Din 26 octombrie 2014, medicii de familie care au asigurat continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta, in perioada 28 mai 2008 si 1 iunie 2011, sunt scutiti de la plata datoriilor catre stat. Sumele provenite din debitele deja recuperate de stat vor fi restiuite medicilor in primul semestru al acestui an, se mentioneaza intr-un act normativ care se aplica de vineri.

Medicii de familie care au asigurat in perioada 28 mai 2008 – 1 iunie 2011 continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta nu mai trebuie sa returneze statului sumele aferente acoperirii cheltuieililor de administrare si functionare ale cabinetelor si sumele accesorii, rezultate din deciziile de impunere emise de casele judetene de asigurari de sanatate, drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii, se mentioneaza in Legea nr. 149/2014, care a intrat in vigoare pe 26 octombrie 2014. Practic, acestia beneficiaza de amnistie fiscala.

Sumele recuperate de stat pana la 26 octombrie 2014, ca urmare a deciziilor de impunere emise de casele judetene de asigurari de sanatate, se restituie pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului Finantelor, ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se arata in acelasi document.

Aceste norme au fost aprobate prin Ordinul comun al ministrului sanatatii, al ministrului finantelor publice si al presedintelui CNAS nr. 2/35/2/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2015 si care a intrat in vigoare la data publicarii.

Noile dispozitii stabilesc ca sumele deja recuperate de stat se restituie in primul semestru al acestui an, lucru care va fi realizat din oficiu de catre casele de asigurari de sanatate.

Mai exact, casele de asigurari de sanatate comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pana la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate de la medicii de familie care urmeaza a fi restituite. CNAS transmite Ministerului Sanatatii pana la data de 15 februarie 2015 suma rezultata ca urmare a centralizarii datelor transmise de casele de asigurari de sanatate.

Mai departe, aceste sume se vor transfera din bugetul aprobat Ministerului Sanatatii pe anul 2015.

Apoi, casele de asigurari de sanatate vor realiza restituirea sumelor catre medicii de familie dupa cum urmeaza:

 • in conturile prevazute in contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, pentru cei care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • in conturile declarate de medicii de familie, in situatia in care acestia nu se mai afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro