sănătăţii, nefăcând referire şi la medicii din spaţiul privat sau angajaţi în egală măsură în domeniul public şi în cel privat. Astfel, explică sursele citate, cei nouă judecători nu s-au putut pronunţa şi cu privire la aceste categorii de medici.

Mai exact, judecătorii instanţei supreme au trebuit să răspundă la următoarea întrebare: "Articolul 175 din Codul penal se interpretează în sensul că medicul chirurg - angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuza săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de articolul 289 Cod penal - se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută la articolul 175 alineatul 1 litera c) Cod penal, sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută la articolul 175 alineatul 2 Cod penal?".

Articolul 175 alineatul 1 litera c) arată că "funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie (...) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia".

Cea de-a doua legiferare, existentă la articolul 175 alineatul 2 reglementează faptul că, "de asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public".

În final, completul a stabilit că medicii nu intră în niciuna una dintre cele două categorii, ci în cea reglementată de articolul 175 alineatul 1 litera b teza a adoua, care spune că "funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, exercită o o funcţie publică de orice natură".

Pe de altă parte, în 9 octombrie, pre;edintele Traian Băsescu a promulgat legea de aprobare a Ordonanţei 2/2004, potrivit căreia medicul nu este funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia, după ce Parlamentul a respins cererea de reexaminare prin care se solicita să se revină asupra acestei decizii.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro