"Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) îşi manifestă dezamăgirea pentru lipsa de reacţie a decidenţilor la problemele medicilor şi pacienţilor, probleme pe care le-am semnalat instituţional. Toată activitatea noastră este pusă sub semnul ambiguităţii şi neclarităţii legislative, iar problemele semnalate de noi nu şi-au găsit răspunsurile. Noul proiect de pachet de bază, deşi preconizează modificări profunde şi constituie - cel puţin teoretic - un pas înainte pentru medicul de familie, pe care îl valorizează ca profesionist, omite condiţii de bază, pe care noi le-am semnalat şi fără de care nu poate fi pus în practică, respectiv reducerea punctuală şi imediată a birocraţiei în medicina familiei", a declarat, joi, preşedintele SNMF, dr. Rodica Tănăsescu.

Preşedintele FNPMF, Doina Mihăilă, a spus că, deşi medicii folosesc semnătura electronică extinsă pentru raportări la CNAS, lucrează online cu Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) şi emit reţeta electronică, li se cere în continuare să tipărească rapoartele trimise electronic, securizat (minimum 30 pagini) şi reţetele, în condiţiile în care contractul cadru prevede expres exclusivitatea raportării electronice.

"Mai mult, unii funcţionari au iniţiative, de genul celei de la Arad. «Toate documentele privind raportările trebuie puse în dosar de carton cu şină. Documentele vor fi perforate şi îndosariate, iar nou-născuţii se vor pune seprat în folie", a cerut Casa Judeţeană Arad", a precizat Mihăilă.

Liderii celor două organizaţii au mai arătat că şi în anul 2014 SIUI funcţionează defectuos, Sistemul Informatic Prescripţia Electronică este deja operaţional şi urmează să apară dosarul electronic şi cardul de asigurat.

"Cu toate acestea, în anul 2014, în loc să interconectăm bazele de date ale CNAS, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanţe, Ministerul Educaţiei, Evidenţa Populaţiei, noi cerem declaraţii pe proprie răspundere de la pacienţi, pentru corectitudinea cărora răspunde doctorul. Ce urmează? Dosarul Electronic cu şină şi tablă de şah?! Am solicitat ferm CNAS ca starea asiguratului să fie validată de SIUI, fără răspunderi pentru medicul prescriptor, că un contract civil semnat de un medic şi o casă de asigurări să fie respectat de ambii parteneri în egală măsură, să existe responsabilitate faţă de drepturile unui pacient la toate nivelurile de servicii medicale, nu doar la medicul de familie, pentru a respecta legea şi a nu pune pacienţii pe drumuri", a adăugat Doina Mihăilă.

Liderii celor două organizaţii au semnalat faptul că registrul electronic de vaccinare funcţionează în continuare deficitar, deşi au fost oferite soluţii de optimizare.

Medicii de familie cer modificarea imediată a protocoalelor terapeutice şi a listelor de investigaţii medicale ce pot fi recomandate de medicul de familie, care să permită diagnosticarea şi tratarea bolilor prioritare, cu impact important în sănătatea populaţiei. De asemenea, aceştia solicită campanii de promovare a serviciilor de prevenţie, inclusiv vaccinarea, măsuri de informare şi de responsabilizare a pacienţilor şi realizarea de urgenţă a Contractului asigurat-asigurator definit legal, care să clarifice drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

Preşedintele SNMF a mai spus că au fost oferite autorităţilor soluţii pentru rezolvarea deficienţelor, respectiv reţeta unică pentru toate categoriile de medicamente, reţeta fracţionabilă pe orizontală, cu prescriere la două-trei luni pentru pacienţii cronici stabili şi eliberarea ei lunară la farmacie, respectarea corespondenţei electronice între diferitele niveluri de asistenţă medicală prin bilet de trimitere, scrisoare medicală, dar şi raportare electronică, facturare electronică, lucru posibil pentru că se foloseşte semnătură electronică extinsă.

Medicii de familie au semnalat din nou faptul că Ministerul Finanţelor continuă să le impute bani pentru greşeli care nu le aparţin.

"De exemplu, un pacient a venit la mine, după ce a fost externat, şi mi-a cerut reţetă. Nu i-am putut da, pentru că era obligaţia medicului de spital. L-am rugat să meargă înapoi la spital şi să îi scrie medicul că nu i-a prescris nicio reţetă. A ieşit trântind uşa şi spunând că vrem să-l omorâm. Aceasta este reforma, să-l pun pe bolnav pe drumuri, când avem SIUI şi să plătesc medicamentele pe care i le-am prescris", a mai spus Rodica Tănăsescu.

Ea a precizat că medicilor de familie le este în continuare imputată contravaloarea reţetelor eliberate pensionarilor cu pensii 0-700.

"Medicul de familie nu trebuie să verifice situaţia financiară a pacienilor săi, ci să-i trateze. Este imputată contravaloarea reţetelor unor pacienţi care figurau internaţi, deşi spitalele nu le asigură medicamentele necesare, mai ales pe cele pentru o patologie diferită de specificul secţiei respective. Deşi nu poate fi probat un prejudiciu în aceste cazuri, doar medicii de familie sunt vinovaţi că au respectat dreptul pacienţilor la tratament", a mai spus Tănăsescu.

Preşedintele SNMF a mai arătat că medicii de familie din Centrele de Permanenţă au fost obligaţi să dea înapoi bani pentru perioada 2008-2011, primiţi în baza unor contracte civile de prestări servicii medicale, pe tarife stabilite de CJAS.

"Medicii şi-au respectat întocmai contractele şi au asigurat continuitatea actului medical atât de dorită de decidenţi. După trei-cinci ani, medicilor li se iau banii înapoi pentru nopţile petrecute în gărzi, prin titluri executorii", a precizat Tănăsescu.

Ea a adăugat că medicilor de familie le-au fost imputate importante sume de bani pentru reţete eliberate unor pacienţi cu cancer, în baza scrisorilor medicale de la oncologi, în zonele unde aceştia sunt insuficienţi ca număr.

"Nici aici nu poate fi probat un prejudiciu la felul cum au fost cheltuiţi banii din FNUASS. Cu toate acestea, medicul de familie este pus la plată", a mai spus preşedintele SNMF.

Liderii sindicatului şi patronatului medicilor de familie au mai semnalat "ambiguităţi şi cârpeli legislative".

"Legea 95/2006, care reglementează întreaga sănătate din Romania, a fost modificată de zeci de ori. Ultima modificare poartă data de 29 ianuarie şi este în transparenţă decizională o nouă propunere de modificare. Am sesizat de fiecare dată, cu ochiul practicianului, o serie de amendamente practice. Ne-am luptat şapte ani să impunem termenul de negociere. Parlamentul României a înţeles în vara anului trecut această necesitate şi a acceptat modificarea, care avea în fundamentare exact argumentele noastre. Ne confruntăm acum cu o modificare neaşteptată şi neexplicată a Legii 95, privind dreptul la negociere a contractului cadru şi a normelor de către asociaţiile patronale, profesionale şi de către Colegiul Medicilor din România, pe de o parte, şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, pe de altă parte, în ciuda prevederilor noului Cod civil. A reapărut fraudulos termenul «consultare», fără o notă de fundamentare obligatorie, care să argumenteze modificarea, ceea ce ne-a întors în urmă cu opt ani", a mai spus Tănăsescu.

 

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro